Makale Dizini

TekkeMalkara ilçesinin kuzeyinde, ilçeye 20 km. uzaklıkta, 143 nüfuslu bir mahalledir. Mahalle kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanan, adları sırası ile Hisar Tepe, Bayram Tepe, Kale Tepe, Kargalık Tepe, Orta Tepe, Çanak Tepe ve Kara Tepe olan tepeler zincirinde Kargalık Tepe ile Kale Tepe arasındaki vadide kurulmuştur. Bu iki tepenin eteklerinde kurulmuş olan mahalleyi Malkara istikametinden gelen yol ikiye bölmektedir.

TekkeArazinin büyük bir kısmı yukarıda sözü edilen tepeler ve vadilerden oluşmakta olup, kuzeyinde ve doğusunda bir miktar taban arazisi bulunmaktadır. Bölge genel olarak az engebeli bir bölgedir. Ancak mahalle, bölgenin en engebeli sayılacak bölümünde kurulmuştur. Mahallenin birkaç km. kuzeyinden doğup, doğuya doğru akarak Karaiğdemir Barajını besleyen Ana dere ile yine mahallenin birkaç yüz metre güneyindeki Fındıklı Mevkiinden doğarak, mahalleyi boydan boya ikiye bölerek mahallenin hemen dışında Ana Dere ile birleşen Fındıklı deresi olmak üzere 2 deresi vardır. Bu derelerin suyu kışın çoğalır, yazın çok azalır veya kurur.

TekkeMahallenin adının ne zaman verildiği bilinmemektedir. Ancak mahallenin içinde ahali tarafından Tekke olarak isimlendirilen mezarlar bulunmaktadır. Emekçi Baba Tekkesi, Koyun Baba Tekkesi, Aziz Ana Tekkesi olarak adlandırılan bu mezarların etraflarında evvelce kendilerine ait yapıların bulunduğu yaşlıların ifadelerinden anlaşılmış olup ne amaçla kullanıldıkları tespit edilememiştir. Bugün bu binalardan geriye pek birşey kalmamıştır. Yalnızca Koyun Baba Tekkesinin etrafında temel kalıntıları mevcut olup yazılı bir mezar taşı bulunmaktadır. Ancak üzerindeki tarihin taşın dikildiği tarih mi yoksa Koyun Baba'nın ölüm tarihi mi olduğu konusu açık değildir. Mezar taşında yazılı ifade günümüz dilinde şöyledir: "Bu Firdevs cennetine benzeyen şerefli yer, Koyun Baba'nın dinlendiği yerdir. Zamanla bilinmez duruma geldiği için O'nu kimse ziyaret edip, kendisinden feyz alamıyordu. O'nun gönül dostlarından birisi olan Derviş Rıza şehid olup kaldığı bu yeri tesbit edip, herkesin ziyaretini ve buradan feyz almalarını sağladı. Hicri: 1186 / Miladi: 1773" Bu mezarlara Tekke denilmesi, eskiden etraflarında binalar bulunması, buraların daha evvel tarikat veya tarikatların eğitim, ibadet yeri olduğu, mahallenin adının da bu tekkelerden kaldığı izlenimini yaratmaktadır.

TekkeYapılan araştırmalarda mahallenin kuruluşu ile ilgili kesin bilgiler edinilmemekle beraber, mahallenin kuruluşunun 1356 yılında Osmanlıların Trakyayı almasından hemen sonra olduğu varsayılmaktadır. Edirne'nin başkent olduğu dönemde mahallenin var olduğu bilinmektedir. Mahallenin ilk kurucuları İran'ın Horasan bölgesinden gelen bir kaç hanedir. Bu gurup burada bulunan terk edilmiş boş evlere yerleşerek mahalleyi kurmuşlardır. Mahallenin büyükleri dedelerinin doğudaki insanlar gibi giyindiklerini söylemişlerdir.

TekkeBölgeyi ziyaret eden ilgililer, burada çok katlı bir şehrin varlığının anlaşıldığını ifade etmişlerdir. Ancak bugüne kadar detaylı bir inceleme ve araştırma yapılmamıştır. Mahallenin hemen yakın çevresinde bulunan binlerce mezardan oluşan 6 ayrı mezarlık buradaki köklü geçmişin bir işaretidir. Çanak Tepe ile Kara Tepe arasındaki Ihlamurluk adı ile bilinen vadiden yıllar önce mermer sütun başlıklarının yabancılar tarafından çıkarkılarak alındığı mahalle halkı tarafından söylenmektedir.

TekkeMahalle halkı aynı yerde zaman zaman topraktan yapılmış mutfak eşyaları, kandiller bulduklarını ifade etmektedirler. Mahallenin Kirazlı ve Sakallı Ova olarak bilinen mevkiilerinde de sık sık ev temellerine, düzgün taşlardan yapılmış kaldırım yollara, fırın kalıntılarına, irili ufaklı mermer parçalarına, mutfak ve süs eşyalarına, köprü kalıntılarına rastlanmaktadır. Mahallenin doğu kısmında Ana dere üzerinde 93 harbinde Ruslar tarafından tren yolu köprüsü olarak inşa edilmiş bir köprü bulunmaktadır. Köprü iki gözlüdür. Orta desteği suyun içindeki altı adet meşe ağacından yapılmış destek üzerine oturtulmuştur. Son yıllara kadar sağlam olan köprü, para olduğu söylentisi ile defineciler tarafından hırpalanarak, iki kemeri de yıkılmıştır. Kale tepe denilen tepe üzerinde önceden bulunan tepenin kale duvarları ahali tarafından kendi yapılarında kullamak için alındığından tepede kale duvarının kalıntısı kalmamıştır.

TekkeKaleden ilk çağlara ait un öğütmek üzere kullanılan ilkel el değirmenlerinin öğütücü taşları, çeşitli çağlara ait mutfak gereçleri, testi kapakları, maden devrine ait bir kısım demir, bir kısmı bakır, bir kısmı bronz mızrak uçları, ne amaçla kullanıldığı belirlenemeyen son derece büyük küpler, Bizans dönemine ait paralar bulunmuştur. Bunlar da buradaki yaşamın ilkçağdan Bizans dönemine kadar uzandığının delilidir.

TekkeCumhuriyetten önce cami bünyesinde varlıklı kişilerin yararlandığı bir öğretim yapılmış, 1928 yılında ilk eğitmenin göreve başlaması ile İlköğretimde yoğun bir çalışma başlamış ve çok kısa bir zamanda mahallenin tamamı okuma yazma kurslarına geçilmiştir. Bu eğitim daha sonraları 1951 yılına kadar kesintilerle devam etmiştir.

Tekke1951 yılında İlkokulun yapılması ile günümüze kadar kesintisiz eğitim ve öğretim verilmiştir. Taşımalı Eğitime geçilmesi ile birlikte mahalle öğrencileri Şahin İlköğretim Okuluna taşınarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanmıştır. Mahallede okuma yazma oranı % 98'dir.

TekkeMahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Mahallenin toplam 10.000 dekar toprağı bulunmaktadır. Bunun 6.000 dekarı ekilebilmektedir. Yetiştirdiği başlıca ürünler; buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, üzüm, kavun, karpuz ve çeşitli sebzelerdir. Mahallede hayvancılıkta son derece gelişmiştir. İyi ırklarla süt ve besi hayvacılığı yapılmaktadır. Günde yaklaşık 1,5 ton süt üretilmektedir. Mahallenin sınırları içinde linyit kömürü de çıkmaktadır.

Tekke Tekke Tekke Tekke Tekke Tekke Tekke Tekke Tekke Tekke Tekke Tekke

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.