Makale Dizini

PirinççeşmeMalkara ilçesinin kuzeyinde, ilçeye 13 km. uzaklıkta, 201 nüfuslu bir mahalledir. Mahalle, hafif eğimli bir bölgede, ufak bir tepe üzerine kurulmuştur. Arazisi az engebelidir. Önemli bir akarsuyu yoktur. Sadece Şahin mahallesi ve Kürtüllü mahallesi ile sınırını belirten bir dere geçmektedir.

PirinççeşmePirinççeşme ismini mahallenin güneybatısında bulunan çeşmeden almaktadır. Çeşmenin esas adı Birinci çeşmedir. Cumhuriyetten önce 19. yy. ortalarına kadar burada Çerkezler yaşamıştır. Halen mahallenin alt ve üst başında Çerkezlere ait mezarlıklar bulunmaktadır. 15-20 hane kadar oldukları söylenen Çerkezler kendi aralarındaki ve Şahin mahallesindeki Rumlarla olan itilafları yüzünden huzursuz olmuşlar, geçim sıkıntısına düşmüler ve burayı terk ederek, Bandırma ve Susurluk tarafına yerleşmişlerdir. Mahalle Yörücek çiftliğine katılmış, Şahin mahallesinde bulunan Rumlardan yararlanmaya başlamışlardır. Bugünkü mahalle halkını teşkil eden kişilerin dedeleri, 1877 -1878 Osmanlı Rus Savaşından sonra Plevne, Lofça ve Kırcaali'den gelerek şimdiki mahalleyi kurmuşlardır. Araziler Rumlara ait olduğu için burada arazi edinmeleri zor olmuştur. Birçok araziyi Kurtuluş savaşından sonra elde edibilmişlerdir. Cumhuriyet döneminde de mahallede çok büyük bir değişiklik olmamıştır. Çünkü sınırlı toprakları ve sınırlı ekonomik kaynakları olan bir mahalledir. Merası da oldukça azdır. Fakat, Cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden her zaman yararlanmasını bilmiş ve çağdaş yaşamaya gayret etmiştir.

PirinççeşmeCumhuriyetten önce de mahallede eğitim ve öğretim yapılmaktaymış. Okulun açılması mahallenin ilk kuruluş günlerine kadar gitmektedir. Cumhuriyetten sonra da aynı okulda eğitim ve öğretime devam edilmiş, 1929 yılında mahallenin imamı ve okul öğretmeni olan Ahmet ATASAV bir süre kursa gitmiş, kurs dönüşü gelerek latin harfleri ile 3 yıllık eğitim ve öğretime devam etmiştir. 1938'den sonra eğitim ve öğretim 5 yıllık olmaya başlamıştır. Eğitim öğretim taşımalı sistem başlayıncaya kadar mahalledeki okulda devam etmiştir. Taşımalı sistem başlayınca öğrenci azlığı nedeni ile mahallenin öğrencileri Batkın İlköğretim Okuluna taşınmaya başlamıştır. Mahallede okuma yazma oranı % 100' dür.

PirinççeşmeMahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Mahallenin 6.000 dekar civarında ekilebilen arazisi vardır. Bu araziden buğday, arpa, ayçiçeği, mısır ve çeşitli yem bitkileri ile bazı sebzeler yetiştirilmektedir. Az da olsa bağcılık da yapılmaktadır. Mahallede iyi ırklarla süt inekçiliği ve besi hayvancılığı yapılmaktadır. Mahallede günde 2 ton civarında süt üretilmektedir. Ayrıca bazı aileler koyun ve keçi de beslemektedir. Kümes hayvanı da ihtiyaç kadar beslenmektedir. Mahalle sınırları içinde linyit kömürü de çıkmaktadır.

Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme Pirinççeşme

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.