Makale Dizini

Hayrabolu Mahalleleri 2017 Nüfusu
Ataköy 203
Avluobası 126
Aydınlar 368
Bayramşah 101
Buzağcı 149
Büyükkarakarlı 438
Cambazdere 214
Canhıdır 95
Çeneköy 318
Çıkrıkçı 318
Dambaslar 330
Danişment 341
Delibedir 196
Duğcalı 54
Emiryakup 255
Fahrioğlu 54
Hacılı 36
Hasköy 286
Hedeyli 306
İsmailli 72

Ataköy Kosova'dan gelen Arnavut uyruklu, Makedonya'dan, Romanya'dan ve mübadele yıllarında Selanik'ten, gelen Türk muhacirlerin yerleştiği bir mahalledir. Eski bir Rum mahallesidir. Rumca adı FERAJ, yani "hoş ve güzel" anlamına gelir. Daha sonra buraya yerleşen Muhacirlerin, adını 'Faraş' olarak değiştirdikleri bilinmektedir. 15 Nisan 2003 yılında mahallede yapılan referandumla mahallenin adı Ataköy olarak değiştirilmiştir. İlk muhtarlık 1923 yılında verilmiştir. Mahallenin şerefli bir sancağı vardır. Hayrabolu'ya 8 km uzaklıktadır. Çıkırıkçı mahallesinden sonra Hayrabolu'ya en yakın ikinci mahalledir.

Ataköy Mahallenin düğünleri 3 gün 3 gece yapılmaktadır. Genel kapsamda cuma günleri ikindi vakitlerinde başlayıp pazar akşamları sona ermektedir. Düğünde cuma akşamları tüm mahalle halkı düğün evine yemeğe davet edilir. Cumartesi akşamları ise mahalle halkı ile diğer mahalleler, kasaba ve şehirlerden gelen misafirlere tekrardan yemek hazırlanır ve ikram edilir. Mahallede, eskiden beri Hıdrellez şenlikleri yapılmaktadır. Şehirlere göçten ötürü mahalledeki nüfus azalmasından dolayı son yıllarda pek fazla şenlik yapıldığı söylenemez. Eskiden mahallede yağlı güreşler ve at yarışları da yapılmaktaydı. Mahallenin önemli yemekleri; keşkek, zerde, düğün çorbası ve labada dolmasıdır. Bayramlarda, mahalle dışında yaşayan mahalleliler, genelde her bayram, mahallesinde olmaya çalışırlar ve topluca bayram namazını kılarlar. Bayramlarını bir şenlik havasında geçirirler.

Ataköy Tekirdağ iline 60 km, Hayrabolu ilçesine 8 km uzaklıktadır. Mahallenin arazisi genelde düzlüktür. Ovaları ve verimli toprakları vardır. Arazilerin yarısı kumsal toprak, diğer yarısı kepir toraktır. Mahallenin altından geçen bir deresi vardır. Yazları genelde kurumakta, kışları ise bol su akmaktadır. Balıkdere mevkiinde çok lezzetli sazan balıkları yetişmektedir. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Buğday, ayçiçeği ve mısır tarımı yapılmaktadır.

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy Ataköy

Avluobası Avluobası, Tekirdağ ilinin Hayrabolu ilçesine bağlı bir mahalledir. 1990'lı yalların başında 120 hane civarında olan mahalle nüfusu, Lüleburgaz'a yapılan yoğun göç sonrasında 30 haneye kadar düşmüştür. Avluobası'nın komşu mahalleleri, Düğüncübaşı mahallesi, Büyükkarakarlı mahallesi ve Küçükkarakarlı mahallesidir.

Avluobası mahallesinin Osmanlı İmparatorluğu döneminde çiftlik olarak kurulduğu bilinmektedir.

Avluobası Mahallenin kültür ve gelenekleri Osmanlı kültür ve gelenekleriyle uyuşmaktadır. Mahalle evlerinin önünde bulunan bahçeye avlu denmektedir. Mahallenin ismi de buradan gelmektedir. Avluobası da büyük bahçeli ev etrafında kurulu yerleşim yeri anlamına gelmektedir.

