Makale Dizini

HacısungurMalkara ilçesinin kuzey doğusunda, ilçeye 27 km. uzaklıkta, 308 nüfuslu bir mahalledir. Malkara - Hayrabolu yolu üzerinde olup, ana yoldan 7 km. içerdedir. Mahalle dere yatağına kurulmuş bir ova mahallesidir. Güney ve doğusu ova olup, kuzey ve batısı hafif yüksektir. Mahallenin ova mevkiinden geçen Anadere isimli, Karaiğdemir Barajına gelen bir deresi vardır. Mahallenin içinden de akan küçük bir deresi vardır.

360 senelik bir tarihi geçmişe sahiptir. Önceleri 6-7 hanelik Ahi Çelebi Çiftliği imiş. Sonradan Bolu ve Konya'dan gelen ailelerle mahallenin hane sayısı 11 olmuştur. Zamanla çoğalarak bugünkü duruma gelmiştir. Balkan Savaşında Bulgarların istilasına uğrayan mahalle daha sonra da 2,5 yıl Yunanlıların baskısı altında kalmıştır.

HacısungurSungur adı Gökhan oğullarının bazı boylarının temsili olan yırtıcı bir kuş demektir. Türkler yırtıcı kuş adlarını kişi adı olarak kullanıyorlardı. Bu mahallenin de Yörük Türkleri tarafından kurulduğu ihtimali kuvvetlidir. Hancı Sungur adının Malkara'daki Sazan Kalesinin alınışı sırasında yaralanıp, daha sonra 1. Kosova Savaşında şehit olan kumandanlardan Hacısungur'un adına izafetle konulmuş olması muhtemeldir.

Cumhuriyetten sonra Hacısungur Mahallesinde de yeni alfabe ile eğitim ve öğretime başlanmış, daha sonra şimdiki ilköğretim okulu devlet vatandaş işbirliği ile yapılarak hizmete verilmiştir. Okulun yapımında Malkara Köylere Hizmet Götürme Birliğinin önemli katkıları olmuştur. Zaman içinde her mahallede olduğu gibi Hacısungur mahallesinde de öğrenci sayısı gittikçe azalmaktadır. Halen okuma yazma oranı % 98'dir.

HacısungurMahallede sanayi devamlı gelişmekte ve küçük esnaf işyerlerinde çeşitli işlerle uğraşmaktadır. Buralarda yabancı işçi çalıştırılmamakta, her usta kendi oğlu yada kardeşleriyle birlikte çalışmaktadır. Mahallede küçük el sanatları şeklindeki, sanayi diyeceğimiz atölyeler daha çok tarım aletlerinin bakım ve onarımlarına yönelik işyerleridir.

Mahallenin ekonomik yönden en iyi gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Üretilen ürünler ayçiçeği, buğday, arpa, mısır ve şeker pancarıdır. Bunun yanında bağ ve bahçe tarımı da önemli bir yer tutmaktadır. Her ailenin kendine yetecek 1-2 dönüm bağı vardır. Mahallede meranın az olması nedeni ile küçükbaş hayvancılık az yapılmaktadır. Bunun yanında büyükbaş hayvancılık ilerlemiş ve her evde verimli süt inekçiliği ve besicilik yapılmaktadır. Mahallede günde 3 ton civarında süt üretilmektedir. Bunun yanında her evde kendisine yetecek kadar kümes hayvanı da beslenmektedir.

Hacısungur Hacısungur Hacısungur Hacısungur Hacısungur Hacısungur Hacısungur
Hacısungur Hacısungur Hacısungur Hacısungur Hacısungur Hacısungur Hacısungur Hacısungur Hacısungur

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.