Gölbaşı Parkı Ziraat Odası Başkanlığı çiftçinin kendi kuruluşu olarak hizmetlerini etkin olarak yürütmekte, üyelerin tarım girdilerinin ucuz ve zamanında temin edilmesinde yardımcı olmaktadır. Tarla arazisinde en yaygın ekilişi yapılan bitkisel ürünler Buğday, Ayçiçeği, Arpa ve Karpuzdur.

Bölgede yaygın olarak ekilen buğday çeşitleri Pehlivan, Miryana, ve Flamura-85 tir. Ayçiçeği üretiminde ise çeşitli firmalara ait hibrit ayçiçeği tohumlukları kullanılarak yağlık ayçiçeği ile hayvancılığa paralel olarak 4.500 dekarlık alanda üretilmektedir. Sebze üretimi daha çok aile işletmeciliği şeklinde olup aile tüketimini karşılamaya yönelik yapılmaktadır. İlçe Tarım Müdürlüğünce üretimin yükseltilebilmesi için etkin bir yayım ve eğitim faaliyeti yürütülmektedir. Tohum tedarik edilerek çiftçilerin bu tohumlukları benimsemesi ve ekmesi sağlanmaktadır. İlçede tarımı yapılan diğer önemli ürünler ise Yonca, Macar Fiği, Hibrit Mısır, Hayvan Pancarı, Sorgun Sudan Otu, Soya ve Sebzedir. Bitkisel üretimde tohum en önemli üretim girdisidir.

İlçede mekanizasyon oldukça iyi düzeydedir. Diğer önemli bir tarım girdisi kimyevi gübredir. İlçede çiftçilerce gübrelemenin önemi benimsenmiş olup kullanımı yaygındır. Dengeli bir gübreleme için toprak tahlili çalışmalarına önem verilmektedir.

Tarımsal üretimin önemli bir kolunu oluşturan hayvancılık ise ilçe çiftçilerinin ikinci önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Büyükbaş hayvan varlığının % 79 u kültür Melezi, % 21 i Kültür Irkı hayvanlardan oluşmaktadır. İlçede yerli sığır kalmamıştır. Koyun mevcudunun % 98.7 si Kıvırcık cinsi Yerli ,% 1.3 ünü Merinos cinsi teşkil etmektedir. Artan nüfus ile birlikte eğitim seviyesinin yükselmesi sonucu hayvansal ürünlere olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Talebi karşılamak için hayvanlardan alınan verimi arttırmak gerekmektedir.

Verim kabiliyeti yüksek hayvan ırklarına sahip olabilmek için Bakanlık Politikası doğrultusunda İlçe Tarım Müdürlüğünce hayvan ıslahına büyük önem verilmektedir. Sun'i tohumlama faaliyetleri sonucu yerli ırklar kültür melezine dönmüştür.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.