Cumhuriyet Öncesi Sanayi

MalkaraMalkara ilçesi tarihi boyunca sanayi bakımından da, kayda değer özellikler gösteren bir ilçedir. Tabi ki ülkenin her yöresinde bulunan yöreler gibi burası da tipik bir tarım ve hayvancılık ilçesi olarak bilinmektedir. Fakat ilçe özellikle kendi bölgesindeki insanların ihtiyacını karşılayacak, özellikle el sanatları dalında önemli seviyelere gelmiştir. 15'inci ve 16'ncı yüzyıllarda el sanatlarının gelişerek, insanların günlük hayatında lazım olan araç ve gereçleri en iyi şekilde ürettikleri, arşiv kayıtlarının tetkikinden anlaşılmaktadır. O devirler için geçerli birer meslek olan kunduracılık, marangozluk, demircilik, dülgerlik, terzilik vs. gibi mesleklerle dericilik (tabakhaneler), dokumahaneler oldukça meşhurdur. Özellikle tabakhaneler konusunda çok önemli bir faaliyetin ve üretimin olduğunu Evliya Çelebinin seyahatnamesinde de görmekteyiz.

Büyük gezgin Seyahatnamesinde Malkara ve Ballı köyünde çok önemli tabakhanelerin olduğunu, buralarda çok güzel deri tabaklandığını, tabaklama işleminde özellikle köpek pisliğinin kullanıldığını, bu nedenle bilhassa çocukların sopanın ucuna bağlanmış kaplarla sabah erkenden telaşla koşuşturarak köpeklerin peşini takip ettiklerini, pisliklerini topladıklarını ve tabakhanelere sattıklarını açıkça ifade etmiştir. Hatta, halk arasında bugün kullanılan Ne acelen var, tabakhaneye b.. mu yetiştireceksin" sözü, işte tabakhaneler için köpek pisliği toplayan o insanların koşuşturmasından sonra çıkan bir söz olduğu yine Evliya Çelebinin seyahatnamesinden öğreniyoruz. 16'ncı yüzyıla ait kayıtlarda, Malkara'da bozahane, mumhane ve kiremit fırını da mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca, yine Evliya Çelebinin seyahatnamesinde Malkara şehrinin sanayinin en meşhur mahsulü seyyahların ellerin de gezdirdiği silah aletidir. Bu alet, kızılcık, şimşir, abanoz vs gibi ağaçlardan üstad-ı kamiller tarafından gayet süslü olarak yapılır ve diğer şehirlere hediye olarak gönderilirdi. Bu alet-i silah Malkara Meciği namıyla maruftur.

Günümüz Sanayisine Genel Bakış

MalkaraSanayi; süt ürünleri, tarım ürün ve aletleri ile ayçiçeği alanlarında gelişme seyri izlemektedir, ilçede 6 adet süt ürünleri fabrikası ve 3 mandırada 15 çeşit peynir, tereyağı, kaşar, vb. üretilmektedir. Maybi şirketine ne ait fabrikada peynir altı suları işlenerek laktoz, süt tozu ve hayvan yemi yapılmaktadır. İki yem fabrikası ve dört tarım aletleri üretim fabrikası mevcuttur. Tarım aletleri Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere yurt dışına da ihraç edilmektedir. Ayrıca 3 yağ fabrikası, 3 un fabrikası, 1 adet tekstil makine imalatı fabrikası ve 1 kolonya imalathanesi bulunmaktadır.

Küçük Sanayi Sitesinin yapımına 1975 yılında başlanmış ve 1987 yılında bitirilmiştir. 1990 Yılında faaliyete geçen sitede A, B, C tipi olmak üzere 198 adet işyeri, cami, sosyal tesis ve yeşil alan bulunmaktadır. (Çıraklık Eğitim Merkezi de buradaki sosyal tesislerde eğitim vermektedir.

Malkara Küçük Sanayi Bölgesi

Sanayi Sitesi Küçük Sanayi Sitesi Sınırlı Sorumlu Malkara Küçük Sanayi Sitesi yapı kooperatifi, küçük sanayicilerin günün şartlarına uygun modern ve teknik şartlara haiz birer işyerine sahip olunmasını sağlamak ve bu topluluğun genel hizmetlerini karşılayacak tesisleri içme alan bir küçük sanayi sitesi kurmak amacıyla 1974 yılında Ali ATILGAN, Hayrettin ÇETİN, Mehmet MENEKŞE, Mustafa KAPLAN, Mehmet ÜSTÜREG, Davut İNAN. Saffet USTA, Nihat EKER'den oluşan Yönetim ve Denetim Kurulları önderliğinde kurulmuştur, inşaat sahası için arazi ilk önce Belediye tarafından karşılayacak tesisleri içine alan bir küçük sanayi sitesi kurmak amacıyla 1974 yılında Ali ATILGAN, Hayrettin ÇETİN, Mehmet MENEKŞE, Mustafa KAPLAN, Mehmet ÜSTÜREG. Davut İNAN. Saffet USTA, Nihat EKER'den oluşan Yönetim ve Denetim Kurulları önderliğinde kurulmuştur, inşaat sabası için arazi ille önce Belediye taralından istimlak edilmiş, daha sonra kooperatife devri yapılmıştır, inşaat açık işletme usulü ile 1981 yılında müteahhide verilmiş, üyeye düşmüştür, işyerleri 1986 yılında bazı alt yapı noksanlıkları bitirildikten sonra 1987 yılında kura çekimi ile üyelere teslimi yapılmıştır. Sanayi Sitesi 1990 yılında faaliyete geçmiş, 1992 yılında ön saha betonları yapılmıştır.

