YenimuhacirYenimuhacir yerleşmesi, Trakya'nın güneybatı alanlarında, Edirne ilinin güneyinde, Keşan ilçesinin doğusunda yer almaktadır. Kuzeyinde Küçükdoğanca köyü, kuzeydoğusunda Danişment köyü vardır. E-84 karayoluna 2.5 km, Keşan ilçesine 7 km uzaklıktadır.


Toplam yüzölçümü 1069,2 Ha'dır. 93,6 Ha yerleşme alanında 2013 yılına göre 2.020 kişi yaşamaktadır. Mahallelerinin nüfusları ise;

Atatürk: 315
Cumhuriyet: 528
İnönü: 531
İstiklal: 646 kişidir.

YenimuhacirBölge alanında oligosen, eosen ve kuarterner yaşlı birimler yüzeylenmektedir. Denizel fosiliteden oluşan ve kömür içeren oligosen yaşlı birimler yerleşmenin kuzeyinde; kil ve marn tabakalarının ardalanmalı istiflenmesiyle görülmektedir. Epirojenik hareketelerden çok az etkilenmiş olan bej renkli kil ve sarımtrak renkli marn katmanları hafif ondülasyon gösterir.

Yenimuhacir Güneydeki eosen, oligosen yaşlı birim koyu renkli kiltaşı, yeşil gri ve sarımtırak renkli kumtaşlarından oluşmaktadır. Kuaterner yaşlı alüvyon batıdan doğuya doğru akışlı Kocadere yatağı boyunca ve dar bir sahada görülür. Kum ve şiltten oluşan alüvyon genç olmasına karşın iyi sıkılaşmıştır, az miktarda da çakıl içerir.

Yenimuhacir ve çevresi 3. derece deprem bölgesi sınırları içinde kalmaktadır.

Yerleşmede bölgesel ölçekte etkili olacak çevre sorunları yoktur.

Tarihçesi

YenimuhacirYerleşmenin bir sınır kasabası olması ve birçok kez el değiştirmesi sebebiyle istikrarlı bir yaşama sahip olmaması nedeni ile eldeki veriler kısıtlıdır.YenimuhacirOSMANLILAR DÖNEMİ ÖNCESİNDE:
Yenimuhacir'in bünyesinden geçen kervan yolu nedeni ile merkez durumunda olduğu ve çevresindeki 7 köyün de bu merkeze bağımlı olduğu bilinmektedir. Bu dönemde yerleşmede Bulgaristan asıllı Osmanlı vatandaşlarının yaşadıkları nakledilmektedir. Burada yaşayanların tarım ve ticaretle uğraştıkları ve başarılı oldukları bilinmektedir.

YenimuhacirOSMANLILAR'IN SON DÖNEMİNDE: Yenimuhacir ve gerekse etkileşimde olduğu çevresindeki köyler, Balkan savaşları ile istila ve göçe maruz kalmış, bunların sonucunda harabeye dönen bu yerleşmelerde sosyal ve ekonomik etkinlikler ve gelişim durmuştur.


YenimuhacirCUMHURİYET'İN İLANINDAN SONRA: Yapılan mübadelelerle yerleşme Batı Trakya'dan gelen göçmenlerin ilk uğraklarından biri haline gelmiştir. Devletin idaresi çerçevesinde Balkanlardan, özellikle Yunanistan'ın Gümülcine kenti ve köylerinden ve Bulgaristan'ın Şehirova, Akçagayrak, Kutırca, Katrancı gibi köylerinden gelenlerin topluca yerleştiği bir yerleşme olmuştur. Balkanlardaki uğraşıları olan çiftçilik ve hayvancılığı devam ettiren göçmenler Osmanlı dönemindeki kadar parlak bir durum elde edememişlerdir.

Yenimuhacir1960'LARDAN SONRA: Yerel kaynaklara göre oldukça fazla olan nüfusu ve dolayısıyla gelişen işsizlik, ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Avrupa'ya göçü getirmiş, ancak bu göç olumlu sonuç vermiş, Avrupa dönüşü bu vatandaşalar Yenimuhacir'de yatırımlara girişmişlerdir. Sermayenin bollaşması ile topraklar el değiştirmiş, tarımda ve hayvancılıkta makinalaşma olmuştur.

26 Mart 1989 yılında belediye statüsünü kazanmıştır.

YenimuhacirYerleşmenin adı, Balkanlardan yeni gelen göçmenlerden etkilenerek "yeni" ve "muhacir" kelimelerinin birleşmesinden gelmektedir.

Yerleşmede istilalar ve göçlerden dolayı tarihten gelen yapılar yoktur.

İklim ve Bitki Örtüsü

YenimuhacirTrakya'nın karakteristik iklim özellikleri görülür. Yazları kurak ve sıcak, kışlar soğuk ve yağışlı, baharlarda orta derece yağışlı geçer. Kar ve yağmur yağışı gözlemlenir.

Bitki örtüsü olarak Marmara bölgesi karakteristikleri görülür. Güneyde 1115 Ha orman arazisi, kuzeydoğusunda 648 Ha fundalık arazisi, kuzeydoğusunda 370 Ha mera arazisi vardır.

Ekonomi

YenimuhacirYenimuhacir ekolojik yapısı açısından bir tarım kasabası, coğrafi konumu açsından ise sanayinin etkisine girebilecek olan bir üst merkez "sanayi alternatif" zonudur.


YenimuhacirÇalışanların ekonomik faaliyetlerde dağılımı %65 tarım, %24 sanayi, %6 ticaret, %5 hizmet sektörü olarak gerçekleşmektedir. Her gelir düzeyine mensup halk vardır. Gelir düzeyi açısından mahalleler arası fark yoktur. Yerel işgücü istihdam kapasitesi yeterlidir.

YenimuhacirTarım sektörü yaklaşık olarak 27.000 dekar arazi üzerinde faaliyet göstermektedir. 18.000 dekar, genelde kıraç olan alanda kuru tarım yapılmakta, buğday, arpa, pancar, ayçiçeği ağırlıklı olarak yetiştirilmektedir. Hidrojeolojik açıdan fazlaca zengin olmadığı için sulanabilir tarım çok fazla değildir.

YenimuhacirHayvancılık sektöründe teknolojik gelişmelerden de faydalanılmakta olup, hem küçükbaş ve hem büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çevre şartlarından dolayı çok fazla av hayvanı barınmamaktadır.Belediye Belediye TOKİ Konutları TOKİ Konutları
TOKİ Konutları TOKİ Konutları TOKİ Camii
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.