Makale Dizini

SarıyarMalkara ilçesinin kuzeyinde, ilçeye 15 km. uzaklıkta, 219 nüfuslu bir mahalledir. Mahalle güneydoğudan kuzeybatıya doğru hafifçe yükselen bir arazi üzerinde kurulmuştur. Mahallenin güneydoğu bölümü bir ova görünümündedir. Mahallenin hudutları içinde önemli bir akarsuyu yoktur. Yalnız güneybatısında Ören deresi ve kuzeyinde de Sıvat deresi bulunmaktadır. İki dere de kışın akmakta, yazın kurumaktadır.

Mahallenin ilk kurucularının, 1856 yılında Kırım'dan gelen 5-6 hanelik Kırım tatarlarının olduğu söyleniyor. Ahalinin bir bölümünün bunların torunları olduğu söylenmektedir. 1878 Osmanlı Rus savaşından sonra da Bulgaristan'ın Hasköy'den 11 hanenin göçmen olarak gelip, buraya yerleştiği ve mahallenin 16-17 haneye çıktığı söylenmektedir. Ayrıca Cumhuriyet döneminde 1928 yılında Bulgaristan Varna'dan 4 hane, 1934 yılında Romanya Pazarcıktan 10 hane, aynı yıl Bulgaristan Şumnu'dan 1 hane, en son olarakta 1951 yılında Bulgaristan Cumalı'dan 1 hane göçmenin gelerek yerleştikleri ve mahallenin bunlarla bugünkü duruma geldiği bilinmektedir.

SarıyarCumhuriyetten önce mahallede okul yokmuş. Mahallenin imamı caminin ikinci katında çocukları arap harfleri ile okutuyormuş. İmam çocuklara okuma yazma, din dersleri ve matematik dersleri veriyormuş. 1929 yılında mahallede okul açılmış, binası yapılmış ve bu binada yeni harflerle, atanan öğretmen tarafından çocuklar okutulmaya başlanmıştır. 1938 yılına kadar Selçuk Bey, Hamdiye Hanım, Saadet Hanım ve Şükrü Bey adlı öğretmenler görev yapmışlardır. Eğitim öğretim süresi 3 yılmış. Daha sonra 1938 yılında mahalleye ilk eğitmen gelmiş. İlk eğitmenin adı Muhittin ERDEM'dir. 1944 yılında eğitmen olarak Naim TENİK gelmiş ve bu kişi görevde iken 1962 - 1963 yılında Ali Göktaş adlı yedek subay gelmiştir. Yeni öğretmenin gelişi ile eğitim süresi 5 yıla çıkarılmıştır. Taşımalı sisteme başlanınca buradaki öğrenciler Batkın İlköğretim Okuluna taşınmaya başlamıştır. Mahallede okuma yazma oranı % 100' dür.

Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Mahallenin toplan 7.500 dekar ekilebilen arazisi bulunmaktadır. Yetiştirdiği başlıca ürünler buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği, mısır, şeker pancarı, çekirdek kabağı, kavun ve karpuzdur. Mahalle halkı kendi ihtiyaçları için sebzecilik de yapmaktadır. Mahallede, süt ve besi hayvancılığı da ileri derececede yapılmaktadır. Günde 2 ton civarında süt üretilmektedir. Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan da besleyen aileler bulunmaktadır. Mahallenin sınırları içinde iyi kalitede kömür yatakları, stabilize ve kum ocakları da bulunmaktadır.


Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.