Tekirdağ iline 70 km, Hayrabolu ilçesine 26 km uzaklıktadır. Lüleburgaz şehrine 17 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Avluobası Mahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır. İnternet hattı da bulunmaktadır.

Aydınlar Mahallenin önceki ismi (kestirme, kısayol) manasına gelen "Kestriçe"dir ve Yunanca'dır. Geçmiş tarihte mahallede eğitim seviyesi yüksek olduğu için aydın kişilerin çoğunlukta olmasından dolayı mübadele sonrasında mahallenin ismi "Aydınlar" olarak değiştirilmiştir. Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesine bağlı Aydınlar Mahallesi tarihi geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Eski ismi Rumca Kestriçe (Kestirme)'dir. Bir Rivayete göre varlıklı bir kişinin (Rum) oğluna bir at verip işaret koyduğu her yeri oğluna vereceğini söylemesi üzerine oğlunun da at ile "kestirme" yolları kullanarak "Kestriçe köyünü" işaretlediği anlatılmaktadır. Zamanla mahallenin ismi halk tarafından Kestirçe olarak söylenmiştir. Daha sonra da mahallenin ismi "Aydınlar" olarak değiştirilmiştir. Mahallenin yeni ismi ise mahalledeki eğitim seviyesinin yüksek olmasından dolayı bu şekilde değişmiştir. Aydınlar mahallesinin adı Kestirçe olarak bilinse de resmi kayıtlardaki adı Kestericedir. Aydınlar 1923 nüfus mübadelesinde mahalleye Selanik livası Kılkış kazasından 63 aile gelmiştir. Trakya genelinde de olduğu gibi mahalledeki yemek kültürü genellikle kuru bakliyatlardan oluşmaktadır. Kurufasulye, nohut, mercimek, papuda (halk diliyle) en çok tercih edilen yemeklerdir. Mahallenin kadınları kışlık yiyecekleri hazırlamak için yaz aylarında bir araya gelerek yardımlaşırlar. Tarhana, kesme (hamur yiyeceği), kuskus, salça vb. yiyecekler bu tür günlerde hazırlanır.

Düğünlere tüm mahalle halkı çağrılır ve ayrım yapılmaksızın herkese düğün yemeklerinden ikram edilir. Düğünde ikram edilen yemekler ise; Düğün çorbası (yapımında pirinç kullanılır), kurufasulye, pirinç pilavı, tatlı olarak da yine pirinç ile yapılan zerde düğüne katılan misafirlere ikram edilir. Cuma akşamları kına gecesi, cumartesi düğün alayı ve pazar günü de damat traşı yapılır. Düğünden sonraki günlerde damat ve gelinin yakınları evli çifti yemeğe davet ederler.

Aydınlar Tekirdağ iline 67 km, Hayrabolu ilçesine 14 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ahali geçimini genellikle Ayçiçeği ve Buğday üretimiyle sağlamaktadır.

Mahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık evi vardır. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır. Ayrıca mahallenin İstanbul Sultangazi ilçesi 50.yıl mahallesinde yardımlaşma ve dayanışma derneği lokali bulunmaktadır.

Aydınlar Aydınlar Aydınlar
Aydınlar Aydınlar Aydınlar
Aydınlar Aydınlar Aydınlar Aydınlar Aydınlar Aydınlar Aydınlar

BayramşahTekirdağ iline 40, Hayrabolu ilçesine 13 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Bayramşah Bayramşah Bayramşah Bayramşah Bayramşah Bayramşah Bayramşah Bayramşah
Bayramşah Bayramşah Bayramşah Bayramşah

BuzağcıMahallenin eski adı KIZILCA MÜSELLİM'dir. Neden olduğu belli olmayan bir salgın hastalık dolayısıyla ölümler başlar. Ahali şu anki yerleşim yerinde bulunan ve buzağıcılık yapan bir şahsın yanına yerleşirler. Hastalıktan olan ölümler kesilir ve diğer ahalinin de gelmesiyle 5-10 haneden oluşan ilk yerleşim oluşur. Mahallenin ismi de orada bulunan BUZAKÇIDAN dolayı zamanla BUZAĞCI olarak değişir.

