Makale Dizini

Beyazköy Beyazköy Tekirdağ ili Saray ilçesine bağlı olup tarih boyunca Trakya Bölgesinde önemli yerlerden birisi olmuştur. Kasaba Saray ilçesine 22 km, Çorlu'ya 33 km, İstanbul'a 120 km, Lüleburgaz ilçesine 30 km mesafededir. Kasabanın arazilerinden geçen Avrupa otoyolunun Saray-Vakıflar çıkışına 2 km mesafede olan Beyazköy'e, E-5 karayolunda Çorlu-Lüleburgaz arasında Vakıflar Mahallesi yakınındaki Saray Yolu üzerinden ulaşılır (12 km içeride). Beyazköy'ün güneybatısında Ahimehmet Mahallesi (4 km), kuzeyinde Osmanlı (2 km), kuzeybatısında İğneler Mahallesi (4 km), batısında Pınarbaşı Mahallesi (8 km), kuzeydoğusunda Demirler Mahallesi (10 km), batısında Sinanlı ve Selvi Mahallesi (8km) komşu mahalleler olarak yer almaktadır.

BeyazköyBeyazköy kurulduğundan bugüne gerek çalışkanlığı, gerekse zenginliğiyle bölgede her zaman adı bilinen ve kolay hatırlanan yerleşimlerden birisi olmuştur. Ayrıca ilk kuruluşunda Bulgaristan'dan birlikte getirdiği Plevne Damızlığı denilen çok kuvvetli ve güçlü hayvanların tüm Trakya bölgesine yayılmasına da neden olmuştur. Beyazköy'ün Trakya bölgesinin tam ortasında yer alması dolayısıyla ilk kurulduğundan bugüne, coğrafik ve askeri stratejik bir önemi mevcuttur. Bu nedenle bölgede yapılan askeri tatbikatlarda mahalle, ordumuzun ileri gelenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Nitekim 1936 yılında Trakya Bölgesinde yapılan askeri manevralar sırasında Mustafa Kemal ATATÜRK de köyü ziyaret etmiş ve halkla sohbet etmiş, köy de Yüce Atatürk'ü ağırlama şerefine erişmiştir.

Beyazköy Beyazköy askeri ve coğrafik öneminin yanında, bölgede siyasi açıdan da önemli bir merkez olarak da tarihte yerini almıştır. Demokrat Partinin 1945-1960 yılları arasında köy bazında en önemli yerlerinden biri olan nahiyede, partinin nahiye ocağı açılmıştır. Nitekim bu tarihlerde Cumhurbaşkanı olan Celal BAYAR, köye uzak olmasına rağmen E-5 karayolundan özellikle köye gelerek ziyarette bulunmuştur. Geçmişten bugüne kadar bir çok başbakan ve parti lideri kasabayı ziyaret etmiştir.

BeyazköyKasaba geçmişten bugüne değişik alanlardaki bu önemlerinin yanında, Avrupa Otoyoluna yakın mesafede ve mahalleye çıkış kapısının olması nedeniyle, son yıllarda Trakya Bölgesindeki sanayileşmenin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Mahalle civarında fazla miktarda kola, tekstil, mobilya, etiket vb. fabrikaları açılmıştır. Tabii bu durum, istihdam yaratması, mahallenin cazibe merkezi olması gibi olumlu yanlarının yanında, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, çevre kirliliği, mahallenin gelen göçler sebebiyle sosyolojik yapısının bozulması, genç nüfusun fabrikalarda çalışmayı tercih etmesiyle tarımda çalışarak işgücü temini zorluğu vb. problemleri de mahalleye getirmiştir. Nitekim mahallenin girişindeki belki Trakya'nın en verimli arazilerinden olan yaklaşık 500 da civarında bir alandaki tarlalar, teklif edilen yüksek fiyatlar nedeniyle fabrikaların işgaline uğramıştır. Yine gerek burada mahalle içme suyu ve bu alana sulama suyu sağlayan 5 adet yer altı kuyusu, gerekse Hacılar mevkiinde yaklaşık 10.000 da alanda yer altı sulaması yapılan 25 kuyunun yörede fabrikalar tarafından açılan derin sondaj kuyuları nedeniyle su seviyeleri oldukça düşmüş, son yıllarda yaşanan kuraklığın da etkisiyle bir çoğu kurumuştur.

BeyazköyBeyazköy; bölge ve hatta ülkemizde nüfus planlaması olan nadir mahallelerden birisidir. Nüfusu 1900 yıllarından günümüze kadar 1.700-1.800 civarında olmuş, sadece belde olduğu 1990'lı yıllarda mahalle etrafındaki fabrikaların çoğalması nedeniyle nüfusu 2000'i geçmiştir. Nitekim 1976 yılında köy 333 hanedir. Belde olduğunda 2.056 kişilik nüfusu olmuş ancak son sayımlarda nüfus göç nedeniyle 1.600 civarında düşmüştür. Yeni büyükşehir kanunuyla belediyesi kaldırılıp mahalleye dönüştürüldükten sonraki nüfusu 1.258 kişidir.

