Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul

 

Tekirdağ - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 3.848.670
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 15.149
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 55.185.575 26.141.760
Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 205.062
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 85.993
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 44.461 318.685
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 59.480 74.597
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 184.199 258.147
Hububat 2.548 15.260.324
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 18.364.590 825.480
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 417.831 27.541.213
Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 3.137 1.532.764
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 1.169
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 60.231 5.408.726
Şeker ve şeker mamulleri 3.787.426 619.911
Kakao ve kakao müstahzarları 194.399 19.742
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 4.256.501 6.224.861
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 302.747 2.999
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 102.322.135 4.834.076
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 378.746
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 12.629 4.098.615
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 19.991.436 8.284.510
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 224.016 10.979.876
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 1.265.605 16.249.119
Organik kimyasal ürünler 921.329 78.897.080
Eczacılık ürünleri 43.196 157.458
Gübreler 414 36.377
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 10.601.929 110.717.190
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 51.002.624 12.196.546
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 6.266.781 15.353.998
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 578.755 7.252.826
Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler 57.133
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 37.042
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 6.626.123 19.411.013
Plastikler ve mamulleri 134.705.148 336.340.317
Kauçuk ve kauçuktan eşya 150.188.180 37.162.108
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 2.740.417 28.971.875
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 7.313.333 38.182.330
Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri 6.665.083 758.074
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 3.593.480 19.860.816
Mantar ve mantardan eşya 42.048
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 20.322
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 606.051
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 37.357.024 89.186.250
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 515.644 605.471
İpek 1.083.281
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 101.255.423 79.753.402
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 54.922.327 46.931.903
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 3.577.716 3.563.190
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 98.417.623 75.600.626
Sentetik ve suni devamsız lifler 96.125.141 99.689.823
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 1.293.799 6.910.706
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 4.004.921 27.267
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 14.207.920 15.260.551
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 128.954 5.317.540
Örme eşya 38.253.151 22.702.103
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 178.746.239 4.379.929
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 152.805.244 29.253.663
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 15.844.827 1.203.376
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 8.602.239 13.083.997
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 20.840 53.769
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 1.783 41.754
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya 307 363
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 2.244.112 43.047.807
Seramik mamulleri 3.073.575 1.446.563
Cam ve cam eşya 100.003.669 51.518.928
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 6.447
Demir ve çelik 2.584.459 18.503.812
Demir veya çelikten eşya 31.512.764 43.640.316
Bakır ve bakırdan eşya 1.979.911 33.799.695
Nikel ve nikelden eşya 16.580 4.032.625
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 90.500.734 54.362.262
Kurşun ve kurşundan eşya 98.110
Çinko ve çinkodan eşya 42.302 3.089.654
Kalay ve kalaydan eşya 27.978
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 5.381.391 29.053.410
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 758.370 2.791.465
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 8.966.487 11.363.798
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 199.480.005 295.173.766
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 156.084.073 125.820.114
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 3.222.581
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 138.092.941 56.530.960
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 225.845
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 34.790
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 896.929 20.398.923
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 342
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 689
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 44.523.842 7.530.374
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 671.250 1.369.378
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 78.402.292 68.847.911
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 22.617
Toplam 2.262.905.134 2.206.198.334

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2015 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Başa Dön

 

 

Kırklareli - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 22.099.544
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 11.853
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 75.497
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 9.807.109
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 8.779.331
Hububat 135.046.248
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 171.266.914 248.811
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 17.931.670
Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 36.897
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 626.987
Şeker ve şeker mamulleri 43.997.085 153.689
Kakao ve kakao müstahzarları 130.606
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 202.286 11.941
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 17.076
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 103.902 1.154.609
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 293.703
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 88.583 5.247.014
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 9.415.926 6.909.326
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 56.505 22.399
Metal cevherleri, cüruf ve kül 1.812
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 106.914 399.261
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 117.831 16.039.369
Organik kimyasal ürünler 124.009 5.317.221
Gübreler 817.984
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 164.146 17.966.737
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 47.023
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 273.793 64.796
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 505 1.135.017
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 342.407 292.092
Plastikler ve mamulleri 328.504 3.032.702
Kauçuk ve kauçuktan eşya 209.892 88.932
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 56.788 18.746
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 328.183 3.367.842
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 113.455
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 562.497 2.045.482
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 12.076
İpek 303
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 625.304 60.188
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 63.631.117 12.783.331
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 2.717 39.522
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 2.385.271 8.168.993
Sentetik ve suni devamsız lifler 3.033.929 2.203.294
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 905.699 3.788.725
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 1.964
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 61.069 105.687
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 23.400 987.496
Örme eşya 6.630.914 630.535
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 555.425.169
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 474.859.031 9.287.023
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 88.555 17.282
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 343.766 996
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 1.291 72.950
Seramik mamulleri 2.300
Cam ve cam eşya 39.729 46.600
Demir ve çelik 2.927.391 157.824
Demir veya çelikten eşya 547.622 5.318.618
Nikel ve nikelden eşya 106.174
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 19.008.346 31.896.084
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 9.535
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 4.141 67.050
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 154.897 171.803
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 3.439.425 11.259.137
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 342.900 3.117.473
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 1.435.651 929.284
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 10.432 291.212
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 808.814 81.590
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 208.431 44.200
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 16.398
Toplam 1.383.811.343 331.908.766

