Tarım Makinaları

Tekirdağ Tarım Makinaları
Grup adı Ürün adı Adet
Traktörler Paletli Tırtıllı 1
Tek Akslı 1-5 Bg 196
Tek Akslı 5 Bg'Den Fazla 1.165
İki Akslı 1-10 Bg 77
İki Akslı 11-24 Bg 41
İki Akslı 25-34 Bg 195
İki Akslı 35-50 Bg 2.506
İki Akslı 51-70 Bg 7.486
İki Akslı 70 Bg'Den Fazla 8.784
Biçerdöverler 0-5 Yaşında 386
6-10 Yaşında 286
11-20 Yaşında 285
21 Yaş ve Üzerinde 281
Diğer Alet ve Makinalar Kulaklı Traktör Pulluğu 23.175
Ark Açma Pulluğu 1.081
Diskli Traktör Pulluğu 1.464
Diskli Anız Pulluğu Vanvey 3.511
Kulaklı Anız Pulluğu 3.480
Toprak Frezesi Rotovatör 676
Kültivatör 13.839
Merdane 1.764
Diskli Tırmık Diskarolar 7.154
Dişli Tırmık 16.939
Kombikürüm Karma Tırmık 4.259
Ot Tırmığı 900
Traktörle Çekilen Hububat Ekim Makinesi 6.938
Kombine Hububat Ekim Makinesi 11.964
Patates Dikim Makinesi 1
Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi 128
Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi 13.726
Orak Makinesi 4
Biçer Bağlar Makinesi 5
Balya Makinesi 1.134
Tınaz Makinesi 1
Döven 5
Patates Sökme Makinesi 1
Pancar Sökme Makinesi 15
Traktörle Çekilen Çayır Biçme Makinesi 993
Ot Silaj Makinesi 41
Mısır Silaj Makinesi 343
Mısır Daneleme Makinesi 15
Mısır Hasat Makinesi 5
Selektör Sabit Veya Seyyar 142
Yem Hazırlama Makinesi 828
Sap Parçalama Makinesi 1.412
Sırt Pülverizatörü 5.095
Sedyeli, Motorlu Pülverizatör Tozlayıcı Kombine Atomizör 110
Kuyruk Milinden Hareketli Pülverizatör 10.091
Motorlu Pülverizatör 897
Tozlayıcı 36
Atomizör 1.039
Santrifüj Pompa 824
Elektropomp 779
Motopomp Termik 1.246
Derin Kuyu Pompa 299
Yağmurlama Tesisi 2.379
Krema Makinesi 38
Kuluçka Makinesi 7
Süt Sağım Tesisi 142
Süt Sağım Makinesi Seyyar 11.893
Römork Tarım Arabası 23.191
Su Tankeri Tarımda Kullanılan 1.895
Dip Kazan Subsoiler 3.676
Rototiller 273
Toprak Tesviye Makinesi 98
Set Yapma Makinesi 2
Toprak Burgusu 84
Hayvanla Ve Traktörle Çekilen Ara Çapa Makinesi 3.582
Pnömatik Ekim Makinesi 8.481
Üniversal Ekim Makinesi Mekanik Pancar Mibzeri Dahil 1.811
Anıza Ekim Makinesi 21
Fide Dikim Makinesi 2
Sap Döver Ve Harman Makinesi Batöz 2
Sap Toplamalı Saman Yapma Makinesi 21
Motorlu Tırpan 192
Ürün Kurutma Makinesi 25
Meyve Hasat Makineleri 232
Ürün Sınıflandırma Makinesi Selektör Hariç 830
Yem Dağıtıcı Römork 161
Damla Sulama Tesisi 606
Yayık 188
Kepçe Tarımda Kullanılan 1.583

Kırklareli Tarım Makinaları
Grup adı Ürün adı Adet
Traktörler Tek Akslı 1-5 Bg 5
İki Akslı 1-10 Bg 9
İki Akslı 11-24 Bg 126
İki Akslı 25-34 Bg 582
İki Akslı 35-50 Bg 4.815
İki Akslı 51-70 Bg 6.020
İki Akslı 70 Bg'Den Fazla 3.519
Biçerdöverler 0-5 Yaşında 104
6-10 Yaşında 131
11-20 Yaşında 171
21 Yaş ve Üzerinde 165
Diğer Alet ve Makinalar Hayvan Pulluğu 115
Kulaklı Traktör Pulluğu 19.014
Ark Açma Pulluğu 240
Diskli Traktör Pulluğu 236
Diskli Anız Pulluğu Vanvey 124
Kulaklı Anız Pulluğu 380
Toprak Frezesi Rotovatör 273