BuzağcıTekirdağ iline 55 km, Hayrabolu ilçesine 6 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır. Mahalle yoluna 05.05.2008'de kaldırım taşı döşenmiştir. Mahallenin girişinde mahallenin işadamları ve mahalle muhtarlığının beraber yaptırdığı Atatürk anıtı bulunmaktadır.

Buzağcı Buzağcı Buzağcı Buzağcı
Buzağcı Buzağcı Buzağcı
Buzağcı Buzağcı

BüyükkarakarlıBüyükkarakarlı mahallesi Hayrabolu ilçesinin en büyük mahallelerinden birisidir. Bir rivayete göre mahalleye iki kardeş gelir ve aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı büyük kardeş Büyükkarakarlı mahallesine diğeri ise Küçükkarakarlı mahallesine yerleşir. Tabi bu bir rivayet ise de halk böyle kabullenmiştir. Aslında gerçek çok farklıdır. Sözlü tarihten edinilen bilgiye göre mahalle eski Rum Ermeni mahallesidir. İlk olarak Rum ve daha sonra Ermeni olarak devam etmiş ve mübadele ile birlikte tamamen Türk nüfusa dönüşmüştür. Yerli nüfus ilk olarak Osmanlı'nın Hayrabolu'yu fethiyle gerçekleşmiştir. Mahallede Davut Baba adında bir dervişin de kayıtlarda türbesi olduğu bilinir ama mahallede yeri bilinmemektedir. Asıl olarak mahalle ilk olarak ovalar mevkiinde kurulmuştur. Bizans döneminden de önce Trak dönemine kadar uzandığı, bulunan tarihi paralardan bilinmektedir. Mahallede edinilen bilgiye göre henüz Hayrabolu ilçesi küçük bir mahalle iken buraya pazara alışverişe gelinirmiş. Hanlar hamamlar olduğu bilinir. Yeri de şu an tarlalık olan Çaşiver çarşısıdır.

BüyükkarakarlıEski Edirne - Tekirdağ karayolu tarihi çağlarda bu mahallenin hemen kuzeyinden, neredeyse içinden geçmiştir. Yolun kalıp kare taşları halen mevcuttur. Mahallede şu an var olmayan bir değirmen mevcuttu. Trakya'nın en büyük çiftliklerinden birisi de bu mahallede kurulmuştur fakat sahibi Ermeni olduğu için kaçıp gitmiş ve çiftlik ortadan kalkmıştır. Kısaca mahallenin asıl tarihçesi için birçok kaynak vardır fakat resmi olarak araştırılmamıştır. Ancak mahalle tarihe ışık tutacak kadar eskidir. Trakya'nın ilk buharla çalışan şarap fabrikalarından biri burada kurulmuştur. Tüccarlar mahallesi olarak da anılır.

Tekirdağ iline 65 km, Hayrabolu ilçesine 20 km ve Lüleburgaz ilçesine 20 km uzaklıktadır.

Mahallede ilköğretim okulu vardır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır ve mahallede 2 cami bulunmaktadır.

Büyükkarakarlı Büyükkarakarlı Büyükkarakarlı Büyükkarakarlı Büyükkarakarlı Büyükkarakarlı

Cambazdere Tekirdağ iline 70 km, Hayrabolu ilçesine 23 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi vardır ancak PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Cambazdere Cambazdere Cambazdere Cambazdere Cambazdere

Canhıdır Tekirdağ iline 50 km, Hayrabolu ilçesine 18 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Canhıdır Canhıdır Canhıdır Canhıdır Canhıdır

ÇeneköyÇeneköy çok eski bir mahalledir. Bu mahallede 25 hane Yugoslavya (Makedonya) göçmeni, 30 hane Selanik göçmeni ve kalanı mahallenin yerlilerinden oluşmaktadır. Çeneköy; 17 yüzyılda 7 hane, 18. yüzyılda 15 hane, 19. yüzyılda 55 hane, 20. yüzyılda 95 hane ve 21. yüzyılda 162 hanedir. Mahallede dışarı göç 1990'da başlamış olup 2000'den sonra hızlanmıştır.

