Makale Dizini

AhmetpaşaMalkara ilçesinin batısında, ilçe merkezine 9 km. mesafede, 170 nüfusu bulunan küçük bir mahalledir, ilk olarak burayı kimlerin yerleşme alanı olarak seçtiği ve kimler olduğu bilinmemektedir. Mahallenin hudutları içinde değişik zamanlara ait mezar kalıntıları, çok eskiden insanların yaşadığını belirten çanak, çömlek kalıntılarına rastlanmaktadır. Mahallenin batı kesiminin önceden çiftlik olduğu ve cumhuriyetten önce Rumların oturduğu, 1877 yılında Bulgaristan'dan gelen Türklerin burayı satın alıp yerleştikleri bilinmektedir. 1922 yılına kadar Rumlar ile Türkler birbirlerine hiç karışmadan birlikte yaşamışlardır. Rumlar mahallesi terk ederken, köyde oturan Türklerin eşyalarını ve hayvanlarını alıp Yunanistan'a götürmüşlerdir.

AhmetpaşaCumhuriyetten önce Yunanistan ve Yugoslavya'dan mübadele muhacirleri gelerek mahalleyeyerleşmişlerdir. Daha sonraki yıllarda Romanya ve Bulgaristan'dan da gelenler olmuştur. Çeşitli Balkan ülkelerinden gelen Türkler bugün köyde kaynaşmış durumdadır. Aralarında geldikleri ülkelere göre örf, adet, gelenek ve göreneklerde bazı farklılıklar görülmekle birlikte son zamanlarda kaynaşmalar tamamlanmış olup, bu konuda zaman içinde birlik sağlanmıştır.

AhmetpaşaOsmanlı imparatorluğunun güçlü padişahlarından Yavuz Sultan Selim zamanında sadrazamlık yapan Rüstem Paşa bir ara sadrazamlıktan azledilmiştir. Yerine Damat Kara Ahmetpaşa geçmiş ve Yavuz Sultan Selimin kızı Fatma Sultanla evlenmiştir. Ahmetpaşa'nın Rüstem ve Sinan Paşaların kardeşi olduğu sanılmaktadır.

Ahmetpaşa Rüstem Paşanın Tekirdağ ve çevresine, Sinan Paşa ile Ahmet Paşanın ise Malkara ve çevresine sahip oldukları ve bu iki komutana, harpteki yararlarından dolayı buraların dirlik olarak verildiği anlaşılmaktadır. Mahallenin bulunduğu topraklardan elde edilen gelirin Ahmetpaşa'ya verildiği ve onun namı hesabına ödendiği için, buraya onun adı olan Ahmetpaşa Mahallesi denilmiştir.

AhmetpaşaKöy, bir tepenin batı ve kuzey yamacına kurulmuştur. Dere ve çataklarla çevrili çok dalgalı bir araziye sahiptir. Ovası, Çayırlar mevkii denilen yerden başlayarak Hasköy'le hudut olan dere boyunca uzanmaktadır. Düzgün akan akarsuları yoktur. Kışın akan, yazın kuruyan dereleri vardır. En önemli deresi mahallenin kuzeyinden geçip Karaiğdemir Barajına akan deresidir. Mahalle halkı geçimini daha çok tarım ve hayvancılıktan karşılamaktadır. Mahalledeki ailelerin genellikle az topraklı olmaları, aile fertlerini değişik alanlarda gelir elde etmeğe zorlamaktadır.

Ahmetpaşa Son zamanlarda her köyde olduğu gibi bu köyümüzde de hayvancılık önemli ölçüde artmış, günde 2 ton civarında süt üretilmektedir. Mahalle sınırları içinde Malkara bölgesinin en önemli kömür yatakları bulunmaktadır. Bu kömürlerin kalitesi oldukça iyidir. 1939 yılında köyde 3 sınıflı bir eğitmenle okul açılmıştır. Bugünkü ilköğretim okulu 1957 yılında yapılmıştır. Okuma yazma oranı %95'dir. Okuma yazma bilmeyenler yaşlı kişilerdir.
Ahmetpaşa Ahmetpaşa
Ahmetpaşa Ahmetpaşa Ahmetpaşa Ahmetpaşa

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.