Kültivatör 7.721
Merdane 1.131
Diskli Tırmık Diskarolar 6.005
Dişli Tırmık 13.956
Kombikürüm Karma Tırmık 45
Ot Tırmığı 240
Traktörle Çekilen Hububat Ekim Makinesi 5.185
Kombine Hububat Ekim Makinesi 5.491
Patates Dikim Makinesi 1
Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi 13
Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi 9.687
Balya Makinesi 408
Tınaz Makinesi 8
Patates Sökme Makinesi 1
Pancar Sökme Makinesi 8
Kombine Pancar Hasat Makinesi 1
Traktörle Çekilen Çayır Biçme Makinesi 808
Ot Silaj Makinesi 154
Mısır Silaj Makinesi 351
Mısır Daneleme Makinesi 6
Mısır Hasat Makinesi 7
Selektör Sabit Veya Seyyar 57
Yem Hazırlama Makinesi 500
Sap Parçalama Makinesi 506
Sırt Pülverizatörü 3.195
Sedyeli, Motorlu Pülverizatör Tozlayıcı Kombine Atomizör 120
Kuyruk Milinden Hareketli Pülverizatör 7.249
Motorlu Pülverizatör 182
Tozlayıcı 14
Atomizör 959
Santrifüj Pompa 1.083
Elektropomp 309
Motopomp Termik 5.772
Derin Kuyu Pompa 249
Yağmurlama Tesisi 5.985
Krema Makinesi 50
Kuluçka Makinesi 9
Civciv Ana Makinesi 2
Süt Sağım Tesisi 148
Süt Sağım Makinesi Seyyar 6.916
Römork Tarım Arabası 16.877
Su Tankeri Tarımda Kullanılan 636
Dip Kazan Subsoiler 1.431
Rototiller 28
Taş Toplama Makinesi 2
Toprak Tesviye Makinesi 28
Set Yapma Makinesi 7
Toprak Burgusu 86
Hayvanla Ve Traktörle Çekilen Ara Çapa Makinesi 2.161
Pnömatik Ekim Makinesi 1.577
Üniversal Ekim Makinesi Mekanik Pancar Mibzeri Dahil 3.088
Anıza Ekim Makinesi 4
Motorlu Tırpan 274
Ürün Kurutma Makinesi 27
Yem Dağıtıcı Römork 215
Damla Sulama Tesisi 344
Yayık 174
Kepçe Tarımda Kullanılan 1.019

Edirne Tarım Makinaları
Grup adı Ürün adı Adet
Traktörler Paletli Tırtıllı 18
Tek Akslı 1-5 Bg 34
Tek Akslı 5 Bg'Den Fazla 65
İki Akslı 1-10 Bg 15
İki Akslı 11-24 Bg 51
İki Akslı 25-34 Bg 953
İki Akslı 35-50 Bg 8.291
İki Akslı 51-70 Bg 11.159
İki Akslı 70 Bg'Den Fazla 3.390
Biçerdöverler 0-5 Yaşında 136
6-10 Yaşında 162
11-20 Yaşında 168
21 Yaş ve Üzerinde 306
Diğer Alet ve Makinalar Karasaban 5
Hayvan Pulluğu 154
Kulaklı Traktör Pulluğu 29.521
Ark Açma Pulluğu 645
Diskli Traktör Pulluğu 2.546
Diskli Anız Pulluğu Vanvey 2.725
Kulaklı Anız Pulluğu 759
Toprak Frezesi Rotovatör 330
Kültivatör 17.132
Merdane 2.152
Diskli Tırmık Diskarolar 6.208
Dişli Tırmık 21.268
Kombikürüm Karma Tırmık 506
Ot Tırmığı 467
Traktörle Çekilen Hububat Ekim Makinesi 7.513
Kombine Hububat Ekim Makinesi 7.751
Patates Dikim Makinesi 3
Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi 131
Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi 13.381
Orak Makinesi 45
Balya Makinesi 486
Tınaz Makinesi 26
Patates Sökme Makinesi 3
Pancar Sökme Makinesi 14
Kombine Pancar Hasat Makinesi 5
Traktörle Çekilen Çayır Biçme Makinesi 645
Ot Silaj Makinesi 50
Mısır Silaj Makinesi 413
Yerfıstığı Hasat Makinesi 8
Yerfıstığı Harman Makinesi 8
Mısır Daneleme Makinesi 16
