Trakya Bölgeleri

Trakya, Güneydoğu Avrupa'da yer alan güney Bulgaristan, kuzeydoğu Yunanistan ve Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki topraklarını içeren bölgedir. Trakya kelimesi Eski Yunanca'daki Thrāikē kelimesinden türemiştir ve Trak kavimine dayanır.

Doğu Trakya

Trakya bölgesinin Türkiye sınırları içinde kalan kısmıdır. Türkiye'nin Avrupa Kıtasındaki topraklarının tamamını oluşturur.

Batı Trakya

Trakya bölgesinin Yunanistan'da yer alan bölümüdür. Yunanistan'ın en kuzeyi olduğundan Kuzey Yunanistan olarak da adlandırılmaktadır. Yunanistan'da Türkçenin konuşulduğu en yoğun bölgedir. Yaklaşık 100.000'in üzerinde Müslüman Türk yaşamaktadır.

Kuzey Trakya

Trakya bölgesinin Bulgaristan sınırları içinde kalan kuzey bölümüdür.
Nüfus, göç, ekonomi, sağlık, seçim sonuçları gibi TÜİK verileri
Trakya fotoğraf galerileri
Trakya yöresi türküleri
Güncel Trakya yöresel haberleri
Trakya hakkındaki makaleler
Trakya, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan karayolları haritaları
Trakya eğitim kurumları
Bölgesel web siteleri