ŞarköyŞarköy ilçesinde tarım alanları diğer ilçelere göre çok azdır. İlçede tarım (bağcılık) ve hayvancılık yapılır. İlçede ekilebilen arazi miktarı 174.000 dekar civarındadır. Arazide buğday, ayçiçeği, arpa, yulaf, mısır gibi ürünlerin ekimi yapılır. Şarköy ilçesinde tütün ekim alanları da vardır. 100 hektar civarındaki alanda 100 ton civarında üretim yapılmaktadır.

Şarköy ilçesinde bağcılık çok ileridir. Bağ alanı 52.700 dekar dolayındadır. Bağcılığın Şarköy ilçesinde önemli bir yeri vardır. Bağcılık her geçen gün aşama kaydeden, son derece verimli bir toprağa sahip olan bu yörede halkın en önemli geçim kaynağıdır.

Bugün Şarköy merkezi ile 20 köyünde bağcılık yapılmakta olup genellikle bağlarda, toprak ve iklim özellikleri ile affinite durumları gözönünde bulundurularak 5BB, 8B, 5C, 99R, 110R ve Rupdu Lo1'dir. Bağlar alçak gobla terbiye şekli ile yetiştirilmektedir. Verim Türkiye ortalamasının üstündedir. Üzüm üretiminde Türkiye ortalaması 640 kg/da'dır. Şarköy ilçesinde ortalama verim 1000 kg/da'dır.

Şarköy'de yaklaşık 52.700 milyon kg'lık üzüm rekoltesi gerçekleşmektedir. Yaklaşık 44 milyon kg dolayında üzüm şarap imalinde değerlendirilmektedir.

Bugün 15 milyon litre toplam kapasiteli 18 adet özel şarap yapımcısının yanısıra, 4,1 milyon litre kapasite ile Tekel Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 ayrı fabrikada şarap yapımı sürmektedir. Bunlar, Şarköy Şarap Fabrikası, Hoşköy Şarap Fabrikası, Uçmakdere Şarap İmalathanesidir.

ŞarköyŞarköy yöresinde üretilen üzümler şaraplık, sofralık, sirkelik olarak değerlendirilmektedir. Şarköy ilçe sınırları içinde kalan arazinin sahil şeridinde 25 km'lik ve 2,5-3 km derinliğinde zeytin üretimi yapılmaktadır. İlçedeki zeytin ağacı sayısı 354.350 adettir. 15.000 dekar alanda zeytin üretilmektedir. Zeytinyağı imalathaneleri ilçe ekonomisinde önemli bir yeri vardır.

İlçe sınırları içersinde Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköyü, Eriklice köylerinde ipek böcekçiliği de yapılmaktadır. Yılda 6 tona yakın yaş koza elde edilmektedir. İlçede meyve yetiştiriciliği de (incir, elma, armut, muşmula, iğde, kiraz, erik, ayva, nar, dut, vişne, badem, ceviz, zerdali) yapılmaktadır. İlçenin doğal yapısı ve ekolojik şartlarını mera hayvancılığına uygun olması sebebiyle yerli sığır ve kıl keçisi yetiştiriciliği yaygınlık kazanmışken yıllar süren çalışmalar süresince ilkel hayvancılıktan vazgeçilerek kültür ırkı hayvancılığına geçiş sağlanmıştır. Hayvancılık ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmakta olup giderek gelişmektedir.

Şarköy'de senenin dört mevsiminde de deniz avcılığı yapılmaktadır. Şarköy kıyıları pek çeşitli ve kıymetli balık türlerinin yatağı ve geçit yeridir. Şarköy kıyılarında avlanan deniz ürünlerini pazarlamak, balıkçılık malzemelerini temin etmek, balıkçılar arasında dayanışma ve birliği sürdürmek amacıyla 1979 yılında "Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi " kurulmuştur.

Öncelikle bir tarım ilçesi olan Şarköy'de sanayi kuruluşları pek yoktur. İlçede 2 adet süt işleme tesisi(Şarköy Çiftlik ve Saros Mandıra) 1 adet zeytinyağı imalathanesi ile Mürefte'de Doluca ve Eriklice köyünde Gülor şarap fabrikaları mevcuttur.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.