Mısır Hasat Makinesi 79
Selektör Sabit Veya Seyyar 122
Yem Hazırlama Makinesi 464
Sap Parçalama Makinesi 330
Sırt Pülverizatörü 15.579
Sedyeli, Motorlu Pülverizatör Tozlayıcı Kombine Atomizör 14
Kuyruk Milinden Hareketli Pülverizatör 8.581
Motorlu Pülverizatör 1.439
Tozlayıcı 134
Atomizör 3.510
Santrifüj Pompa 1.960
Elektropomp 1.091
Motopomp Termik 8.627
Derin Kuyu Pompa 796
Yağmurlama Tesisi 10.210
Krema Makinesi 118
Süt Sağım Tesisi 27
Süt Sağım Makinesi Seyyar 8.614
Römork Tarım Arabası 25.655
Su Tankeri Tarımda Kullanılan 1.423
Dip Kazan Subsoiler 1.070
Rototiller 312
Taş Toplama Makinesi 5
Toprak Tesviye Makinesi 772
Set Yapma Makinesi 132
Toprak Burgusu 92
Hayvanla Ve Traktörle Çekilen Ara Çapa Makinesi 1.774
Pnömatik Ekim Makinesi 1.770
Üniversal Ekim Makinesi Mekanik Pancar Mibzeri Dahil 5.798
Anıza Ekim Makinesi 9
Sap Döver Ve Harman Makinesi Batöz 58
Sap Toplamalı Saman Yapma Makinesi 1
Saman Aktarma-Boşaltma Makinesi 7
Motorlu Tırpan 146
Ürün Kurutma Makinesi 403
Yem Dağıtıcı Römork 19
Damla Sulama Tesisi 699
Yayık 50
Kepçe Tarımda Kullanılan 2.023

Çanakkale Tarım Makinaları
Grup adı Ürün adı Adet
Traktörler Tek Akslı 1-5 Bg 87
Tek Akslı 5 Bg'Den Fazla 565
İki Akslı 1-10 Bg 73
İki Akslı 11-24 Bg 257
İki Akslı 25-34 Bg 1.588
İki Akslı 35-50 Bg 9.101
İki Akslı 51-70 Bg 10.874
İki Akslı 70 Bg'Den Fazla 3.632
Biçerdöverler 0-5 Yaşında 56
6-10 Yaşında 68
11-20 Yaşında 77
21 Yaş ve Üzerinde 58
Diğer Alet ve Makinalar Karasaban 110
Hayvan Pulluğu 365
Kulaklı Traktör Pulluğu 28.226
Ark Açma Pulluğu 1.013
Diskli Traktör Pulluğu 715
Diskli Anız Pulluğu Vanvey 724
Kulaklı Anız Pulluğu 126
Toprak Frezesi Rotovatör 651
Kültivatör 9.676
Merdane 846
Diskli Tırmık Diskarolar 8.701
Dişli Tırmık 11.255
Kombikürüm Karma Tırmık 288
Ot Tırmığı 2.391
Traktörle Çekilen Hububat Ekim Makinesi 1.969
Kombine Hububat Ekim Makinesi 3.696
Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi 81
Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi 9.978
Orak Makinesi 20
Biçer Bağlar Makinesi 33
Balya Makinesi 597
Tınaz Makinesi 2
Döven 8
Pancar Sökme Makinesi 2
Traktörle Çekilen Çayır Biçme Makinesi 1.942
Ot Silaj Makinesi 427
Mısır Silaj Makinesi 671
Pamuk Toplama Makinesi 2
Mısır Daneleme Makinesi 54
Mısır Hasat Makinesi 13
Selektör Sabit Veya Seyyar 52
Yem Hazırlama Makinesi 765
Sap Parçalama Makinesi 129
Sırt Pülverizatörü 13.072
Sedyeli, Motorlu Pülverizatör Tozlayıcı Kombine Atomizör 116
Kuyruk Milinden Hareketli Pülverizatör 6.500
Motorlu Pülverizatör 1.260
Tozlayıcı 56
Atomizör 1.927
Santrifüj Pompa 1.927
Elektropomp 3.933
Motopomp Termik 10.931
Derin Kuyu Pompa 3.015
Yağmurlama Tesisi 8.035
Krema Makinesi 408
Kuluçka Makinesi 5
Civciv Ana Makinesi 5
Süt Sağım Tesisi 151
Süt Sağım Makinesi Seyyar 11.085
Römork Tarım Arabası 23.192
Su Tankeri Tarımda Kullanılan 3.825
Dip Kazan Subsoiler 1.033
