KapaklıHalk arasında 93 Harbi ( Rumi yıl-1293 ) olarak bilinen, 1877-1878 yıllarında yapılan Osmanlı-Rus savaşında Tuna ( Balkan ) Cephesi ve Kafkas cephesinde Osmanlı ordusu savaşı kaybetmişti. Bu bölgede yaşayan yaklaşık bir milyon Osmanlı Türkü mülteci konumuna düşmüş ve göçe maruz kalmıştı. Kapaklı'nın kurucusu olanlar bugünkü Bulgaristan'ın Veliko Tırnova ili ile Sofya yolunun geçtiği vadideki Novoselo (Nosel), Balvan, Yemen, Selvi, Sürat, Malkoç ve Karalar köylerinden binbir güçlüklerle buralara kadar gelebilmişler ve Saray, Çerkezköy (Türbedere) merkezleri ve köylerinde yerleşmişlerdir.

Kapaklıpınar köyü, Osmanlı Devleti'nin o zamanki padişahı Sultan II. Abdülhamit Han döneminde Edirne Sancağı Tekfurdağı (Tekirdağ) vilayeti Saray kazası, Türbedere (Çerkezköy) nahiyesine bağlı olarak Ferman-ı Şahane ile Novalselo (Nosel) Yemen ve Balvan'dan göç edenler tarafından yeni kurulan köylerden biridir. Merkezinde kaynak suyu olan bu yerin üzeri kapatılarak, kuyu haline getirilmiştir. İlk yerleşim bu kuyu etrafında başlamış ve köy adını, bu kuyudan alarak "Kapaklıpınar" köyü olmuştur.

KapaklıOrmanlık bir arazi olan yerlere ağaçlar çatılmak suretiyle üzerlerine toprakla örtülen koptarlar yapılarak iskana başlanmıştır. Köyün camisi de padişah emri ile üst katı mektep, alt katı mescit olarak 1904 tarihinde yaptırılmıştır. İlk zamanlarda Kapaklıpınar Köyünde itimat edilip güvenilen kişilere muhtarlık mührü verilerek köyün idare edildiği rivayet edilmektedir.

1930'lu yıllarda lakabı Mandalı Osman, muhtar olmuştur. 1930'lu yıllara rastlayan çalışmaları şöyle özetleyebitiriz: Merhum Osman Efendi köyün dışında kalan arazileri ölçtürerek hisseler biçiminde köylülere dağıtmış, köyün (Muhtarlığın) giderlerine katkı olsun diye köy tarlaları bırakmış, köyün camisi için ayrıca tarla bıraktırıp icar geliri ile cami yapımını sağlamıştır.

KapaklıBugün Jandarma karakol komutanlığı, Beyaz Saray Düğün Salonu ve Kapaklı İlköğretim Okulu’nun bulunduğu araziyi köy (millet) bahçesi adı altında çeşitli meyve ve diğer cins fidanlar yetişmesi için hazırlamıştır. Bunların dışında hayvan mezarlığı (köy dışında) bir yer tahsis etmiştir. İmece yoluyla Kapaklıpınar Köyü'ne; içinde üç dershane, bir büyük salon, bir müze, öğretmenler odası ve bodrum bulunan iki katlı ilköğretim okulu yaptırmış ve bu okul 1937 yılında Kapaklı'nın ilk ilköğretim okulu olarak eğitime başlamıştır. Osman Efendi o günlerin koşullarında köyden gelip geçen hayvan arabalarının konaklamaları için iki katlı bir otel, kahvehane, bir han ve av tüfeği de dahil bir çok malzemenin satıldığı bir mağaza da yaptırmıştır.

Aynı yıllarda köyün diğer sakinlerinden Ferhat Ağa ve Tahir Ağa da aynı tür otel ve han yaptırarak, Kapaklıpınar Koyunun ilerlemesinde katkıda bulunmuşlardır. 1939 yılında vefat eden Osman Efendi (Mandalı)'nın yerine, katip olarak çalışan İbrahim Efendi (Güven) muhtar olmuştur. 1940-1950 yıllannda muhtarlık yapan Fazlı Çoban (Salihağa Fazlı), 1950 seçimlerinde muhtarlığı Hasan Büyükbaş'a devretmiştir.

KapaklıBu arada Kapaklıpınar ismi kısaca Kapaklı olarak anılmaya başlamış ve kayıtlara da Kapaklı Köyü olarak geçmiştir. 1960'lı'yıllardan sonra Akif Dubaz, Bilal Yılmaz, Veysel Pilaslı, Ali İhsan Mandalı, Nuri Canbaz, Halim Danacı, Recep Güven ve Hüseyin Dubaz Kapaklı'nın muhtarları olmuşlar ve Kapaklı'nın idaresinde büyük hizmetleri olmuştur. 1970 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi kurulması kararlaştırılmış, topraklarının çok büyük bir çoğunluğu Kapaklı yerleşim alanında kalan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1973 yılında faaliyete geçmiş ve fabrikalar çalışmaya başlamıştır. Fabrikalar çoğaldıkça gerek çevre ilçe ve illerden ve gerekse de Türkiye'nin her ilinden Kapaklı’ya göç başlamış ve Kapaklı'nın nüfusu artmıştır. 1986 yılında 3000 nüfusa yaklaşan Kapaklı, dönemin muhtarı Recep Güven ve köy ihtiyar heyetinin çabaları ile Belediye olmuştur. Kurucu belediye Başkanı Recep Güven 1986 ile 1989 yıllarında belediye başkanlığı yapmış, daha sonra 1989-1994 yıllarında Şemsettin Dubaz, 1994-1999 yıllarında Enver Özel, 1999-2004 yılları arasında yine Şemsettin Dubaz belediye başkanlığında Kapaklı'ya hizmetler vermişlerdir. 2004 yılında belediye başkanı seçilen İrfan Mandalı, 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde yine başkan seçilmiş ve görevine devam etmektedir.

06/12/2012 tarihinde çıkan 6360 sayılı yasa ile daha önce Çerkezköy ilçesine bağlı olan Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl ve Pınarca köylerinin ve Karaağaç Beldesinin bağlanması ile Kapaklı ilçesi kurulmuştur. 2018 yılındaki resmi nüfusu 112.269 olan Kapaklı, (Türkiye'deki birçok ilin merkez nüfusundan fazla) uzun yıllar Türkiye'nin nüfusu en fazla artan yerleşim yeri olmuştur. Bu büyüme ve gelişme artarak devam etmektedir.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.