1993 yılında Kaymakamlık ve Belediye ile yapılan görüşmeler neticesinde asfalt bedelinin kooperatif tarafından ödenmesi neticesinde Belediye tarafından asfaltlaması yapılmıştır.

Sanayi Sitesinde 3 tip işyeri mevcuttur.

A tipi işyeri 80 m2 : 128 adet
B tipi işyeri 160m2 : 54 adet
C tipi işyeri 240 m2 : 16 adet

Sosyal tesislerin bünyesinde 24 adet parçacı, 1 adet çok amaçlı salon, 1 cami, 1 banka yeri, 1 akaryakıt satış istasyonu bulunmaktadır. 234.092 m2 inşaat sahasının yol ve yeşil alan olarak ayrılan yerlerin haricinde kullanılabilecek inşaat sahasından da 21139,72 m2'nin yeşil alan, park, otopark olarak telkini 1991 yılında yapılmıştır. Ayrıca, sitenin içerisinde Çıraklık Eğitim Merkez Müdürlüğüne ayrılmış 5.000m2 arsa mevcut olup, Çıraklık Eğitimi Merkezi 1993 yılından bu yana idari bina bünyesinde 1 ve 2'nci katlarda 320 çırak öğrenci, 438 kalfa ile kalfalık ve ustalık eğitimi vermektedir.

Sanayi Sitesi, gerek ilçeye, gerek bölgeye yaptığı hizmetlerle bölge ekonomisine çok önemli katkılarda bulunmaktadır.

Malkara linyit kömürleri bakımında oldukça zengindir. Merkez ve köylerde 38 adet işletmede kömür üretimi devam etmektedir. Kömürün kalınlığı 80-250.cm., kalorisi 2500-3500 kalori, kükürt oranı 1-2, nem oranı, %17-37'dir. İlçe yüzölçümünün neredeyse yarısı maden arama ruhsatına bağlıdır.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi

Malkara Organize Sanayi Bölgesiİlçenin gerçek anlamda Sanayi tesislerine kavuşması, tarımla birlikte ayni zamanda bir sanayi ilçesi olması, böylece çağdaş uygarlığı yakalayarak dinamizme kavuşturulması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına 1992 yılında başlanmıştır.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ihalesi 2002 yılında yapılmış olup toplam proje bedeli 7.500.000 YTL. (5.555.000-$) dır.

Organize Sanayi Bölgesi 1056 dekarlık arazi üzerinde kurulmuştur. 630 dekar sanayi tesisleri, 426 dekar yeşil alan ve yollar için ayrılmıştır.

Parsel düzenlemeleri;

- 30 parsel 5-9 dekar,
- 30 parsel 8-11 dekar,
- 3 parsel 11-15 dekar,
- 6 parsel 15-20 dekar, olmak üzere toplam 69 parsel olarak yapılmıştır. Parseller ihtiyaca göre birleştirilebilmektedir.

İstanbul'dan başlayıp İpsala Gümrük Kapısına kadar devam eden uluslar arası D-110-03 karayolu ilçeden geçmektedir. 2005 yılında bu yol tek yönlü (duble yol) hale getirilerek kesintisiz trafik akışı sağlanmıştır.

Organize Sanayi Bölgesi bu anayola 500 metre mesafededir. OSB Tekirdağ iline 45 km. Avrupa'ya açılan sınır kapısı İpsala Gümrüğüne 64 km., Tekirdağ Limanına 43 km., Tekirdağ-Barbaros Beldesi Konteynır Limanına 40 km. Şarköy Limanına 37 km. dır.

Malkara, limanlar ile İpsala Gümrük Kapısını birbirine bağlayan yolların ortasında yer almaktadır, İpsala Gümrük Kapısı 2003 yılında tamamen yeniden yapılmıştır.

100 dekar arazi üzerinde kuruludur. Sınır kapısının beş girişi ve beş çıkışı bulunmaktadır. Şu durumda Türkiye ve Avrupa'nın en modern kara sınır kapısıdır. Bu kapıdan tüm Avrupa ülkelerine ulaşım bulunmaktadır. İlçede bulunan Meslek Yüksek Okulu nedeniyle yüksek oranda kalifiye genç işsizdir. Ayrıca halen Çorlu ve Çerkezköy'deki sanayi kuruluşlarında çalışan çok sayıda Malkaralı, ilçede sanayi tesisleri kurulması durumunda gelmeye hazırdır.

