Çorlu Kalesi suruTrakya’nın ismi bölgeye de ismini veren Traklar’dan gelmektedir. Traklar bölgeye büyük kitleler halinde gelmiş M.Ö. 4000’den itibaren akınları başlamıştır. M.Ö. 2000 yılına kadar süren ilk Trak akınları Anadolu üzerinden gerçekleşirken M.S. 1200 yılına kadar ikinci dalga Trak akınlarının ise kuzey yoluyla gerçekleşmiştir.

Bölgeye M.Ö. 1200 yılındaki Ege göçleri sonucunda Frigler, M.Ö. 800’lerde Yunan kolonileri yerleşmiştir. Böylelikle köy ve mezra olarak nitelendirilebilecek yerleşim alanlarında yaşayan bölge halkı, ilk olarak M.Ö. 7. yüzyıl başlarında şehir düzenine geçmiştir. Bu yıllarda kurulan koloni şehirlerinden bazıları zamanla gelişerek bağımsız şehir devleti haline gelmiş, Ege ve Akdeniz coğrafyası arasında bağlantı oluşturan en önemli unsur olmuşlardır. Marmara Denizi’nin kuzey kıyısında kurulan şehir devletleri arasında Bisanthe (Barbaros, Tekirdağ), Heraion Teichos (Karaevlialtı), Perinthos (Marmara Ereğlisi), Selymbria (Silivri), Byzantion (İstanbul) bulunmaktadır.

Anadolu’nun genelinde olduğu gibi M.Ö. 546 yılında Perslerin idaresine giren Trakya, M.Ö. 430-281 yılları arasında Odrys Krallığı tarafından idare edilmiş, M.Ö.340 yılında Makedonya Kralı İskender tarafından fethedilmiştir. M.Ö. 281-212 yılları arasında ise Keltlerin (Galatlar) bölgede hakimiyet kurdukları görülmektedir.

Çorlu Kalesi suruM.Ö. 168 yılında bölgede güç kazanan Roma İmparatorluğu idaresinde Trakya Krallığı oluşturulmuştur. Roma idaresinde bağımsızlaştırılan sahillerdeki Yunan kolonileri, iç bölgelere yerleşerek yeni köy ve kasabalar kurmuşlardır. Helen kolonileri tarafından kurulan önemli yerleşim yerlerinden biri de Çorlu olup Çerkezköy arazisinde çiftlikler ve ağıllar yer almıştır.

MS 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinden sonra Çorlu Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde kalmıştır. MS 7. yüzyılda Bizans İmparatorluğu’na ait topraklar thema (kolordu) adı verilen askeri bölgelere ayrılarak İmparatorluğun Eyalet idaresine uzun yıllar damgasını vuracak bir sistemin temelleri atılmıştır. Oluşturulan themalardan biri de Thrakia Theması’dır.

Bizans İmparatorluğu’nun bölgedeki askeri açıdan önemli kalelerinden biri, Çorlu (Tzirallum/Tzirallun/ Tzirallon)’dur. Burası Bizans tarihi içerisinde önemli olaylara da tanıklık etmiştir. Mesela Aleksios Komnenos’un imparatorluğa yükseltilmesi, Çorlu toplantısında ele alınmıştır. İstanbul’da 1204 yılında kurulan Latin Devleti’nin idaresinde kalan bölge daha sonra 1247’de Bizans İmparatorluğu tarafından geri alınmıştır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.