Rototiller 375
Taş Toplama Makinesi 8
Toprak Tesviye Makinesi 536
Set Yapma Makinesi 444
Toprak Burgusu 141
Hayvanla Ve Traktörle Çekilen Ara Çapa Makinesi 2.165
Pnömatik Ekim Makinesi 508
Üniversal Ekim Makinesi Mekanik Pancar Mibzeri Dahil 1.693
Anıza Ekim Makinesi 25
Fide Dikim Makinesi 42
Sap Döver Ve Harman Makinesi Batöz 147
Sap Toplamalı Saman Yapma Makinesi 70
Saman Aktarma-Boşaltma Makinesi 7
Motorlu Tırpan 983
Ürün Kurutma Makinesi 55
Meyve Hasat Makineleri 733
Ürün Sınıflandırma Makinesi Selektör Hariç 9
Yem Dağıtıcı Römork 75
Damla Sulama Tesisi 12.288
Yayık 52
Kepçe Tarımda Kullanılan 1.132

İstanbul Tarım Makinaları
Grup adı Ürün adı Adet
Traktörler Tek Akslı 1-5 Bg 81
Tek Akslı 5 Bg'Den Fazla 153
İki Akslı 1-10 Bg 7
İki Akslı 11-24 Bg 208
İki Akslı 25-34 Bg 283
İki Akslı 35-50 Bg 703
İki Akslı 51-70 Bg 1.229
İki Akslı 70 Bg'Den Fazla 1.840
Biçerdöverler 0-5 Yaşında 68
6-10 Yaşında 29
11-20 Yaşında 25
21 Yaş ve Üzerinde 46
Diğer Alet ve Makinalar Hayvan Pulluğu 11
Kulaklı Traktör Pulluğu 5.300
Ark Açma Pulluğu 148
Diskli Traktör Pulluğu 613
Diskli Anız Pulluğu Vanvey 557
Kulaklı Anız Pulluğu 12
Toprak Frezesi Rotovatör 151
Kültivatör 2.239
Merdane 1.071
Diskli Tırmık Diskarolar 1.701
Dişli Tırmık 1.461
Kombikürüm Karma Tırmık 261
Ot Tırmığı 853
Traktörle Çekilen Hububat Ekim Makinesi 517
Kombine Hububat Ekim Makinesi 1.787
Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi 101
Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi 2.172
Orak Makinesi 4
Biçer Bağlar Makinesi 7
Balya Makinesi 365
Traktörle Çekilen Çayır Biçme Makinesi 801
Ot Silaj Makinesi 24
Mısır Silaj Makinesi 165
Fındık Harman Makinesi 8
Mısır Daneleme Makinesi 28
Mısır Hasat Makinesi 2
Selektör Sabit Veya Seyyar 28
Yem Hazırlama Makinesi 211
Sap Parçalama Makinesi 415
Sırt Pülverizatörü 1.317
Sedyeli, Motorlu Pülverizatör Tozlayıcı Kombine Atomizör 312
Kuyruk Milinden Hareketli Pülverizatör 1.546
Motorlu Pülverizatör 481
Tozlayıcı 25
Atomizör 171
Santrifüj Pompa 1.159
Elektropomp 850
Motopomp Termik 777
Derin Kuyu Pompa 613
Yağmurlama Tesisi 553
Krema Makinesi 43
Kuluçka Makinesi 86
Civciv Ana Makinesi 9
Süt Sağım Tesisi 52
Süt Sağım Makinesi Seyyar 3.020
Römork Tarım Arabası 4.869
Su Tankeri Tarımda Kullanılan 1.413
Dip Kazan Subsoiler 127
Rototiller 105
Toprak Tesviye Makinesi 1
Set Yapma Makinesi 37
Toprak Burgusu 33
Hayvanla Ve Traktörle Çekilen Ara Çapa Makinesi 250
Pnömatik Ekim Makinesi 693
Üniversal Ekim Makinesi Mekanik Pancar Mibzeri Dahil 108
Anıza Ekim Makinesi 5
Fide Dikim Makinesi 1
Sap Döver Ve Harman Makinesi Batöz 12
Sap Toplamalı Saman Yapma Makinesi 13
Saman Aktarma-Boşaltma Makinesi 2
Motorlu Tırpan 62
Ürün Kurutma Makinesi 2
Yem Dağıtıcı Römork 24
Damla Sulama Tesisi 655
Yayık 33
Kepçe Tarımda Kullanılan 159

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.