Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve web sitemizin kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir. Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır

Web sitesi, içeriği, tamamen ya da kısmen, Web sitemiz ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır.
Tarih: Ocak 2017
Lütfen herhangi bir soru yada sorununuzu varsa bize bildirin: E-Mail.

Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya şair fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, web sitemizin yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Web sitemizde yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini üçüncü sitelere bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz. E-Mail.

Web sitemiz Joomla Web Portal sistemi üzerine kurulmuştur ve GPL-Lisanslıdır.

Sitemizin test edildiği web tarayıcıları: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex Browser, Opera Web Browser, Netscape Navigator, Safari Web Browser, Avant Browser, Maxthon2, FlashPeak SlimBrowser, Enigma Browser. Ayrıca akıllı telefonlara özel sürümümüz de tüm tarayıcılarla uyumludur. Üye girişinde şifre hatası alıyorsanız lütfen Cookie (Çerez) dosyalarınızı tamamen siliniz ve güvenlik ayarlarınızı Default (Varsayılan) konumuna getiriniz.

1. Telif hakkı

Sitemiz üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Web sitemize telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş oluyorsunuz. Bu lisans kapsamında Web sitemiz, her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya açmak ya da sunmak haklarına sahip oluyor. Bu haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

2. Bağlantılar

Web sitemiz üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. Web sitemiz, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Web sitesi kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Web sitemize sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez..

3. Hizmetlerin tanımı

Trakyanet, sözleşmeyi onaylayan üyelerine kayıt işlemi sonrasında internet ortamında farklı iletişim servisleri (siteye giriş, diğer üyelerle tanışma ve sohbet ortamı, haber ekleme, foruma giriş vb.) sunar. Bu servisler ÜCRETSİZDİR.

4. Üyelik sistemi

- Trakyanet üyesi, kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı ve şifreye sahip olur. Kayıt bilgilerinin alınması ile onaylanan üyelik sonrasında, üyenin e-posta adresine bu bilgilerin bir kopyası gönderilir.

- Kullanıcı adı üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilmez.

- Şifre sadece kullanıcı tarafından bilinir ve sistemde çözülemeyecek bir şifreleme algoritmasıyla kayıtlıdır. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Trakyanet, şifrenin hatalı kullanımından veya başkaları ile paylaşımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

- Şifresini unutan üye, sistem girişindeki bilgi hatırlatma formunu kullanarak daha önce kayıtta belirttiği e-posta adresine tüm üye bilgilerinin gönderilmesini isteyebilir. Bu işlem sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

- Kullanıcının Trakyanet üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir.

5. Üye'nin yükümlülükleri

Üye, Trakyanet servislerinden yararlandığı sırada;

- Kayıt formunda yer alan bilgilerinin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

- Trakyanet üye sayfalarında, mesaj panolarında veya sohbet odasında yayınlanan her türlü yazı, görüş, düşünce ve içerikten yazanın kendisi sorumlu olduğu, Trakyanet bünyesinde ideolojik, dini, siyasi konularda propaganda yapılamayacağı, Trakyanet'in, yayınlanan içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

- Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

- Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

- Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

- Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

- Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

- Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

- Trakyanet tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Trakyanet'e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

- Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Trakyanet'in sorumlu olmayacağını,

- Trakyanet'te sunulan hizmetlere Trakyanet tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Trakyanet'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

- Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Trakyanet'in sorumlu olmayacağını,

- Trakyanet servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Trakyanet'ten tazminat talep etmemeyi,

- Trakyanet'ten izin almadan Trakyanet servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

- Trakyanet'in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

- Kurallara aykırı davrandığı takdirde Trakyanet'in gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

- Trakyanet'in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

- Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

- Üye kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

6. Trakyanet'e verilen yetkiler

- Trakyanet herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya almaya, sunduğu hizmetin şeklini değiştirme/durdurma ve/veya sona erdirme hakkına sahiptir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Trakyanet'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Üye bu konudaki hizmetin şeklinin değiştirilmesinden ve/veya sona erdirilmesinden dolayı oluşabilecek bilgi kayıplarından hiçbir şekilde Trakyanet'i sorumlu tutamaz.

- Trakyanet sunduğu servisin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Trakyanet ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

- Trakyanet, üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

- Trakyanet, üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Trakyanet sorumlu tutulmayacaktır.

- Trakyanet kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

- Trakyanet üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Trakyanet tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Trakyanet'ten hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir.

- Trakyanet üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, mal teslimi, vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. Ancak Trakyanet, ASLA kişisel bilgilerinizin bir kısmı veya tamamının reklam ve tanıtım amaçlı olarak başka kişi, kurum veya web servislerine vermeyeceğini taahhüt eder.

- Trakyanet, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Trakyanet'in sorumlu olmadığını kabul eder.

- Trakyanet, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

8. Fesih

- Trakyanet, işbu sözleşmedeki hükümlere uymayan veya aykırı davranan kişilerin üyeliklerini geçici olarak veya tamamen kapatma yetkisine sahiptir.

- Üye, dilediği zaman iletişim formu ile mesaj atarak Trakyanet'teki üye kaydını sildirip bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Yasal tezatta

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir..

Son olarak

Eğer sizin Web sitemizi daha da zenginleştirebileceğini düşündüğünüz noktalar olursa lütfen bunları bizimle paylaşın. İletişim Formu

Ayrıca:

Sitemizden bilgisayarınıza zararlı kodlar ve ActiveX denetimleri yüklenmez, kişisel bilgileriniz saldırı amaçlı olarak kullanılmaz ve reklam şirketlerine, e-mail toplayıcı kurum ve kişilere verilmez. Sitemizden e-mail adresinize spam mail asla gönderilmez. Gazetemize üye olmadığınız sürece sadece uyarı, bilgi değişimi, önemli duyuru (site hakkında) mesajları gönderilir. Gazete üyeliği ile site konularımız hakkındaki e-postalar gönderilir.
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.