ÇeneköyMahallenin yemekleri arasında kuskus, tarhana çorbası, süt çorbası, cizleme, gözleme, katmer, keçibacanağı, işmikli, mangır, naneli sahanda yumurta, naneli kuzu yahnisi, höşmerim (peynir helvası), karıncaayağı, lokma, peksimet, irmik helvası yer alır.

Tekirdağ iline 45 km, Hayrabolu ilçesine 8 km uzaklıktadır.

Mahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Çeneköy Çeneköy Çeneköy Çeneköy Çeneköy
Çeneköy Çeneköy

Çıkrıkçı Tekirdağ iline 53 km, Hayrabolu ilçesine 3 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı
Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı Çıkrıkçı

DambaslarMahallenin ismi Osmanlı dönemi mahkeme kayıtlarında Tambaslar olarak geçmektedir. Mahallenin yeşil soğanlı kuzu yahnisi, cizleme, höşmerim, pul böreği, kolböreği, ördek yahni, kazlı mantı, pirinçli et kapama yemekleri hayli lezzetlidir.

Tekirdağ iline 47 km, Hayrabolu ilçesine 15 km Lüleburgaz ilçesine 25 km ve Muratlı ilçesine 24 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Dambaslar Dambaslar Dambaslar Dambaslar
Dambaslar Dambaslar Dambaslar Dambaslar Dambaslar Dambaslar Dambaslar Dambaslar

DanişmentMahalleye ilk yerleşimler Osmanlı-Rus savaşı dönemi ve sonrasında 1877 - 1893 yılları arasında gerçekleşmiştir. Mahalleye yerleşenlerin tamamı Bulgaristan'ın Loveç (Lofça) bölgesinden gelenlerden oluşmaktadır.

Tekirdağ iline 71 km, Hayrabolu ilçesine 18 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment
Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment Danişment

DelibedirTekirdağ iline 60 km, Hayrabolu ilçesine 18 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir
Delibedir Delibedir Delibedir
Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir Delibedir

Duğcalı Tekirdağ iline 65 km, Hayrabolu ilçesine 13 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.
EmiryakupMahalle halkı 1853 yılında Kırım'dan göç etmiştir. Kırım'dan göç eden topluluk şimdiki mahalle mevkiine geldiklerinde buraya yerleşmeye karar verirler. Topluluğun başındaki kumandanın adı Yakup'tur. Yakup kumandan emir verir. Mahalle buraya kurulsun der. Mahallenin adı da böylece Emiryakup olur.

EmiryakupNüfusun çoğunluğu Tatar kökenlidir. Bu nedenle Tatar yemekleri ve gelenekleri yaşatılmaktadır. Ayrıca misafirperverlikleri ile de bu kültürü yaşatmaya gayret etmektedirler

Tekirdağ iline 40 km, Hayrabolu ilçesine 20 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Emiryakup Emiryakup Emiryakup Emiryakup Emiryakup Emiryakup
Emiryakup Emiryakup Emiryakup Emiryakup

FahrioğluEski bir mahalle olduğu bilinmektedir. Halep Türkmenlerinin Avşar topluluklarından biri Bahrioğlu'dur. Bahrinin söyleniş yakınlığı, benzerliği ve kolaylığı dolayısıyla halk arasında Fahrioğlu'na dönmesi muhtemeldir. Tekirdağ ilinde Avşarlardan başka topluluk bulunması ayrıca yakınlarında Halep Dulkadir yörüklerinden Candır, Bozacı, Çene mahallelerinin yer alması bu olasılığı güçlendirir.

FahrioğluEn çok ilgilenilen spor futboldur. Mahallenin belirli harman yerlerinde gençler futbolla ilgilenir. Hatta bir zamanlar mahalle takımı amatör futbol şampiyonalarına bile katılmıştır. Mahallede okuma yazma oranı yüzde yüzdür. Yeni yetişen nesil genellikle üniversite mezunudur.

