Fasıllara Göre Dış Ticaret

Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul

Tekirdağ - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 15.456.525
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 57.695.296 28.627.742
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 46.943 167.084
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 3.257.062 847.526
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 101.810
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 118.664 305.346
Hububat 17.719 294.940.753
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 221.432.151 8.070.900
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 704.565 2.691.076
Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 6.751 7.652.053
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 1.608.275 8.745.095
Şeker ve şeker mamulleri 4.651.539 1.285.217
Kakao ve kakao müstahzarları 2.634.670 102.952
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 10.140.455 9.688.319
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 334.057 2.584
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 226.253.336 10.223.450
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 455.160 91.167
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 478.764 17.980.061
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 31.822.491 22.887.489
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 233.196 6.470.982
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 10.800.349 37.244.555
Organik kimyasal ürünler 2.985.933 250.687.906
Eczacılık ürünleri 120.726 859
Gübreler 660.280 1.062.990
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 29.332.319 259.650.504
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 45.004.431 28.245.234
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 20.359.664 49.292.594
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 17.065.177 31.666.045
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 68.341
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 39.079.150 48.960.811
Plastikler ve mamulleri 522.718.723 872.366.861
Kauçuk ve kauçuktan eşya 389.330.091 87.363.655
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 2.146.816 84.167.740
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 4.775.231 18.551.818
Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri 36.859.790 4.830.083
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 35.633.680 38.176.097
Mantar ve mantardan eşya 588.005
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 3.643
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 11.846.808
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 106.336.289 226.375.119
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 2.430.068 528.449
İpek 1.342.007
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 158.991.105 146.763.294
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 91.453.433 183.569.445
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 6.771.995 14.379.901
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 189.247.579 248.646.290
Sentetik ve suni devamsız lifler 247.050.709 292.836.565
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 76.996.870 27.425.914
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 6.656.929
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 34.614.397 31.133.476
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 3.007.325 9.694.505
Örme eşya 139.834.209 38.446.717
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 371.525.823 1.017.421
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 399.591.973 55.224.972
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 30.553.267 3.733.356
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 32.550.865 17.118.026
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 88.349 166.994
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 72.482
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya 128.458
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 8.520.053 15.891.123
Seramik mamulleri 6.098.535 12.954.800
Cam ve cam eşya 168.939.732 69.398.194
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 107.543 4.758
Demir ve çelik 9.840.206 130.160.870
Demir veya çelikten eşya 105.022.441 135.704.048
Bakır ve bakırdan eşya 1.461.257 104.335.528
Nikel ve nikelden eşya 7.948.679
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 345.499.888 259.824.780
Kurşun ve kurşundan eşya 14.652
Çinko ve çinkodan eşya 82.440 10.243.232
Kalay ve kalaydan eşya 76.427
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 18.650.121 71.912.053
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 2.479.403 6.182.332
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 20.750.837 28.437.925
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 598.422.409 635.500.803
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 570.628.197 260.292.698
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 6.299.635
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 438.470.808 76.651.073
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 95.070
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 30.056 637.796
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 3.979.089 38.602.005
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 1.136 13.360
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 5.286
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 304.595
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar 176.055.372 6.699.241
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 111.588 4.172.440
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 140.865.281 144.064.380
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar 8.430
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 308.863 31.365
Toplam 6.239.282.116 5.579.691.427

Kırklareli - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 33.708.245
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 498.962
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 3.206.078
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 23.152.624
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 3.769.641
Hububat 436.556.696
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 425.165.941
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 152.729 2.693.983
Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 44.065
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 348.794
Şeker ve şeker mamulleri 79.966.040 6.942.580
Kakao ve kakao müstahzarları 183.758
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 49.761 24.066
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 483.077
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 2.270.365
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 819.033 4.254.051
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 3.760.872 3.246.130
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 8.916 28.075
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 221.307 613.304
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 2.367.632 38.244.342
Organik kimyasal ürünler 150.607 22.291.004
Eczacılık ürünleri 65.222
Gübreler 804.611 1.543.693
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 553.028 15.017.697
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 2.113.923
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 177.726 74.300
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 4.420 1.933.034
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 95.862 78.682
Plastikler ve mamulleri 3.627.941 58.811.042
Kauçuk ve kauçuktan eşya 451.360 315.027
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 3.020 140.235
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 3.459.695 4.460.167
Mantar ve mantardan eşya 3.783
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 2.953.550
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 1.784.777 5.566.263
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 564
İpek 2.071
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 227.015
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 131.857.460 64.542.657
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 1.188
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 493.387 2.098.861
Sentetik ve suni devamsız lifler 18.208 6.138.621
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 22.656 1.688.745
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 15.966 147.104
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 362.680 624.001
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 2.482.932
Örme eşya 4.521.343 825.216
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 6.853.080 159.411
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 3.013.664 762.119
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 2.132.782 2.122
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 8.505.961
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 2.440
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 577.008 12.331
Seramik mamulleri 66.654 515
Cam ve cam eşya 541.324 301.020
Demir ve çelik 2.943.945 1.240.488
Demir veya çelikten eşya 3.082.516 534.935
Nikel ve nikelden eşya 21.250
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 74.487.626 56.040.046
Çinko ve çinkodan eşya 4.118
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 1.248
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 38.416 30.764
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 772.464 1.555.598
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 23.008.230 9.972.012
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 30.956.627 531.518
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 9.141.490 1.303.977
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 60.108
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 156.545 1.001.481
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 13.651
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar 5.420.890 57.529
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 29.812 165.334
Toplam 865.792.436 795.043.024

