Makale Dizini

AllıışıkMalkara ilçesinin güneyinde, İlçe merkezine 9 km. mesafede, 161 nüfuslu küçük bir mahalledir. Mahalle, 1893 yılında Bulgaristan'dan gelen 6 hanenin buraya yerleşmesi ile kurulmuştur. Bunlar önceleri kendilerine çubuktan örme kulübeler yapmışlar, daha sonra kerpiçten evler yapmışlardır. Mahallenin adının nereden kaynaklandığı hakkında iki rivayet anlatılmaktadır. Birincisine göre; köyde karakaçan denilen ağalar at besliyorlarmış. Mahallenin ismine Allıışık demişler, ikincisine göre ise, koyun çobanları Maksut çiftliğinde otururken, Malkara'ya giderek kendilerine yer istemişler. Oradan baktıklarında mahallenin ışıklarını görmüşler ve buraya Ağılışık demişlerdir. Zamanla Ağılışık sözü Allıışık adına çevrilmiştir.

Dağlık bir yere kurulmuş olan mahallenin yüzey şekilleri engebelidir. Ovalık yerleri azdır. Akarsu olarak suları kışın çoğalan, yazın azalan dereler vardır. Koru dağlarının bir kısmı köy hudutları içinde yer almaktadır.

Mahalle halkı geçimini çiftçilikten, hayvancılıktan ve ormandan sağlamaktadır. Tarım ürünleri olarak buğday, arpa ve ayçiçeği yetiştirilmektedir.

1936 yılından beri köyde eğitim - öğretim yapılmaktadır. İlkokulu 1972 yılında öğretime açılmıştır. Okuma yazma oranı %80'dir. Mahallenin eğitim düzeyi düşüktür. Bunun nedenlerinden biri halkının fakir olmasıdır.
Allıışık Allıışık Allıışık Allıışık

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.