Mahalle gelenekleri içerisinde yöreye ait yemek çeşitleri vardır. Genellikle yaz aylarında hamur açılarak kadınlar hamur işi yiyecekler yaparlar. Bunlar kalın pazı, çimdik, gözleme, kesme denen ev makarnası çeşitlerden bazılarıdır. Ayrıca mahalle tarhanası da yapılır.

FahrioğluTekirdağ iline 40 km, Hayrabolu ilçesine 20 km uzaklıktadır. Tekirdağ Hayrabolu yolu üzerindeki Yörükler mahallesinden 2 km içeride yer alır. Yörükler, Kandamış, Kemaller, Karahalil, Karabezirgan mahallelerine ve Karacakılavuz kasabasına hududu vardır.

Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mevcut öğrenciler Banarlı kasabası ilköğretim okulunda eğitimlerine devam etmektedir. Meşhur Çene suyu diye bilinen su, şebeke yenilemesi yapılarak 15 Temmuz 2008'den itibaren pompalanmaya başlanmıştır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır. İnternet mevcuttur.

Fahrioğlu Fahrioğlu
Fahrioğlu Fahrioğlu

Tekirdağ iline 50 km, Hayrabolu ilçesine 23 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.
Mahallenin eski adları Hasan Mahalle ve Torbalı'dır. Şu anda mahallede yaşayanların büyük çoğunluğu Lozan Antlaşması sonrası yapılan Mübadele sonucu Selanik Avrethisarı, Demirhisar ve Gevgeli'den gelenlerden oluşmaktadır. Eski bir Rum mahallesidir. Bölge isimlerinden anlaşılacağı gibi kale, manastır, kilise, karakol mevcut bulunmaktadır ama sadece yer isimleri kalmış ve masatlık gibi rum mezarlıgı yok olmuştur.

Tekirdağ iline 70 km, Hayrabolu ilçesine 17 km uzaklıktadır.

Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Süt üretimi yapılmaktadır. 2010 yılı şubat ayında Hasköy Kalkınma Kooperatifi kurularak faaliyete başlamıştır.

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur, taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahalle öğrencileri Hayrabolu ilçesinde taşımalı eğitim ile öğrenimine devam etmektedir. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır, kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı yoktur ancak sağlık evi vardır. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır. İnternet bağlantısı vardır.
Mahalleden çoğu kişi çeşitli sebeplerden dolayı başka bölgelere göç etmiştir. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Hedeyliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği kurulmuştur.

Mahallenin bulunduğu yerde eskiden Hediye isminde hanımın çiftliği varmış. Mahalleye yerleşimler başladıktan sonra mahallenin ismi Hedeyli olarak telaffuz edilmeye başlamıştır.

Mahallede Kurban Bayramında etler toplanarak cami havlusunda kazanlarda pişirilir. Bu vesileyle kurban kesen kesmeyen mahalle halkı etler piştiğinde cami havlusundan eşit şekilde hakkına düşeni alır. Mahallenin uzun yıllardan beri süre gelen çok güzel paylaşımcı bir geleneğidir.

Tekirdağ iline 70 km, Hayrabolu ilçesine 18 km uzaklıktadır. Trakya geçit iklimi görülür. Kışları oldukça yağışlı ve çok soğuk, yazları az yağışlı ve sıcaktır. Yıllık yağış ortalaması 600mm'dir. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi mevcuttur (fakat faal değildir). Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.
Mahallenin yaşlıları bu mahalleye Kadimköy dendiğini ifade etmektedirler. (Kadim: Ezeli, başlangıcı olmayan demektir.) Bu da bize mahallenin çok eski bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. İsmailli Mahallesi Hayrabolu ilçesinin en eski mahallesidir. Tarihi 1580 yılına dayanmaktadır.

Gözleme, mantı, mangır, cizleme, çok sevilen yemekleri arasındadır. Tereyağlı ekşimikli kulak denilen hamur işi ise nam yapmıştır.

Tekirdağ iline 38 km, Hayrabolu ilçesine 33 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.