Mahallede bir taşıma kooperatifi mevcut olup, yaklaşık 10 civarında minibüs ve 2 adet minibüs ile mahalleden Saray ilçesine ve Çorlu ilçesine her saat başı ulaşım sağlanmaktadır.

BeyazköyMahallede İlköğretim Okulu, Sağlık Ocağı, Tarım Kredi Kooperatifi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Trakya Yağlı Tohumlar Alım Ofisleri ve Depoları, Avcılar Derneği, Beyazköy Spor Kulübü, 2 adet cami, 14 adet kahvehane, 10 adet bakkal, 2 berber, 2 adet nalbur dükkanı, 2 adet tamirhane, 2 adet lokanta, 2 adet benzin istasyonu, 2 adet düğün salonu, 1 adet zahireci, 1 adet ekmek fırını, 1 adet eczane, 1 adet kasap, 1 adet süt işleme atölyesi, 1 adet marangozhane vardır. Mahallede Pazartesi sabahları halk pazarı kurulmaktadır.
Beyazköy Beyazköy Beyazköy Beyazköy

Beyazköy 1878 yılında (Hicri 1923) Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrasında Bulgaristan Servi kazası Malkoç köyünden göç edenler tarafından kurulmuştur. Mahalle halkı 1878 yılında bugunkü kurulduğu yere - eski belediye binasının hemen yanında - Çeşme Deresinde bulunan günümüzde körelmiş olan su kaynağı başında mola verir. Püsküllü Hüseyin Ağa liderliğinde daha sonra ünü tüm Trakya'ya yayılan çok kuvvetli meşhur Plevne öküzlerinin çektiği kağnılarla 60 hane olarak gelen mahalle halkı, bu kaynak başında mola sırasında ekmekler pişirilerek yemek yer. Bu mevkide; su kaynağının suyunun lezzetli oluşu ve Ergene Nehrinin en büyük kollarından biri olan Ana Dere denilen derenin kenarında olması, mahalle halkının bu alana olan ilgisini arttırır. Civarda yapılan toprak tespitlerinde, bu alan topraklarının verimli olarak belirlenmesi üzerine, mahalle halkı bu mevkiye yerleşmeye karar verir. Buraya yerleşen mahalle halkına daha sonra, göç ettikleri köyde geriye kalan Malkoç sülalesi ve Yetim sülalesi de gelerek mahalleye yerleşir. Mahalle toprakları 16.552 da olarak daha sonra Padişah Aldülmecit Han'ın 71 nolu fermanıyla mahalle halkına 1887 yılında (Hicri 1302) müceddeden (geçici) olarak tapulanır. Beyazköy halkı 1912 yılındaki Balkan Savaşı sırasında Bulgar ordularının Çatalca'ya kadar ilerlemesi sonucu mahalleyi tamamen boşaltarak, Kütahya, Sinop, Konya, Adapazarı, İstanbul taraflarına göç etmişler ve Bulgarların geri çekilmesi sonucu tekrar mahalleye dönmüşlerdir.

BeyazköyMahalle ilk zamanlarında Kırklareli Vilayeti Vize Kazası Osmanlı Nahiyesine bağlı bir köy olarak tarihte yerini almıştır. Ancak Osmanlı Köyünün dış göçler nedeniyle nüfusunun azalmasıyla Nahiye Merkezi 1914 yılında Balkan Savaşından sonra, Beyazköy'e taşınmış ve Beyazköy 1960 İnkılabı sonrasına kadar Bucak merkezi olmuştur. 1963 yılında Bucak sistemi ülkemizden kaldırılınca Beyazköy tekrar köy statüsüne dönmüştür. Beyazköy yapılan nüfus sayımı sonucunda nüfusu 2.000 üstünde yer alarak belde olarak statüsünün değişmesi için İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. Yapılan başvuru kabul edilerek 9 Haziran 1992 yılında Belediye olmuş ve yapılan seçimler sonucunda halk ilk belediye başkanını seçmiştir. Ancak büyükşehir kanununda yapılan değişiklikle Tekirdağ büyükşehir olmuş, tüm belde teşkilatları gibi Beyazköy belediyesi de kaldırılmış ve tüm mahalleler birleştirilerek tek bir Beyazköy mahallesi kurulmuştur.

BeyazköyBeyazköy'ün isminin mahallenin bulunduğu yerde kireç kuyusundan, aynı yerden daha önce bulunan Beyaz bir askeri kışladan veya ahalinin evlerinin duvarlarının fazla miktarda beyaz renkte boyamasından geldiği rivayet edilir. Ancak mahallenin yakınında bulunduğu rivayet edilen kireç kuyusu bugüne kadar tespit edilememiştir. Muhtemelen mahalleye 10 km mesafede yer alan Akçaköy merası içinde yer alan beyaz topraklar kastedilmiş olabilir, nitekim mahallenin toprak ve kerpiç evlerinin boyanmasında bu topraklardan faydalanılması uzun yıllardan beri devam etmiş olup, halen mevcut birkaç kerpiç evin toprakla boyanmasında da kullanılmaktadır.

