Makale Dizini

Ergene Mahalleleri 2017 Nüfusu
Ahimehmet 595
Bakırca 613
Cumhuriyet 6.093
Esenler 861
İğneler 428
Karamehmet 891
Kırkgöz 1.243
Marmaracık 3.365
Misinli 1.353
Paşaköy 158
Pınarbaşı 782
Sağlık 11.940
Ulaş 5.682
Vakıflar 2.364
Velimeşe 9.768
Yeşiltepe 14.136
Yulaflı 606

6360 sayılı kanunla Tekirdağ, Büyükşehir statüsüne getirilmiştir. Bu sebeple Tüm il Büyükşehir sınırları içerisinde kaldığı için köyler mahallelere dönüştürülmüştür ve belde belediyeleri de kaldırılıp bağlı oldukları ilçelerin mahalleleri haline dönüştürülmüştür.


Ahimehmet Mahallenin adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi olmamakla birlikte iki kısımdan oluşmaktadır. Yukarı mahallede oturanlar genellikle 1934 yılında Bulgaristan'dan göç edip mahalleye yerleşenler oluşturmaktadır. Aşağı mahallede oturanlar Gacal olarak anılmaktadır.

Tekirdağ iline 60 km uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede ilköğretim okulu vardır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

2017 yılı nüfusu 595 kişidir.

Ahimehmet Ahimehmet Ahimehmet Ahimehmet Ahimehmet
Ahimehmet Ahimehmet Ahimehmet Ahimehmet

Bakırca Mahallenin adının, toprağının genelde kızılımsı bakır renginden geldiği söylenmektedir. Mahallenin en meşhur yemeği yaban tavşanından yapılan papaz yahnisidir. 1913'den önce kurulmuştur.

Tekirdağ iline 45 km uzaklıktadır.

Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

BakırcaMahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

2017 yılı nüfusu 613 kişidir.

Tekirdağ iline 50 km uzaklıktadır.

2017 yılı nüfusu 861 kişidir.
Esenler Esenler Esenler Esenler Esenler Esenler
Esenler Esenler Esenler Esenler

İğneler Savaşlar sırasında mahalleden geçen yaralı askerlerin acılarla inlemelerinden dolayı mahallenin adı önceleri İniler imiş. Daha sonraları İğneler olarak değişmiş.

Okuma yazma oranı çok yüksektir.

Düğünler çok heyecanlı ve hareketli geçer. 3 gün süre ile yapılan düğünlerde giyilen yöresel ve modern kıyafetlerin uyumu göze çarpmaktadır.

İğnelerTekirdağ iline 50 km uzaklıktadır. Büyük bir arazi üzerine kurulu olan bu mahalle genellikle düz tarlalardan oluşur

Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ayrıca hayvan yemi için faaliyet gösteren makineler mahallelilerce çalıştırılmaktadır. Fabrikalara servis çeken minibüsler çalıştırılmaktadır. Çorlu'ya yolcu taşıyan minibüsçüler kooperatifi kurulmuştur. Ayrıca mahallelinin ürettiği sütü toplayarak süt işleme fabrikalarına götüren bir müteşebbis de vardır.

İğnelerMahallenin öğretim çağındaki gençleri komşu mahalle olan Pınarbaşı'nda öğretim görmektedir. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık evi vardır. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır. Mahallede birçok kitabın bulunduğu Kütüphane vardır. Cumartesi günleri pazar kurulmaktadır. Ulaşım, altyapı sorunları yoktur. Ayrıca yeni yerleşim alanı planlamasında yeşil alanlar, spor alanları vb. mevcuttur.

2017 yılı nüfusu 428 kişidir.

İğneler İğneler İğneler İğneler

Karamehmet Tekirdağ iline 60 km uzaklıktadır.

Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bunun yanı sıra ASB (Avrupa Serbest Bölgesi)'ye yakınlığından dolayı mahalle halkının geçim kaynaklarından biri de fabrika işçiliğidir.

Mahallede ilköğretim okulu vardır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır. Mahalleye ayrıca muhtarlık binası ve düğün salonu ile park yapılmıştır.

2017 yılı nüfusu 891 kişidir.

Karamehmet Karamehmet
Karamehmet Karamehmet Karamehmet
Karamehmet Karamehmet Karamehmet
Karamehmet Karamehmet

Kırkgöz Kırkgöz, 1934 yılında Balkanlardan gelen Akıncı torunları (Evlad-i Fatihan) tarafından inşa edilmeye başlanmıştır. Mahallenin ilk adı Karasimit'tir. Daha sonra mahallenin yakınlarında bulunan eski tarihi köprü sayesinde adını almıştır. Köprünün üzerinde bulunduğu blokların her birinde kırk adet göz vardır. Mahallenin adı da buradan gelmektedir.

Tekirdağ iline 45 km uzaklıktadır.

Kırkgöz Mahallenin iklimi, Marmara iklimi etki alanı içerisindedir. Çevresinde oluşan sanayi atıkları, arıtma eksikliği, bilinçsiz ve kötü kullanım mallarının etkisi dolayısıyla suları içilememektedir. Meriç'in kolu olan Ergene Deresi özellikle fabrikaların daha sonra da köylerden/beldelerden akan pis suların etkisiyle dere olmaktan çıkmakla beraber kilometrelerce uzunluğa sahip bir lağıma dönüşmüştür.

KırkgözMahallenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve emlakçılığa dayalı olmakla birlikte civarda bulunan fabrikalar çok seçenekli iş imkanları sunmaktadır. Levi's, Modern Tekstil, Algida, Ünilever, Can Tekstil, Modern Karton, Kumaş Tekstil, Kuroğlu Tekstil gibi fabrikalar mahalledeki yaşayan halka çalışma imkanı sağlamaktadır.

Mahallede ilköğretim okulu vardır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı yoktur, sağlık evi vardır. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır. Ulaşım sıkıntısı yoktur. Hafta sonu da dahil olmak üzere Çorlu - Kırkgöz Köyü arasında her yarım saatte bir minibüsler çalışmaktadır.

2017 yılı nüfusu 1.243 kişidir.

Kırkgöz Kırkgöz Kırkgöz Kırkgöz Kırkgöz Kırkgöz
Kırkgöz Kırkgöz Kırkgöz

PaşaköyTekirdağ iline 74 km uzaklıktadır.

Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

2017 yılı nüfusu 158 kişidir.

Paşaköy Paşaköy Paşaköy Paşaköy
Paşaköy Paşaköy Paşaköy Paşaköy

Pınarbaşı Pınarbaşı Mahallesini Kırcaali ve Harmanlı yöresinden göç eden aileler kurmuştur. Burası daha önce çiftlik arazisiymiş. Bu çiftlik arazisini kendileri satın alarak bu mahalleyi kurmuşlardır. Mahallenin arazisinin çok sulak olması nedeniyle mahalleye ilk gelen aileler pınarın başı anlamında Pınarbaşı ismini koymuştur. Ancak mahalle bu pınarın başına kurulmamıştır. Pınarın mahalleye uzaklığı 1.5 km'dir. Yerleşim olarak sokak ve caddeler çok planlıdır. Tarım arazileri 1992 yılında yapılan arazi toplulaştırmasında tarım yapmaya daha elverişli hale getirilmiştir. Yine bu arazilerde derin sondaj kuyuları açılarak yeraltından çıkan su sulama kanalları yapılarak sulu tarıma geçilmiştir. Ancak son yıllarda yeraltı sularının fabrikalar tarafından hiç tükenmeyecek gibi tüketilmesi yeraltı sularının azalmasına neden olmuştur.

Pınarbaşı Mahallede dini bayramlarda bayram namazı kılınınca halk toplu olarak birbiriyle bayramlaştıktan sonra mezarlığa ziyaret yapıp burada dualar okunmaktadır. 5 Mayısı 6 Mayısa bağlayan Hıdırellez gecesinde mahalle halkı büyük ateşler yakarak ve çeşitli eğlenceler düzenleyerek baharın gelişini kutlar. Mahallelinin eğitim seviyesi Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bölgedeki siyasi ve yerel yönetimde etkin rol almaktadır. Gelen misafirlerin ağırlanabileceği güzel restoranlar, kahvehaneler ve internet kafeler mevcuttur.

Tekirdağ iline 58 km uzaklıktadır.

Pınarbaşı Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Arazi varlığı bakımından mahallenin çok fazla arazisi yoktur. Ancak çok çalışkan olan halkı çalışarak çevre mahallelerden çok arazi satın almıştır. Arazilerde başlıca buğday, arpa, ayçiçeği ve az da olsa şeker pancarı ekilmektedir. Son yıllarda da meyve bahçeciliği başlamıştır. 1970 yıllarda mahalleden yurtdışına birçok kişi çalışmaya gitmiştir. Bunların bir kısmı geri dönmüş, dönmeyenler de yanlarına ailelerini de alarak Almanya'ya yerleşmişlerdir. Emekli olanların bir kısmı yurda geri dönmüş ise de ikinci kuşak orada kalmıştır. Sadece yurtdışına işçi gitmemiştir. Çevre illere de çalışmak için gidenler olmuş, bunların içinden müteşebbisler çıkmış olup özellikle Çorlu ve İstanbul da işçi iken işveren olanlar vardır. Bunun yanı sıra gelişen sanayi ile birlikte halk fabrikalara çalışmaya gitmektedir.

Mahallede ilköğretim okulu vardır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

2017 yılı nüfusu 782 kişidir.

Pınarbaşı Pınarbaşı Pınarbaşı Pınarbaşı Pınarbaşı Pınarbaşı Pınarbaşı Pınarbaşı Pınarbaşı Pınarbaşı Pınarbaşı
Pınarbaşı Pınarbaşı Pınarbaşı
Pınarbaşı Pınarbaşı Pınarbaşı


Vakıflar Vakıflar, 1900 yılında Bulgaristan Hasköy'den gelen Mümin Ağa tarafından kurulmuştur.

Tekirdağ iline 56 km uzaklıktadır.

Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olup çevresinde bulunun birçok fabrika iş imkanı sunmaktadır.

Mahallede ilköğretim okulu vardır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Mahallede ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

2017 yılı nüfusu 2.364 kişidir.

Vakıflar Vakıflar Vakıflar Vakıflar
Vakıflar Vakıflar Vakıflar Vakıflar Vakıflar Vakıflar


YulaflıTekirdağ iline 37 km uzaklıktadır.

Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede ilköğretim okulu vardır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır. Kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık evi vardır. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır. Mahalle içindeki tüm yollar paket taş ile kaplıdır. Atatürk caddesi boyunca yolun iki tarafında ağaçlandırma yapılmıştır.

2017 yılı nüfusu 606 kişidir.

Yulaflı Yulaflı Yulaflı Yulaflı Yulaflı Yulaflı Yulaflı Yulaflı Yulaflı Yulaflı

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.