KavaklıBeldenin, kentin tarihi kadar eski bir tarihe sahip olduğu gerçektir. Buralara ilk yerleşenler, ilk yerleşme alanı olarak seçenler TRAKLAR olduğu sanılmaktadır.

Gerçek olan şudur ki, insanların buralara M.Ö. yerleştiğidir. Romalılar da buraları yerleşme alanı olarak seçmişlerdir.

Kitle mücadelelerinin başladığı andan itibaren kıtalar arası akınlarda üzerinden geçilen, en fazla istilalara uğrayan bölgeler buraları olmuştur. Tarihi bilgiler buna açıklık verecek niteliktedir.

KavaklıUzun süre Büyük Roma İmparatorluğu toprakları içinde yer alan kasaba ve yöresinin eski halkı Romalılar'la eski Yunanlılar'ın melezleri olarak nitelendirilmektedir. M.S. 395' te parçalanan Roma İmparatorluğu'ndan sonra Merkezi Constantinepoli (Bizanslılar'ın) toprakları içinde kalmıştır. Osmanoğulları'nın Rumeli'ye çıkışlarının ardından Rum diyarı olan Trakya da, 1356 yılından sonra Kayı Türk Akıncıları kendilerinden bahsettirmiş, çok az bir zaman sonra Osmanlı Devleti sınırları içine giren kasaba, Osmanlı akıncılarının akınlara çıkışlarında Avrupa geçiş yolu olmuştur.

1912 yılına kadar devamlı Türk diyarı olarak kalan kasaba, bu tarihte Bulgarların istilasına uğramıştır. 1913 yılında Türk orduları buraları geri almışlar; bu istiladan hemen sonra tekrar istilaya uğrayan Kavaklı ve yöresi bir müddet Yunanlılar'ın elinde kalmıştır. Bu durum Kurtuluş Savaşı'nın sonuçlanmasına kadar devam etmiştir.

KavaklıKavaklı'nın gelişmesi ve daha kalabalık bir yerleşme alanı oluşu 1912 tarihinde başlar. Köye ilk gelenler burasının terk edilmiş bir Bulgar köyü olduğunu söylemektedirler. Balkan Harbi sonrasında Bulgaristan' dan Anavatana göç edenlerin bir kısmı terk edilmiş Bulgar köyünün yapılarına yerleşmiştir.

Göçlerin ardı arkası kesilmemiş; Yugoslavya'dan ve Yunanistan'ın Selanik kasabası civarında ikamet ederken, Rumların baskılarına dayanamayanlar Anavatana göç etmek zorunda kalmışlardır.

KAVAKLI adının nereden geldiği konusunda herhangi bir yazılı kaynak veya bir söylentinin olmadığı, tek bilinen ilk gelenlerin de geldikleri zaman ve öncesi aynı ismi taşıdığıdır. Köye ilk gelenler, bir iki kalın gövdeli kavak ağacının varlığından bahsetmekte, fakat bunların isimle herhangi bir bağlantısının olup olmadığı bilinmemektedir.

Bugün Kavaklı'da bulunan Merkez Camii 1918 senesinde Bulgarlardan kalan kilisenin yerinde kurulmuş olup, çeşitli tamirat ve onarımlarla ayakta durmaktadır.
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.