Edirne - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 25.028.370
Etler ve yenilen sakatat 12.985.662
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 18.002.166 443.185
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 25.281
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 12.529.522
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 7.417.396
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 349.358 600.485
Hububat 761 90.008.016
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 62.052.587
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 33.935 46.543.228
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 372.100
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 3.316.904 67.928.601
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 3.856.387 404.600
Şeker ve şeker mamulleri 2.555.428
Kakao ve kakao müstahzarları 111.814
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 30.834.420
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 9.451.342
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 479.678
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 1.151.410 43.784
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 15.267.532
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 275.134 5.770
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 3.848 77.666
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 597 3.021.719
Eczacılık ürünleri 1.912.838
Gübreler 314.042 3.392.614
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 85.679 8.890
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 1.273.597 15.963
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 2.171.737 116.499
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 21.831
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 13.133.123 26.628
Plastikler ve mamulleri 1.756.067 537.244
Kauçuk ve kauçuktan eşya 209.835 137.615
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 5.661 1.528
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 2.018.105 7.643.339
Mantar ve mantardan eşya 6.078
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 91.565
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 1.118.128 477.078
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 172.334
İpek 5.060
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 175.233
Sentetik ve suni devamsız lifler 2.379 996.773
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 590.496
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 14.796
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 4.939
Örme eşya 343.117 250.806
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 4.376.287 2.961
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 2.395.564
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 207.819
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 7.525 22.306
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 9.180
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 1.164.863 47.677
Seramik mamulleri 678.758 26.539
Cam ve cam eşya 5.233.621 1.659.553
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 76.565
Demir ve çelik 533.869
Demir veya çelikten eşya 7.723.858 56.768
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 956.413 29.285
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 25.942 288.459
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 157.211
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 21.047.322 11.479.333
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 383.534 16.524.065
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 4.787.931 793.679
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 1.585.048
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 2.195.907 28.809
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar 1.715.389
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 2.510 2.645
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 1.673.698
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 2.871.797 14.895
Toplam 248.977.909 296.019.979

Çanakkale - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 7.985.598
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 21.238.495 104.472.603
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 3.635.728 2.956.571
Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 277.696 4.401
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 49.631.967 529.912
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 12.115.139 18.224
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 226.694
Hububat 20.777.809
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 17.349.794
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 1.458 194.292
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 4.034.933
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 94.352.253 8.067.423
Şeker ve şeker mamulleri 890.950
Kakao ve kakao müstahzarları 212.460
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 1.632
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 3.427.923 1.050.474
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 7.740 382.502
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 225.874
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 2.526.015 57.256.991
Metal cevherleri, cüruf ve kül 86.872
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 101.029.377
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 6.523.261
Organik kimyasal ürünler 598.705
Eczacılık ürünleri 2.705
Gübreler 2.124.264
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 842.928 17.619.016
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 273.895 124.220
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 305.724
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 93.881 7.979
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 1.171.053 1.029.589
Plastikler ve mamulleri 5.445.159 13.083.685
Kauçuk ve kauçuktan eşya 41.312 261.016
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 509.765 1.312.033
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 418.775 2.018
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 293.666 197.467
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 11.233 106.176
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 30.766 18.312
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 127.254 71.964
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 26.669
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 287.573
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 8.311 2.431.573
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 4.614.912 12.746
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 1.238.628
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 91.314 13.260
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 137.488
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 1.117.294 3.701.238
Seramik mamulleri 362.770.608 11.999.599
Cam ve cam eşya 148.595 3.179.195
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 23.056
Demir ve çelik 1.105
Demir veya çelikten eşya 1.770.645 800.109
Bakır ve bakırdan eşya 842.674
Nikel ve nikelden eşya 9.253
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 337.300 599.569
Çinko ve çinkodan eşya 8.817
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 425.736 694.170
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 226.959 2.461.513
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 5.544.589 76.111.877
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 384.080 2.087.281
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 99.910 581.626
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 7.555.532 5.870.520
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 290.473 1.729.720
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar 29.913.266 186.424
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 1.312 41.760
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 376 222.574
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 992.261
Toplam 740.919.837 358.291.274

