Makale Dizini

YörükMalkara ilçesinin doğusunda, ilçeye 27 km. uzaklıkta, 263 nüfuslu bir mahalledir. Ganos Dağlarının kuzey batıya doğru alçalan uzantılarında, Hayrabolu ovasının doğu yükseltilerinde yer almaktadır. Arazi yapısı, Ganos dağlarına paralel tepelerden oluşmasına rağmen, fazla engebeli değildir. Ovaya göre durumu yayla özelliğindedir.

Yörükİstanbul Müzeler Arşiv Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; Yörük mahallesi 1541 yılından bu yana Yörük mahallesi olarak bilinmektedir. Bu da tarihsel açıdan mahallenin kuruluşunun çok eskilere dayandığını kanıtlamaktadır. Aslında çevrede ören yörelerinin bulunması, toprak altında yazılı mezar taşlarının, sütun kaidelerinin bulunması, çok eskiden beri buranın yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Ancak, çıkan yazıtlar bugüne kadar okunup, Türkçeye çevrilemediğinden, Türklerden önce yörede kimlerin yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Bununla beraber Maslak ve Ören yörelerinin yakınlığı, yerleşimin su kaynaklarına yakın olduğunu göstermektedir.

YörükMahallede söylenen bazı söylentilere göre, göçebe hayatından yerleşik yaşama geçen bir Yörük Bey'i tarafından kurulduğu ve şimdiki adının buradan kaynaklandığı, ilk sahiplerinin de bu kökenden olduğu sanılmaktadır. Daha önce bir çiftlik niteliği taşıyan mahalle , 93 Harbinden (1877 - 1878) sonra Balkanlardan gelen yurttaşlarımız iskan edilmiş ise de, daha sonra bunların bir kısmı diğer yerlerdeki göçmen yurttaşlar ile birleşmişler ve Karamurat Mahallesini kurarak oraya göç etmişlerdir. Mahallenin sınırları içinde Karamurat mahallelilerine ait tarlaların bulunması da bundan ileri gelmektedir.

YörükMahallenin tarihi çok eski olmasına rağmen, önemli bir tarihi eser mevcut değildir. Mahallenin ilk yerleşim durumunda göre alt ve üst kısmında bulunan iki yatırın (Tekke) kime ait olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Yukarı mahalledeki yatır "Koyun Baba Türbesi" olarak anılmaktadır. Diğeri ise Çakal çiftliğindeki yatırla kardeş olan bir ermişe aittir. Bir başka rivayete göre de; bunların mahalleyi ziyarete geldiklerinde ölen ve ahali tarafından ermiş olarak kabul edilen din adamlarına ait olduğu söylenmektedir. Bunlardan biri yıkılmış, diğeri ise özelliğini tümüyle korumaktadır.

YörükEğitim, Cumhuriyetten sonra gezici olarak açılan Millet Mektepleri ile başlamıştır. 1929 yılında ilkokul açılmış ise de öğretmen atanmaması nedeniyle uzun bir süre eğitim öğretim verilememiştir. 1940 - 1941 eğitim öğretim yılında üç yıllık eğitim veren okul hizmete açılmış ve 1946 - 1947 eğitim öğretim yılından itibaren beş sınıflı ilkokula dönüştürülmüştür. 1968 yılında ilkokul binası yeniden yapılmış ve eğitim ve öğretim bundan sonra bu binada verilmiştir. 1980 yılında eski karakol binası tadilat ve düzeltme ile Ortaokula dönüştürülmüştür. Daha sonra bu iki okulda İlköğretim okuluna dönüştürülmüş ve taşımalı sistemin merkez okulu olarak tesbit edilmiştir. Şu an Kermeyan, Hereke ve İbribey mahallesi öğrencileri akşam sabah bu okula taşınmakta ve bu dört mahallenin öğrencilerine burada modern ve kaliteli bir eğitim ve öğretim almaktadır.

Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Üretilen ürünler ; buğday, ayçiçeği, arpa, mısır, kavun, karpuz, bakla, mercimek, nohut ve fasulyedir. Mahallede 100 dönüm bağ vardır. Büyükbaş hayvancılıkta süt inekçiliği ve besicilik yaygındır. Küçükbaş hayvan olarak koyun bakılmakta ve kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. Günlük süt üretimi 3,5 ton civarındadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.