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2015 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Başa Dön

 

 

Edirne - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 7.103.408
Etler ve yenilen sakatat 4.318.283 80.277
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 4.263.821
Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 25.970
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 4.888.482 46.617
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 614.534 222.890
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 2.864
Hububat 23.444 56.575.811
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 39.013.546
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 851.707 47.457.730
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 442.757
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 2.051.037 13.803.138
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 14.887 78.488
Şeker ve şeker mamulleri 872.620
Kakao ve kakao müstahzarları 92.956
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 10.438.497
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 3.087.032
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 37.619
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 49.681.964
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 283.491 7.405
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 4.633
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 52.880 1.273.184
Organik kimyasal ürünler 28.441
Eczacılık ürünleri 16.089 176.997
Gübreler 574.027 5.873.765
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 2.581
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 244.685 14.916
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 2.100.526 97.324
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 3.689
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 2.899 19.687
Plastikler ve mamulleri 209.202 564.800
Kauçuk ve kauçuktan eşya 45.683 8.568
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 538 12.324
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 325.543 6.360.400
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 2.121
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 164.181 522.441
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 60.432 256.041
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 384.340
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 150.883 1.364.534
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 30.350
Sentetik ve suni devamsız lifler 3.856.679
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 27.955
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 701 824
Örme eşya 43.236
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 77.819
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 10.707.310
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 1.645
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 380
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 898.917 39.577
Seramik mamulleri 79.082 29.624
Cam ve cam eşya 23.722
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 2.347
Demir ve çelik 559.963
Demir veya çelikten eşya 2.011.783 1.162.642
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 78.771 105.313
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 45.698
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 376.725 26.852
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 15.112 821
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 4.905.389 4.398.658
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 86.536 997.348
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 1.975.101 1.592.999
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 662.785 811.038
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 9.909
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 137.419 211.096
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 411
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 625.823 12.737
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 8.333
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 600.434 274.858
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 1.403.525 9.826
Toplam 100.125.668 206.102.034

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2015 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Başa Dön

 

 

Çanakkale - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 5.386.069
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 13.794.270 1.730.395
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 3.395.598 701.740
Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 78.968 9.137
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 22.568.852 411.104
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 13.531.900
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 90.412 48.554
Hububat 2.311.985
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 2.399 118.823
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 734.979
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 29.507.680 5.022.643
Şeker ve şeker mamulleri 300.687
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 8.829
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 6.090.237 3.198.686
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 349 401.466
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 57.313
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 4.820.700
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 334.633
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 12.493.760 42.593.349
Metal cevherleri, cüruf ve kül 12.094.586
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 8.395.036
Organik kimyasal ürünler 310.022
Gübreler 141.142
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 326.764 16.785.471
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 505 2.114
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 146.887 196.144
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 1.569
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 672.040
Plastikler ve mamulleri 3.517.521 8.467.469
Kauçuk ve kauçuktan eşya 105.484 854.364
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 35.178 750.104
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 2.372
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 273.432 87.270
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 9.963 703.952
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 47.291 97.608
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 271
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 54.255
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 120.568
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 24.346
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 21.648
Örme eşya 151.998
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 1.105.304
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 31.303
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 30.675 67.164
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 11.989
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya 338
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 2.132.150 2.304.484
Seramik mamulleri 215.392.163 16.409.452
Cam ve cam eşya 931.777 1.971.068
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 562 26.398
Demir ve çelik 36.261
Demir veya çelikten eşya 955.467 1.367.794
Bakır ve bakırdan eşya 35.266
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 421.298
Çinko ve çinkodan eşya 21.964
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 94.503
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 301.259 2.956.708
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 4.536.882 57.524.415
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 117.241 1.348.198
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 564.876
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 17.495 574.948
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 4.735.431 1.167.481
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 15.243
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 312 135.280
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 1.791.768
Toplam 351.758.572 191.519.236

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2015 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Başa Dön