Organize Sanayi Bölgesinin çevresi, ihtiyaç durumunda genişlemeye son derece uygundur. OSB.'nin batı yönüne genişlemesi durumunda en az 1000 dekar, kuzey ve doğu yönlerine genişlemesi durumunda da en az 2000 dekar uygun arazi bulunmaktadır.

Madenler

Malkara ilçesinin yer altı zenginliği bakımından sahip olduğu en önemli maden, linyit taş kömürüdür. İlçe yüzölçümünün ½'si maden sahası ruhsatına bağlı olup, bu ruhsat sabaları içerisinde irili, ufaklı 38 adet işletme kömür üretim faaliyetine devam etmektedir. Ocakların bir kısmı açık işletme şeklinde üretim yaparken, bir kısmı da kapalı işletme, galeri yöntemiyle kömür üretmektedir. İşletmelerin tamamı özel sektöre aittir. Genelde kömürün kalınlığı 80 cm. - 250 cm. arasındadır. Üretilen kömürlerin kalitesi iyidir. Kalorisi 3.000-3.500 arasında, kükürt oranı 1-2 arasında, nem oranı ise % 17 ile % 37 arasında, değişmektedir. İlçede 38 faal, 29 faal olmayan toplam 67 kömür ocağı bulunmaktadır. Kömür ocaklarının teknik donanımı genellikle iyidir. Her ne kadar zaman zaman meydana gelen kazalar neticesinde ölüm vakaları meydana geliyorsa da, bu vakalar sık ve büyük değildir. Hele son yıllarda alınan idari ve teknik tedbirlerle bu kazaların sayısı son derece azaltılmıştır. Bu azalmada yapılan denetim ve kontrollerin de etkisi olmaktadır. Çıkarılan kömürlerin ikinci bir işlemden geçirilmesi gerekmektedir. Nem ve kükürt oranı daha uygun değerlere getirtilerek, uygun büyüklükte çuvallanmalıdır. Gerekirse, ithal kömürlerle karma ve daha güzel bir kömür haline getirtilmesi daha uygun olur. Ürettikleri kömürleri bu duruma getirerek, her yere ve daha iyi fiyatla satan işletmeler bulunmaktadır. Kömür yatakları daha çok Karamurat, Kırıkali, Evrenbey, Batkın, Ahmetpaşa, İbrice, Tekke, Şahin, Doğan, Davuteli, Yaylagöne, Kozyörük, Pirinççeşme, Hasköy, Yörücek, Sarıyer, Dolu köylerinin topraklarında bulunmaktadır.

Üretilen kömürler Trakya bölgesi ile İstanbul'a pazarlanmaktadır. Kömür ilçe ekonomisinde son derece önemli yer tutmaktadır. Kömür ocaklarında çalışan işçilerin Çoğu batı ve orta Karadeniz bölgesinden gelen kişilerdir. Malkara'da olup ta, kömür ocaklarında çalışanların sayısı çok azdır. Bu işçiler daha çok Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun il ve ilçelerinden gelmektedirler.

Trakya kömürlerini oluşturan Uzunköprü, Malkara, Keşan bölgelerindeki kömürlerin kalorilik değeri 3000-4500 Kcal aralığındadır. Bu kömürlerin görünür rezervi yaklaşık 75 Milyon ton civarındadır.

Türkiye'deki 3000-4500 Kcal arasındaki kömürlerin görünür rezervi 461.238.000 ton'dur. Trakya kömürleri aynı tür kömürler içerisinde Türkiye rezervlerinin %16'sını oluşturmaktadır.

Trakya bölgesinde 3000 kalorinin altında değerde olan Meriç, Yağcın ve Saray kömürlerinin rezervi 200 milyon ton civarında olup kendi sınıfında Türkiye rezervlerinin %5'ini oluşturmaktadır.

75 Milyon ton'luk görünür kömür rezervine 100 Milyon Dolar tutarında yatırıma 3000 kişilik istihdama yıllık 1 Milyon tona yaklaşan üretim gücüne sahiptir.

Trakya madenciliği 100 Milyon Dolarlık yatırım ile her yıl 25-30 Milyon Dolarlık değer üretmektedir. Ayrıca bölgeye ucuz kömür temininden dolayı, yıllık 20 Milyon Dolar ek katkıda bulunmaktadır. Bu değerler 1.450.000 dekarlık tarım arazisinin ürettiği değere eşittir. Bir başka ifadeyle Edirne'deki ekili tarım arazisinin %40'ının yarattığı değere eşittir.

Trakya yer altı kaynaklarının arttırılarak değerlendirilmesi, Trakya ekonomi ismin gelişmesine ve bölgesel istihdama ciddi katkıda bulunacaktır. Yer altı servetlerimizi değerlendirmenin yollarından biri de kömür rezervlerimizi elektrik ve ısı üretiminde kullanmaktır. Yeraltı zenginliklerimizi, kendi öz kaynaklarımızı, insanlarımızın ve ekonomimizin kullanımına sunmak sosyal sorumluluğumuz olarak düşünülmelidir.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.