Makale Dizini

SarnıçMalkara ilçesinin kuzeyinde, ilçeye 11 km. uzaklıkta, 468 nüfuslu bir mahalledir. Mahalle küçük bir ovanın kenarında kurulmuştur. Arazisi küçük tepeciklerden ve düzlüklerden meydana gelmektedir. Mahallenin yakınından Hayrabolu suyu geçmekte ve bu suya karışan küçük bir dere de mahallenin içinden geçmektedir.

SarnıçAdını, yeraltı sularının çok bol olması ve yüzeye yakın olmasından dolayı, su deposu anlamına gelen Sarnıç tan almıştır. Sarnıç mahallesi 1877 - 1878 Osmanlı Rus Savaşına kadar bir çiftlik durumunda bulunuyordu. 1878'den sonra Bulgaristan'ın Sivrikaya kasabasından buraya göç eden göçmenler mahalleye yerleşerek, buradaki arazileri satın almışlar ve mahalleyi kurmuşlardır. Bu mahallelilerin dedeleri Orhan Bey zamanında başlayan ve Fatih dönemine kadar devam eden yörük akınları sırasında Suriye ve Hatay dolaylarından Rumeliye geçen yörüklerdir. Bunlar hayvanları ile birlikte Bulgaristan'ın Sivrikaya kasabasına kadar giderek oraya yerleşmişlerdir. Burada iken hayvanları ile yazın yaylaya, kışın da kışlaklara giden, göçebe hayatı yaşayan bir toplum durumundaymışlar. 93 Harbinden sonra Sarnıç'a gelerek buraya yerleşmişlerdir.

SarnıçMahalleden Çanakkale Savaşına katılıp şehit olanlar da bulunur. Mahalle sınırları içinde tarihi bir höyük bulunmaktadır. Bu höyük açılmış ve Traklara ait bir mezar odası ortaya çıkarılmıştır.

SarnıçCumhuriyet ile birlikte Sarnıç mahallesinde de önce 3 yıllık eğitim öğretim yapılan okul açılmış, daha sonra 5 yıla çıkarılmıştır. Taşımalı eğitim başlayıncaya kadar buradaki okulda eğitim ve öğretime devam edilmiştir. Taşımalı sistemle birlikte buradaki öğrenciler Batkın İlköğretim Okuluna taşınmaya başlanmıştır. Mahallede okuma yazma oranı % 100' dür.

SarnıçMahallenin ekonomik yapısı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Mahallenin ekilebilen 6.000 dönüm arazisi bulunmaktadır. Ayrıca oldukça geniş bir meraya sahiptir. Mahallede buğday, arpa, yulaf, nohut, fasulye, ayçiçeği, mısır, şeker pancarı ve soğan üretilmektedir. Mahallede bilinçli, oldukça verimli süt ve besi hayvancılığı da yapılmaktadır. Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan da beslenmektedir. Mahalle günde 3 ton civarında süt üretmektedir. Mahallenin sınırları içinde ayrıca linyit kömürü çıkmaktadır. Mahallede 1960'tan sonra Almanya'ya işçi olarak giden vatandaşlar da bulunmaktadır.

Sarnıç

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.