Makale Dizini

BallıMalkara İlçesine 16 km. uzaklıkta, Malkara - Şarköy yolu üzerinde kurulmuş, 546 nüfuslu büyük bir mahalledir. İşlek bir yol üzerinde olması nedeniyle ulaşım sıkıntısı söz konusu değildir. Mahallenin bulunduğu yer, güneybatıdan denize açılan genişçe bir vadinin ağzıdır.

Ballı mahallesi kuzeydoğudan güneybatıya doğru uzanan genişçe bir vadide yer almakla birlikte, vadi içindeki dereler ve tepelerle bir plato görünümü arz etmektedir. BallıKuzeybatısında yer alan Harman tepe mevkii mahallenin en yüksek noktasını oluştururken, güneye doğru akan Mavi Ova deresi yükseltinin en az olduğu yerdir. Ballı mahallesinin batısında da Küçük Köprü deresi akmaktadır. Küçük Köprü deresi yaz aylarında tamamen kururken, Mavi Ova deresinin suları oldukça azalmaktadır. Güneydeki Işık dağlarının bir devamı olan Melen Balkanlarının konumuna göre mahalle oldukça çukurda kalmaktadır.

Ballı Ballı mahallesinin denizden yüksekliği 150 - 200 m. arasındadır. Çok eski adı Ballu olan, Rumeli Fatihi Süleyman Paşa'nın vakfiyesinde Ballu Şule ve Ballu İlyas olarak geçen bu mahalle, Süleyman Paşa ile Rumeli'ye geçen Dülkadiroğulları (Malatya - Maraş) Yörükleri tarafından kurulmuştur. Dülkadir birliğini kuranlar Oğuzların Bozoklar kolundandır. Bu Yörükler Halep'ten, Tokat'a kadar yayılmışlardır. Rumeli'nin alınması ile birlikte Süleyman Paşa ile bu yörükler de Malkara yöresine gelmişlerdir. Ballı mahallesi, Rumeli'ye geçen Yörüklerin Bayındır oymağının bir kolu tarafından kurulmuştur. 3. Selim zamanında yeniçerilerin bir kısmı burada ayaklanmışlar, sonuçta Nizamı Cedid askerleri ayaklanmayı bastırmıştır.

Ballı İslam Eserleri Müzesi 2197 notu vakfiyesinde geçen, Ballu İlyas, Ballu Şule boylarının adlarının asıl söylenişi "Ballu" biçimindedir. Zamanla mahallenin adı Ballı olarak kalmıştır. Mahallede tarihi eser olarak ayakta kalan tek yapı hamamdır. Müstecep - Ballı arasında Mavi Ova mevkiinde Cemal ve Ağır Mahallesi mezarlığı, Deliller mahallesi yönünde höyük bulunmaktadır. Aynı yönde manastır ve çatal tepe sığınakları vardır. Ayrıca köy dışında toprak altında kalan bir köprü mevcuttur. Mahalle halkının büyük bir bölümü geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Ekilebilen arazilerde buğday, arpa, ayçiçeği, soğan, mısır, üzüm gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bunun yanında büyükbaş hayvancılık çok gelişmiştir. Mahallede günde 4 ton civarında süt üretilmektedir. Okuma yazma oranı %100'dür.

BallıMahallede Sağlık Ocağı, İlköğretim Okulu, Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır. Mahallenin içinde özellikle gençlerin yararlandığı bir futbol sahası bulunmaktadır.

Ballı Ballı

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.