BeyazköyAncak mahallenin esas ismi, mahallenin batısında Bağlık yakınındaki halen bazı tarlalarda sürüm esnasında kiremit parçaları ve kalıntıları da ortaya çıkan Beyazıt Askeri Kışlasından gelmektedir. Halen ilçesi olan 22 km mesafesindeki Saray'da, eskiden mevcut olan Padişahın saraylarının olması bu kanıyı güçlendirmektedir. Nitekim köy Hudut Namesinde de, mahallenin mevkii Beyaz Kariyesi olarak da geçmektedir. Beyazköy'ün ismi 1960 İnkılabı sırasında Demokrat Partinin kalelerinden birisi olması nedeniyle ANITTEPE olarak değiştirilmiş, ancak 1963 yılında tekrar eski ismine kavuşmuştur.

Konumu

Beyazköy Tekirdağ ilinin Saray İlçesine bağlı olan mahalle Saray ilçesinin Güneybatısında, Saray-Vakıflar-Çorlu üzerinde ve Tem otoyolu Saray çıkışında yer almaktadır. Saray'a 23, Çorlu'ya 36 km uzaklıktadır.

Düz bir alan üzerinde kurulmuş olan mahalle yaklaşık olarak 41 derece 27 dakika kuzey enlemi ile 27 derece 40 dakika doğu boylamı üzerinde yer almaktadır. Rakımı 155'tir.

Mahallenin nüfusu 1.258'dir.

İstatistiki Bilgiler

Toplam Taplu Alanı: 36.565.778 m2
Toplam Hazine Arazisi : 8.954.996 m2
Toplam Mücavir Alanı : 14.785.116 m2

Heyelan ve Deprem Durumu

Beyazköy Mahallenin bulunduğu saha oldukça düz bir alan olduğu için Bölgede heyelan ve akma görülmemektedir. Faylanma hareketlerinden uzak olan mahalle 4.Derece Deprem Kuşağı içerisinde yer almaktadır.

İklimi

Mahalle konum itibarı ile Bölgenin iç kesiminde yer alması nedeniyle Trakyada en az yağış alan bölgelerden biridir. Yıllık yağış miktarı 550-600 kg/m2 civarındadır. Yağışların %20'si ilkbaharda, %10'u yaz mevsiminde, %30'u sonbaharda ve %40'ı da kış mevsiminde düşmektedir.

Beyazköy Sağlık Ocağı Tabipliği

Beyazköy Sağlık ocağı 3 doktor, 1 ebe, 1 hemşire, 1 sağlık memuru ve 1 hizmetli ve 4 adet personel lojmanı ile hizmet vermektedir. Bu kuruluşta kasaba ve civar mahallelerin katkıları ile yeni teknoloji ve tıpta kullanılan malzemeler alınmış ve hizmete sunulmuştur. Bunlardan bazıları Kalp Elektro cihazı, Elektro Şok Cihazı, Ultrason, Kan İdrar Tahlil Cihazları vb. Bu tesise muayene ve tedavi için haftada ortalama 500 kişi gelmektedir.

Beyazköy İlköğretim okulu

İki ayrı okulda faaliyet göstermektedir. Taşımalı sistem ile civar mahallelerden öğrenci geldiği için Merkez olarak kullanılmaktadır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Müdürlüğü

Kasaba ve civar mahallelerin mahsullerinin toplanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Toplam 15.000 ton buğday stoklama kapasitesi vardır. 4 adet personeli bulunmaktadır.

Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi

Kasaba ve civar mahallelerin mahsullerini toplama, değerlendirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ortaklarına gübre, ayçiçek tohumu, hayvan yemi ve sıvı yağ ve margarin desteklemesinde bulunmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifi

Kasaba ve civar mahallelerin çiftçilerine gübre, buğday ve ayçiçek tohumu, zirai mücadele ilaçları ve makine ekipmanları, akaryakıt ve nakit kredi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 4 adet personeli bulunmaktadır.

TEM Otoyolundan Ulaşım

Beyazköy İstanbul istikametinden Edirne istikametine gelişte SARAY (Çorlu gişelerinden sonraki gişeler) gişelerinden çıkılacak ve Saray istikametine dönülecek. 2 km soldaki görünen BEYAZKÖY kasabasıdır.

E-5 (D-100) Karayolundan Ulaşım

İstanbul İstikametinden Edirne istikametine gelişte Çorlu ilçesi - Ergene ilçesi ve Vakıflar mahallesi geçilecek. Vakıflar mahallesinden yaklaşık 2 km sonra Saray ilçesine ulaşımı sağlayan yola dönülür ve 11 km gidildikten sonra soldaki mahalle BEYAZKÖY kasabasıdır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.