Makale Dizini

HasköyMalkara ilçesinin kuzey batısında, ilçeye 12 km. uzaklıkta, ova içerisinde tepeciği andıran, çevresine göre yüksekçe bir yerde kurulmuş, 284 nüfuslu, toplu bir ova mahallesidir. Mahalle, oldukça verimli toprakların üzerine kurulmuş önemli mahallelerden biridir.

Mahallenin, tepeyi andıran yüksekçe bir eşikte kurulmasının nedeni olarak ; muhtemel sel baskınlarından korunması, ekim-dikimi yapılan ürünlerin rüzgarlardan yararlanarak harmanda kolayca ayrılmasının sağlanmasıdır. Toplan 12.000 dekar alana sahip olan mahallenin ; 8.000 dekarı ekili alana, 1.000 dekan dikili alana, 3.000 dekan da çayır ve meralara ayrılmıştır.

HasköyMahalle, güneyde Ahmetpaşa mahalle ve deresi, güneybatıda Yaylaköy ve deresi, batıda Tatar çiftliği ve deresi, kuzeyde Kültürlü mahallesi ve Çayırlar deresi, Doğuda ise İbrice Mahallesi ve Malkara merası ile çevrilidir. Önemli bir akarsuyu yoktur. Sadece, Çiftlik deresi, Sarp deresi ve A.paşaköy deresi olmak üzere kışın taşarken, yazın kuruyan 3 deresi vardır. Mahalle büyük bir kömür havzasının üstünde olduğundan, yeraltı suları sert ve kullanışsızdır. Nadir de olsa bazen yumuşak sulara rastlanmaktadır.

HasköyMahallenin Cumhuriyetten önceki durumu bilinmemektedir. Mahalle ve çevre mahalle halkından alınan bazı rivayetlere göre buralarda uzun yıllar Bizanslılar egemen olmuş. Mahalle daha sonra zamanla Balkanlardan gelen saldırılara uğramış ve ayrıca orta ve doğu Avrupadan gelen istilacı uluslar bu bölgeyi, dolayısı ile mahalleyi de yağmalayarak yakıp, yıkmışlardır.

Osmanlı devleti Trakya'ya geçtikten sonra 1362 yılında buraları Bizanslılardan aldığında, Bizans Rumlarının bir kısmı Yunanistan'a ve Kıbrıs adasına kaçarken buraları tamamen yakıp, yıkmışlardır.

HasköyMahallede bu yüzden tarihi kalıntı ve bilgi olmadığından geçmişi ile ilgili belge bulunmamaktadır. Mahalle Lozan Barış anlaşmasından sonra antlaşma gereğince yapılan nüfus mübadelesince buradaki Rum ve Ermenilerce boşaltılan konutlara ilk göçmen aileleri olarak 1924 yılında Bulgaristan'dan gelen 2 hane mahallenin şimdiki aşağı mahallesine ve yine 1925 yılında Bulgaristan'dan gelen 3 hane mahallenin şimdiki yukarı mahallesine yerleştirilmiştir. Daha sonra 1926 yılında Yugoslavya'dan gelen 2 hane mahallenin batı ve kuzeybatısına yerleşmişlerdir. 1927 - 1928 yıllarında Arnavutluk'tan gelen 3 haneden sonra, 1935'te ve 1951 yıllarında gelenlerle mahallenin şimdiki halkı oluşmuştur.

HasköyBizanslılar ve Ermeniler zamanında mahallenin bir bölümü bugünkü mezarlık altında, diğer bir başka mahallesi de Başkuyu ve Karaorman'da olduğu, bugün tarlalardan çıkan kap - kaçak kalıntılarından anlaşılmaktadır.

Hasköy, Cumhuriyet döneminde T. C. Devleti tarafından mübadele ile doldurulduğu için 1. Dünya Savaşı'na ve Türk Kurtuluş Savaşı'na mahalleden katılan olmamıştır. Ancak 1974 Kıbrıs Savaşma iki kişi katılabilmiştir.

Mahallenin adının kaynağı; Şimdiki Karaorman ve Gürgenbayırı yöresi, zamanımızdan çok çok önceleri ulu orman ağaçları (özellikle meşe, karaağaç ve karagürgen) ile örtülüymüş.

HasköyO zaman bu yöredeki orman içinde Has veya Sansar (şimdi bu yörede soyu tamamen tükenmiştir) denilen, derisinden kıymetli giyim eşyası yapımında faydalanılan yabani av hayvanları çok bulunuyormuş. Uzak ve yakın çevrenin o zamanki avcıları buraya sürek avı düzenleyip, bu hayvanları avlayarak iyi para kazanıyormuş. Başka yörenin avcıları onlara bu kadar hayvanı nereden avladıklarını sorduklarında Has köy veya Sansar köyde avlandıklarını söylüyorlarmış.

Mahallenin adının buradan kaldığı söylenir. En çok av, en iyi av anlamında da kullanılan ve bir av hayvaninin adı olan Has o günden bu yana mahallenin adı olarak kullanılmaktadır. Mahalle, Cumhuriyetten sonra kurulmuş bir göçmen mahallesi olduğu için mahallede eğitim Cumhuriyetten sonra gelişme göstermiştir.

Hasköyİlk olarak 01.12.1938 tarihinde eğitmenli olarak 3 yıllık eğitim veren okul yapılmıştır. 1955-1956 yıllarında 5 sınıfa çıkarılmıştır. Taşımalı eğitime geçildikten sonra mahallenin öğrencileri Batkın İlköğretim okuluna taşınarak, orada eğitim ve öğretim verilmeye başlanmıştır. Okuma yazma oranı % 100 dür.

Hasköy sportif konularda çok ileri bir mahalledir. Gençlerin özellikle voleybol ve futbol konusundaki uğraşları kayda değerdir.

Mahalleler arasında düzenlenen futbol turnuvalarında her zaman başarılı olmuşlardır. Ayrıca amatör ve profesyonel spor kulüplerine yetenekli oyuncular transfer etmektedir.

HasköyMahallenin güney uçundan geçen taş döşeli eski Hayrabolu yolu, eski Malkara Köprüsü, A.Paşa Mahallesi Köprüsü ve eski mezarlıklar tarihi eser olarak sayılabilir.

Mahalle halkı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Ekilen ürünler; buğday, arpa, ayçiçeği ve az miktarda kavun, karpuz, soğan, mısır ve domatesidir. Bunun yanında mahallede hayvancılık da gelişmiştir.

Büyükbaş hayvancılıkta süt inekçiliği ve besicilik, küçükbaş hayvancılıkta koyun ve keçi yetiştirilmektedir. Bunun yanında hemen hemen her evde ufak çaplı kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Mahallenin günlük süt üretimi 2 ton'dur.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.