Makale Dizini

BatkınMalkara ilçesinin kuzeyinde, İlçe merkezine 10 km. uzaklıkta, 207 kişilik nüfusa sahip bir mahalledir. Mahalle hafif engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur. Arazi şekilleri genellikle ova şeklinde olup, bir kısmı da hafif engebelidir. Emirovası, Tilki Burnu ovası, Karakavak ovası yörenin önemli ovalarıdır. En önemli tepeleri de batıda Hüyük tepe ve kuzeyde Güzel Ahmet tepedir.

Batkın mahallesinin ilk kurucuları Tatarlardır. Kırım Savaşı sonunda Kırımdan bir grup Tatar ailesi Sultan Aziz'in Yörücek Çiftliğine (bugünkü Batkın mahallesinin olduğu yere) gönderilir.

BatkınDaha sonra halkın 93 harbi dediği 1877 - 1878 Osmanlı Rus Savaşı neticesinde Bulgaristan'dan 44 Pomak ailesi, yine bu Batkın merasına Tatarların yanına yerleştirilir. 1896 yıllarında yerleşik halka arsa va arazilerin ilk tapusu verilir. Daha sonraları Tatarların zamanla dağılmaları nedeni ile mahallenin nüfusuna Pomaklar hakim olmuştur.

BatkınBalkan Savaşında Bulgar zulmüne uğrayan mahalle halkı, iki sene sonra patlayan 1. Cihan Harbine 60 haneden 65 kişi göndermiştir. Bu 65 kişiden ancak 3 tanesi geriye dönebilmiştir. Yunanlar 1919 yılında mahalleyi işgal ederek halka işkence yapmışlardır. 1922'de Rumlar özellikle Kalivya (bugünkü Gönence) Rumları savaşı kaybetmelerinin sonucu kaçarken, giderayak çevreyi yakıp yıkmışlar, vahşet örneği göstermişlerdir.

BatkınCumhuriyet öncesi yaşanan sık ve uzun savaşlar, kıtlıklar mahalle nüfusunun azalmasına ve hatta bazı hanelerin yok olmasına sebep olmuştur. Cumhuriyet sonrası gelen savaşsız, istikrarlı dönemde mahalle nüfusu artmaya başlamıştır. Son yıllarda işsizlik nedeniyle yapılan göçlerle mahalle nüfusu tekrar azalmaya başlamıştır. Mahallenin adı bugünkü ilköğretim okulunun bulunduğu yerdeki bataklıktan gelmektedir. Bu bataklık yakın zamana 1960'lı yıllara kadar duruyordu. Malkara Belediyesi, mahalleye su deposu kurup, suyu Malkara'ya pompalayınca bataklık kurumuş ve yerine bugünkü ilkokul yapılmıştır.

BatkınMahallede Milli Eğitimin temelleri 1928 harf inkılabına kadar dayanmaktadır. 1912 (Balkan Savaşından) öncesi Arap harfleriyle eğitim yapılmıştır. Ancak sonraki dönemde harf inkılabına kadar eğitim yapılmamıştır. Mahalleye 1938 yılında 3 yıllık okul açılarak, ciddi bir eğitime geçilmiştir. Okur yazar oranı %90'dır.

Mahalle ekonomisinin belkemiğini hububat, ayçiçeği ve süt inekçiliği teşkil etmektedir.

Tarım ürünlerinden buğday, arpa ve mısır ekilmektedir. Sanayi bitkisi olarak ayçiçeği ve şeker pancarı ekilir. Her aile, kendi ihtiyacı için nohut, mercimek, fasulye, kavun, karpuz, soğan ve yaz sebzesi yetiştirir. Büyükbaş iyi cins hayvanlarla süt ve besi hayvancılığı yapılmaktadır. Mahallede günde 2 ton civarında süt üretilmektedir. Az da olsa küçükbaş ve kümes hayvanı da beslenmektedir.

Batkın Batkın Batkın Batkın
Batkın Batkın

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.