 

 

İstanbul - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 8.377.207 122.243.491
Etler ve yenilen sakatat 171.994.370 1.701.487
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 138.201.445 460.431.601
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 337.501.407 94.609.860
Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 92.347.302 74.793.999
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 38.025.611 79.905.039
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 99.695.359 154.801.917
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 2.395.374.136 429.286.089
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 50.895.430 273.946.755
Hububat 43.223.295 642.066.136
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 383.340.315 55.580.076
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 38.233.142 2.193.791.733
Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 3.838.412 73.629.005
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 2.091.775 8.088.275
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 332.942.617 1.235.891.321
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 36.810.602 23.576.653
Şeker ve şeker mamulleri 873.093.477 227.194.283
Kakao ve kakao müstahzarları 740.284.945 1.363.419.902
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 839.368.931 477.733.597
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 1.895.492.924 152.916.701
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 1.209.124.260 1.338.384.723
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 459.068.425 698.747.147
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 24.794.832 1.030.445.272
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 707.533.267 441.637.591
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 1.956.302.938 730.061.390
Metal cevherleri, cüruf ve kül 1.143.557.303 158.775.877
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 3.124.754.364 31.748.945.798
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 1.375.339.613 2.463.377.940
Organik kimyasal ürünler 446.813.440 7.972.538.006
Eczacılık ürünleri 1.895.344.690 10.093.495.162
Gübreler 195.028.164 1.964.620.223
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 1.225.793.611 3.231.510.474
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 1.142.867.236 2.725.646.063
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 1.636.071.777 1.648.835.075
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 369.295.046 794.880.183
Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler 16.135.593 16.520.054
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 28.609.689 385.510.298
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 851.015.134 3.642.366.609
Plastikler ve mamulleri 7.586.603.195 19.036.643.324
Kauçuk ve kauçuktan eşya 3.184.559.917 4.546.004.070
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 354.174.774 483.778.886
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 682.182.906 1.115.897.756
Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri 355.751.400 95.183.151
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 743.869.210 1.932.844.260
Mantar ve mantardan eşya 1.462.045 11.992.900
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 1.692.227 23.766.964
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 59.194.403 1.328.820.282
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 1.706.320.285 4.507.265.020
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 179.062.937 365.706.645
İpek 2.086.312 72.488.168
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 140.996.400 497.407.999
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 1.388.640.961 2.121.537.772
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 20.757.522 179.841.905
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 1.236.876.937 2.714.093.340
Sentetik ve suni devamsız lifler 1.854.730.023 1.969.138.779
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 678.392.145 713.781.805
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 1.210.085.909 217.529.444
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 857.893.613 341.703.575
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 331.879.462 524.622.790
Örme eşya 2.265.100.571 821.675.862
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 18.821.678.492 2.130.568.718
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 11.593.353.708 4.511.096.901
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 1.670.076.780 380.906.853
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 1.182.891.803 1.984.923.082
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 59.337.554 119.103.092
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 8.722.920 85.873.929
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya 4.558.331 66.492.604
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 947.567.786 637.650.062
Seramik mamulleri 1.067.630.115 871.933.935
Cam ve cam eşya 2.172.152.587 1.314.141.242
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 28.981.882.644 11.038.958.410
Demir ve çelik 10.980.443.543 20.709.878.998
Demir veya çelikten eşya 7.015.992.720 3.835.836.181
Bakır ve bakırdan eşya 1.227.592.102 2.797.296.793
Nikel ve nikelden eşya 17.431.561 213.822.467
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 4.273.579.030 4.992.072.262
Kurşun ve kurşundan eşya 13.927.632 181.812.009
Çinko ve çinkodan eşya 43.645.047 1.161.605.390
Kalay ve kalaydan eşya 1.166.381 72.471.258
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 6.046.620 74.601.100
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 254.147.853 1.291.547.801
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 1.492.434.701 1.409.837.782
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 16.661.680.366 44.984.452.269
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 14.298.497.389 32.232.350.044
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 178.513.140 118.337.127
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 27.202.430.367 37.621.919.306
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 275.313.481 8.397.576.208
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 1.938.108.575 694.305.940
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 953.161.393 7.790.957.463
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 90.025.629 732.954.371
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 18.445.921 70.135.435
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 230.866.724 56.892.221
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 2.459.314.075 2.605.267.860
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 131.677.956 1.294.294.712
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 1.407.864.482 1.164.401.221
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar 7.952.073 51.422.819
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 437.670.417 18.774.427
Toplam 209.298.677.136 320.570.102.794

 

Başa Dön

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2015 yılı verilerinden oluşmaktadır.