Çorluİlçe ekonomisi sanayiye ve tarıma dayalıdır. Hayvancılık eskiye nazaran önemini kaybetmiştir. Çorlu ve çevresi ülkemizde sanayileşmenin en hızlı geliştiği bölgelerin başında gelmektedir. İlçede 26 adet banka bulunmakta olup, bazı bankaların bir veya birden fazla şube açmasıyla birlikte şube sayısı 50’ye yükselmiştir. Ayrıca ilçede gayri sıhhi müessese sayısı 1.131, gerçek ve tüzel kişi sayısı 6.915 olmak üzere toplam 8.046 üye işyeri kaydı bulunmaktadır.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’nin ilk odalarından biridir. Edirne Vilayeti Salnameleri’nde Çorlu’da 1870’den itibaren Ziraat Odası olduğu yazılmaktadır. 1307(1891) Edirne Vilayeti Salnamesi’nde Oda, Ticaret ve Ziraat ve Sınaat Odası olarak geçmektedir. Bu salnameye göre Oda Yöneticiler; Reis Şakir Bey, Azalar Hasan Efendi, Garamet Efendi, Yanako Efendi ve Arakel Efendi’den oluşuyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Oda, Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetini sürdürmüştür. Daha sonra faaliyetine ara verilen Oda, 1958’de yeniden kurulmuştur. Çorlu’nun ekonomik hayatında önemli bir yeri olan Ticaret ve Sanayi Odası’nın üye sayısı Çorlu’nun gelişmesine paralel olarak artmaktadır.

S.S.Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Çorlu Yeni Sanayi Sitesi S.S.Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı desteği ve gözetiminde 1972 yılında kurulmuştur. Arsalar Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden 1978 yılında satın alınmıştır.

Çorlu Yeni Sanayi Sitesi İstanbul-Çorlu girişinde D-100 karayolu paralelinde olup 954.000 m2 arazi üzerinde, yerleşim plan ve projeleri Bakanlıkça tasdik edilerek,1122 işyeri olarak planlanmıştır.

Yoğun çalışmalar neticesinde 1.Etap olarak 486 adet işyerinin 1982 yılında temelleri atılmıştır. 1985 yılında işyerlerinin prefabrik elemanlarının üretimine geçilmiştir.

Bundan sonraki dönemde Sayın İsmail HACIOĞLU ve yönetimi işyerleri inşaatını 1992 yılında bitirmiştir. İşyerlerinin ferdi tapuları çıkartılarak, ortaklara teslim edilmiştir. 486 adet işyeri ile sosyal tesisler bölümünde 72 adet Acente (yedek parçacı) bloklarında işyerleri, Çarşı bloklarında 22 adet işyerleri yapılmıştır. Sosyal amaçlı olarak kira karşılığında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bünyesinde ayrıca;
  • 1 adet Çıraklık Eğitim Merkezi(Arsası Kooperatife ait ve inşaatı Kooperatifçe tamamlanmış olup,Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz olarak devredilmiştir.)
  • 1 adet cami (Arsa ve mülkiyeti Kooperatife ait olup, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetine verilmiştir.)
  • 1 adet idare binası (Kooperatifin her türlü faaliyetlerini sevk ve idaresini yürüten merkezi)
  • 2 adet Toplantı ve Düğün salonları faal durumdadır.
  • 1 adet Tabldot lokantası alt düğün salonunda mevcut olup, öğle servislerinde hizmet vermektedir.
  • 9 adet çay Ocağı,
  • 1 adet PTT binası,
  • 1 adet ilk yardım binası,
  • 1 adet Güvenlik binası,
  • 1 adet akaryakıt istasyonu bulunmaktadır.
Akabinde 1997 yılındaki Genel Kurul toplantısında 2.Etap işyerlerinin yapılması kararı alınmıştır. İnşaatlar 2011 yılında bitirilmiş, iskânları alınmış ve ortaklara teslim edilmiştir.

İlçe merkezi ve yakın çevresinde büyük sanayi tesislerinin kurulması, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu ile Demiryolunun ilçe içerisinden geçmesi, Kargo Taşımacılığının yapıldığı yılda (10.000) Uçak/Yıl ve (600.000) Kişi Yolcu/Yıl taşıma kapasitesine sahip DHMİ Çorlu Sivil Havaalanın bulunması, yurt dışından (Bulgaristan'dan) göç eden soydaşlarımızın bölge şartları ve önceden gelen akrabalarının yanlarında kalmayı tercih etmeleri gibi nedenlerle ilçeye göç her geçen gün artmaktadır.

Orion AVM Kipa AVM Avantaj AVMTrend Arena AVM Karatepe Madenler Karatepe Madenler

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.