İstanbul - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 20.377.744 545.162.676
Etler ve yenilen sakatat 564.667.432 4.200.287
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 334.130.011 454.792.353
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 719.369.504 119.224.089
Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 135.251.556 114.871.682
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 54.039.642 94.454.033
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 235.430.904 126.804.266
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 2.410.637.624 1.000.243.828
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 95.399.962 617.806.512
Hububat 35.156.872 1.335.554.778
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 846.955.766 151.211.139
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 166.401.657 3.888.078.922
Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 6.725.561 142.080.418
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 2.279.967 9.985.839
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 879.394.305 1.436.149.974
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 141.202.123 8.339.097
Şeker ve şeker mamulleri 1.544.248.561 401.698.208
Kakao ve kakao müstahzarları 1.579.340.936 2.054.813.090
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 1.757.969.413 783.310.198
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 2.647.840.612 149.721.940
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 2.399.056.520 2.636.930.057
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 805.773.566 998.578.491
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 71.682.605 2.120.290.748
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 1.232.019.193 820.162.223
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 4.274.580.995 1.558.466.630
Metal cevherleri, cüruf ve kül 2.597.485.361 383.047.497
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 6.561.345.761 65.261.148.853
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 4.558.401.245 4.601.179.022
Organik kimyasal ürünler 1.054.736.351 14.296.424.177
Eczacılık ürünleri 4.457.949.403 17.564.374.367
Gübreler 706.631.286 2.530.620.467
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 2.661.179.318 5.858.366.600
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 2.121.411.367 4.787.371.684
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 2.506.684.874 3.250.612.592
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 686.358.596 1.328.993.577
Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler 34.414.173 21.439.252
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 44.620.105 562.810.322
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 1.758.205.038 6.975.467.804
Plastikler ve mamulleri 14.184.927.447 31.800.139.321
Kauçuk ve kauçuktan eşya 6.407.694.958 8.663.491.098
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 602.864.119 669.479.656
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 1.287.359.847 1.026.350.846
Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri 809.761.435 193.715.926
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 1.493.294.767 1.604.310.485
Mantar ve mantardan eşya 2.552.288 17.872.258
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 2.598.485 37.030.572
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 138.867.752 3.532.811.258
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 4.659.833.095 7.473.725.957
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 282.653.178 453.329.315
İpek 7.788.540 118.295.616
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 225.615.999 851.375.237
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 2.512.652.924 3.921.919.874
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 47.366.192 335.091.632
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 2.106.952.802 4.514.402.053
Sentetik ve suni devamsız lifler 3.493.865.381 3.657.996.159
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 1.494.976.759 934.208.899
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 2.443.085.118 190.783.285
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 1.440.890.679 633.269.219
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 572.520.557 1.013.262.414
Örme eşya 4.203.112.591 1.444.143.808
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 35.471.860.064 2.766.067.752
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 23.458.001.603 4.823.011.057
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 3.206.259.739 588.985.963
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 2.664.263.480 2.784.249.565
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 161.286.904 156.764.033
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 19.988.872 37.878.991
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya 10.855.163 80.063.688
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 1.732.405.733 953.953.198
Seramik mamulleri 2.242.772.588 1.038.817.968
Cam ve cam eşya 3.097.523.428 2.285.286.496
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 32.596.985.543 46.681.151.314
Demir ve çelik 34.745.125.401 49.489.086.552
Demir veya çelikten eşya 13.564.978.566 6.214.832.182
Bakır ve bakırdan eşya 2.490.929.082 3.978.826.128
Nikel ve nikelden eşya 323.413.121 446.009.389
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 9.246.242.389 10.398.376.947
Kurşun ve kurşundan eşya 24.972.389 531.254.810
Çinko ve çinkodan eşya 40.393.644 2.848.774.455
Kalay ve kalaydan eşya 9.605.383 208.928.630
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 72.524.188 180.013.897
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 479.279.492 1.639.242.026
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 2.895.584.156 2.186.303.226
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 39.427.697.360 77.352.893.426
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 24.406.146.146 46.543.532.570
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 117.524.753 171.978.151
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 64.378.815.958 46.300.690.640
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 1.276.590.609 10.097.514.681
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 2.722.369.923 1.946.290.816
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 2.074.313.983 13.185.014.872
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 231.610.340 1.099.637.833
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 36.371.688 128.223.666
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 371.161.428 104.706.320
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar 4.632.472.543 2.713.436.355
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 261.953.818 1.779.050.933
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 2.112.198.235 1.735.074.744
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar 102.176.183 39.963.935
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 798.672.530 5.361.864
Toplam 412.635.917.247 565.603.041.653

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.