Makale Dizini

KadıköyMalkara ilçesinin güney batısında, E-85 karayoluna yakın, ilçeye 8 km. uzaklıkta, 327 nüfuslu bir mahalledir. Mahalle, doğuya doğru alçalan bir yükseltinin yamaçlarına kurulmuştur. Güneyinde Tekir ve Koru dağları bulunmakta olup, mahalle sınırları içersinde dağı yoktur. Kuzeyinde küçük, meşe ağaçlarından ibaret Bağlık Altı denilen yer bulunmaktadır. Malkara'nın hamam dere mevkiinden gelen ve Kadıköy Barajına dökülen dereleri vardır. Bu dereler yazın kurumaktadır. Mahallenin merası hafif bir peneplen görüntüsü arz etmektedir.

KadıköyMahallenin ilk sakinlerinden olan Ahmed'i BÎCAN ile Mehmed'i BÎCAN adlı iki kardeş, devrinin ünlü bilginlerindendir. Yazmış oldukları Ahmediye ve Muhammediye adlı eserleri, yaşadıklara çağa ışık tutması bakımından önemlidir. Bu iki kardeşin mezarları halen Gelibolu'da bulunmaktadır. Mahallenin ismi Osmanlı döneminden gelmektedir. İlk kuruluş adının da bu olduğu sanılmaktadır. Osmanlı döneminde Malkara'nın büyük bir yerleşim merkezi oluşu yüzünden buranın da Malkara'ya yakın oluşundan Kadılar oturmuşlardır. Mahallenin ilk yerleşim merkezi şimdiki yerleşim yerinin kuzeyinde ve mahalleye 2 km. uzaklıkta eski Malkara - Keşan karayolu kenarındaki Enserciler mevkii denilen yerdir. Anılan yerde halen bir çeşme bulunmaktadır. Mahallenin tarihinin araştırılması amacıyla 1959 yılında izin alınarak bu yerde kazı yapılmış, fakat değerli bir esere rastlanılmamıştır.

KadıköyCumhuriyet döneminden önceki yıllarda erkekler harplerin çok oluşu nedeniyle devamlı savaşlara katılmışlar. Bunun neticesinde topraklar işlenememiş ve mahalle bakımsız, harap bir şekil almıştır. Mahalle uzun bir süre Bulgarların işgalinde kalmıştır. Mahallenin Malkara kısmında Arnavut çiftliği adıyla anılan çiftlik, daha sonra mahalleliler tarafından para toplanarak alınmış ve mahalle topraklarına katılmıştır.

KadıköyMahallede ilk olarak 1939 yılında Millet Mektepi olarak üç sınıflı okul açılmıştır. 1958 yılında devletin ve halkın katkıları ile yapılan 5 sınıflı okulda eğitim öğretime devam edilmiştir. Taşımalı sisteme geçilince merkez olan Kadıköy İlköğretim Okulu yetersiz olduğu için yeni bir İlköğretim okulu inşaatına başlanmıştır. Okur yazar oranı % 100' dür.

KadıköyKadıköy ekonomik ve sosyal yönden oldukça ileri olan bir mahalledir. Bunun sebebi, köklü ve eğitim ve öğretime önem veren bir mahalle olmanın yanında 1962'den bu yana Almanya'ya çok sayıda işçi göndermesine de bağlıdır. İşçiler gerek kesin dönüşünde, gerekse izinli olarak mahalleye geldiklerinde, mahallenin sosyal ve kültürel etkinliklerine katıldıkları gibi, mahallenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkıda bulunmaktadırlar. Mahallede sportif faaliyetlerde düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmektedir. 1968'de mahalle spor klubü kurulmuş ve ilçe düzeyinde yapılan her türlü sportif faaliyetlerde iyi dereceler elde eden bir mahalle olmuştur.

KadıköyMahallenin ekonomik yapısı büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Yetiştirdiği başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, ayçiçeği, mısır ve şeker pancarıdır. Mahallenin ekilebilen alanı 9.500 dekardır. Süt ve besi hayvancılığı en iyi şekilde yapılmaktadır. İyi ırklarla yapılan hayvancılıkta günde 2 ton civarında süt üretilmektedir. Ayrıca küçükbaş ve kümes hayvancılığı da yapılmaktadır.

Kadıköy Kadıköy Kadıköy

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.