ÇorluYoğun göç nedeniyle ilçede inşaat sektörü de canlı durumdadır. Eski tek katlı binalar kat karşılığı müteahhide verilerek çok katlı bina haline dönüştürülmektedir. Ancak 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde vuku bulan deprem felaketinin yarattığı tedirginlik bazı vatandaşları az katlı veya depreme dayanıklı binalar yapmaya yönlendirmiştir.

İlçe sosyal ve kültürel bakımdan ise gelişmiş durumdadır. Halkı gezmeyi, eğlenmeyi ve sporu seven bir toplumdur. İlçede BEFAD Birleşik Etkinlikler Folklar Araştırma Derneğinin Folklor ekipleri kültür yaşamının en zengin kısmıdır. Halk Müziği Trakya yöresinin karakteristik özelliklerini taşır. Karşılama, Gelin alma, Kına havaları, Ağıtlar, Maniler, Harman ve Hasat Havaları, Halay, Gelin Çıkarma havaları başlıcalarıdır.

ÇorluGeleneksel halk oyunları genelde Karşılama türündendir. Karşılama türünün dışında Pomak, Muhacir, Patiryot, Arnavut ve Yörüklerin bulunması nedeniyle Halay oyunları çeşitli özellikler gösterir. Temel figür aynı olmakla birlikte her gurubun oynadığı halay estetik ve tavır açısından farklılıklar gösterir. 1958 yılından bu yana ilçeye göçle gelen Balkan Türklerinin oynayıp yaygınlaştırdığı Şalala isimli oyun Karşılama türünü andırmakla birlikte Kırklareli’nde oynanan Mendil oyunlarını da anımsatmaktadır.

Ayrıca Yarım hava, Pomak Gaydası, Karabakır, Sirto, Romen, Karaçalı, Dönme Oyun havası, Keklik, İspanyol, Yeşilim, Kampana, Tekirdağ Karşılaması gibi oyunlarda çift davul zurna, klarnet, keman, def, darbuka, kanun, cümbüş, akordeon eşliğinde düğünlerde sıkça oynanmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.