Makale Dizini

GözsüzMalkara ilçesinin güneyinde, ilçeye 7 km. uzaklıkta, 652 nüfuslu büyük mahallelerden biridir. Ganos dağlarının batıya doğru uzanarak Koru dağları ile birleştiği uzantıların kuzey eteklerindeki düzlükte kurulmuştur. Oldukça geniş, düz ve verimli arazilere sahip olan Gözsüz mahallesinin 21.000 dekar arazisi bulunmaktadır.

GözsüzBunun 17.500 dekarı ekilebilen alandır. Kuzeyinde Maşatlık tepesi ve doğusunda Baba Tepe adıyla anılan iki tepesi vardır. Bunların yanında Koru dağlarında yer alan ve mahallenin güney bölümünü kaplayan önemli tepeleri vardır. Bunlar; Kuyu tepesi, Dikyol tepesi, Göller tepesi, Güvemlik tepesi, Altı Parmak Sırtı tepesi ve Hisarkale tepesidir. Hisarkale tepesi Gelibolu ilçesi ile Malkara'nın topraklarını ayırır. Koru dağlarından doğan, yağışlar ve yağış sebebiyle oluşan sellerle beslenerek Balabancık deresi ile birleşen Manastır deresi vardır. Mahallenin batısında kalan Karaca deresi, Koru dağlarında doğup, yağışlarla beslenerek Kadıköy Barajına ulaşır.

GözsüzMahallenin değişmez doğal bitki örtüsü çimendir. Ayrıca hardal, pıtrak, ayrık gibi otsu bitkiler ile taban suyunun kısmen olduğu alçak yerlede ve yağmur sularının oluştuğu küçük derecik boylarında karaağaç, armut, ahlat, karaçalı gibi ağaçlar bulunur. Mahallenin güney bölümündeki ormanlık alanların mahalleye dönük yamaçlarında pırnal, meşe, ardıç, kayın, akçaağaç, yabani gül, kekik gibi bitki türleri bulunur. Mahallenin içinde ev önlerinde ise dut, erik, armut, akasya gibi ağaçlar bulunmaktadır.

GözsüzMahallenin ilk halkı Rumlardır. Bugünkü köy balkının büyük bir çoğunluğunu 1924 yılında Yunanistan'la yapılan mübadele neticesinde Selanik kazası ile Notya, Langaza ve Yağ köylerinden gelenler oluşturuyor. 1934 yılında Romanya'dan gelen 15 aile ve 1951 yılında Bulgaristan'dan gelen aileler de mahalleye yerleştirilmiştir.

Rumlar zamanında da mahallenin adı Gözsüzmüş. Bu adın kim tarafından ve ne maksatla konulduğu bilinmemektedir. Mahalle halkı arasında Gözsüz adının gözü olmayan değil, gözü süz (göze bak), dolayısı ile güzel gözlü şahıslar anlamına geldiği söylenir.

Mahalle içinde ve civarında önemli bir tarihi eser yoktur. Mahallede eski yıllardan kalan tek eser, Rumların yel değirmeni olarak kullandıkları ve bugün depo olarak kullanılan binadır. Bu bina mahalle halkından olan bir kişiye aittir.

GözsüzMahallede ilköğretim faaliyetleri ilk olarak 1928 yılında Millet Mektebi adı altında Malkaralı Mustafa Bey ve Karacahalil köylü Mustafa Beyle başlamıştır. Harf inkılabının getirdiği yeni Türk harfleri ile okuma yazma öğretimi seferberliğinin tabii bir neticesi olan bu faaliyet 1930 yılına kadar çeşitli binalarda devam etmiştir. Bu yıldan itibaren eğitime Rumlardan kalan binada 3 sınıflı olarak devam edilmiştir. 1940 yılında tek bir salon şeklinde olan bu binada büyük bir tamirat yapılarak 5 sınıflı okula dönüştürülmüştür. Bina çok eskidiği için 1963 yılı Haziran ayında yeni binanın inşaatına başlanılmış ve aynı yılın Aralık ayında tamamlanarak öğretime açılmıştır. Mevcut okula ilave olarak 1969 yılında iki derslik daha yapılarak hizmete verilmiştir. Taşımalı eğitim sistemi başlayınca Gözsüz İlköğretim okulu o bölgede bulunan Allıışık ve Karacahalil öğrencilerini de alarak eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

GözsüzMahallenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Mahallede en fazla üretilen ürünler buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği, şeker pancarı, nohut, fasulye, bakla, patates ve soğandır. Mahalle halkı bunun yanında kavun, karpuz, domates, fasulye, nohut, bakla, biber, patlıcan ve elma, erik, ayva, zerdali, armut, badem gibi sebze ve meyveleri yetiştirmektedir. Bunları hem kendi ihtiyaçları için üretmekte, hem de satmaktadırlar. Gözsüz mahallesi hayvancılık konusunda çevre mahallelere göre her zaman önde olmuştur. Malkara Köylere Hizmet Götürme Birliğinin kurulması ile birlikte mahallenin 1,5 ton olan günlük süt üretimi bugün 7 tona çıkmış, büyükbaş hayvan ırkı ıslah edilmiştir. Küçükbaş hayvancılıkta koyun keçi çoğunluktadır. Bunlarında sütü değerlendirilmektedir. Bazı evlerde kilim ve aba cinsinden kumaşların dokunduğu küçük el tezgahları vardır.

GözsüzMahallenin çevresi geniş bir şekilde av hayvanları potansiyeline sahiptir. Bunların en önemlileri şöyle sıralanabilir; tavşan, domuz, kurt, tilki, yaban ördeği, yaban kazı, yaban güvercini, çil ve bıldırcındır.

Gözsüz mahallesi, orman kıyısında olan bir mahalledir. Bu nedenle ormanlarda ilgi ve ilişiği bulunmaktadır. Bu ilişki daha çok kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması için Orman işletmesi tarafından mahalleye verilen maktanın yapılması şeklindedir.

Gözsüz mahallesi, geldikleri yörelerdeki örf ve adetlerim en fazla koruyabilmiş, renkli, ilginç ve otantik bir yaşama tarzı ve kültürü olan bir mahalledir.

GözsüzGözsüz

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.