ÇorluZengin yer altı suları ve sanayiye ayrılmış boş alanları ile başlangıçta kimya, deri ve tekstil fabrikalarının yoğunlaştığı bir bölgedir. Son dönemde bu sektörlerdeki durgunluk birçok fabrikanın kapanmasına neden olsa da, hala bunların hakim sektörler olduğu söylenebilir.

Yüzde elli doluluk oranı ile Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi daha çok kuruluşa ev sahibi olma potansiyelini taşımaktadır.

Çerkezköy'e benzer olarak sanayi, bölgenin turizm ve kültürel potansiyellerinin önüne geçmiştir. Şehir merkezi, İstanbul'un Bayrampaşa ve Esenler gibi ilçelerine büyük benzerlik göstermektedir.

Büyük bir sanayi bölgesi olmasına rağmen sosyal hayatın yeterince gelişmemiş olması, şehir sakinlerinin büyük bir kısmının hafta sonlarında ve tatillerde İstanbul'u tercih etmelerine yol açmaktadır. Bu durum sanayide istihdam edilmek istenen nitelikli elemanların tedarik edilmesinde sorunlar oluşmasına neden olmaktadır. Gerçi Çorlu ve Çerkezköy'de; Lüleburgaz ve Trakya'daki diğer sanayi bölgelerine göre İstanbul'a yakınlıkları dolayısıyla bu sorunun etkileri çok fazla hissedilmemektedir.

Çorlu daha fazla sanayiyi ve insanı barındırma konusunda potansiyeli ile büyük bir sanayi merkezidir ve daha da büyümeye adaydır. Gelecekte daha büyük bir nüfusa ev sahipliği yapabilmesi muhtemel şehrin; bol miktarda yeni konutun inşa edilmesinin yanı sıra düzenli kentleşme, fiziki ve sosyal altyapının geliştirilmesi konularında önemli İhtiyaçları bulunmaktadır.

Çorlu'dan beklenilen, ileri teknoloji kullanan ve yüksek katma değere sahip mallar üreten sanayi ile birlikte modern bir şehir olmasıdır.

ÇorluÇorlu, İstanbul'dan sonra Trakya'daki en büyük yerleşim merkezidir. Nüfusu il merkezi Tekirdağ'dan, Kırklareli'nden ve Edirne'den fazladır. Ayrıca her yönden bu üç ilden de daha gelişmiş vaziyettedir.

Padişahlar otağı Çorlu, elverişli doğal yapısı, güçlü ulaşım bağlantıları ve stratejik önemi ile Tekirdağ’ ın en gelişmiş ilçesidir.

Denizden yüksekliği 150-180 metre arasındadır. Ergene havzasında ve Trakya’nın merkezi bir yerinde bulunmaktadır. Tekirdağ İlinde kapladığı alan bakımından dördüncü sırada yer almaktadır. İlçe rakımı (183) metredir. Yıldız Dağlarının uzantısı halinde sokulan sırtlar Çorlu’nun en yüksek kesimini oluşturur. Arazisinin büyük bölümü Ergene Havzası (Ergene nehrinin sularını boşalttığı alan) içinde yer alır. Burası Yıldız (Istranca) dağlarından aşınan ve akarsulardan sürüklenen tortuların depolandığı bir dolgu bölgesidir.

İlçe genellikle düzlük bir araziye sahip olup, toprakları verimlidir. İç kesimde yer almasından dolayı karasal iklim hakim olup, yazları kurak ve sıcak, kışları ise yağışlı ve soğuktur. Trakya’ da en az yağış alan bölgedir. Yağışların % 20 si İlkbahar, % 10 u yaz, % 30 u Sonbahar ve % 40 ı kış mevsiminde düşmektedir. Ortalama rüzgarın yönü Kuzey-kuzey doğudur ve rüzgarın hızı 3.6 m/sn. ye kadar yükselir. Bu rüzgarlar fazla yağış getirmezler. Nemli hava kütlelerini getiren ve yağışa neden olan rüzgarlar güney ve güneybatı yönlü Lodos ve Kıbledir. Karayel ise soğuk hava dalgasını getirerek kar yağışına sebep olur.

Yıllık sıcaklık ortalaması 12.6 C., en yüksek sıcaklık ortalaması 18.2 C., en düşük sıcaklık ortalaması 8.1 C. dir. Çorlu Karadeniz ile Akdeniz arasında yer aldığı için bu iklim bölgelerinin etkileri altında kalır. Kuzeyden inen soğuk hava kütleleri ile güneyden Akdeniz ve Ege den gelen nemli, ılık hava akımları bölge iklim yapısını belirler.

Çorlu Ergene çayı Çorlu’nun 12 km. kuzeyinden geçer. Bu çay Trakya’nın en büyük akarsuyu olan Meriç Nehrinin bir kolu olmaktadır. Ergene çayı Muratlı İlçesi yakınlarında Çorlu Deresi ile birleşerek Uzunköprü İlçesi civarında Meriç Nehrine dökülür. Çorlu Deresi Istranca dağlarının doğu yamaçlarından beslenir. Birçok mevsimlik dereyi kendine bağlar. Ergene çayından tarım sahalarının sulanmasında yararlanılır. Çorlu deresi ise sanayi kirliliği nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. Diğer önemli dereler ise Pınarbaşı, Esece ve Ahımehmet deresidir.

Kum ve Taş açısından da bölgenin en zengin yerinde bulunan Çorlu Karatepe Taş Ocakları ile Trakya Bölgesinin ihtiyacını karşılamaktadır. Yulaflı Köyü ve Önerler Karaçalı yöresinde TPOAŞ‘ın yaptığı sondajlarda yörede doğal gaz bulunmuş ve kuyu açma çalışmalarına halen devam edilmektedir.

İlçe yer altı suyu kaynakları bakımından da zengindir. Bir çanak gibi üstü kum ve çakıl olan arazi, bir süzgeç gibi yağan kar ve yağmur sularını yeraltına geçirmektedir. Bu durum kirlilik açısından da tehlike arz etmektedir. Çöp ve sanayi atıklarının sızıntıları da bu yer altı sularına karışmaktadır. Yöredeki yer altı suyu potansiyelinin 274 hm3/Yılı Ergene Havzasından kaynaklanmaktadır.

Tekirdağ İlinin kullandığı su miktarı toplam suyun % 42 sini oluşturmaktadır. Bu miktarın % 61 inin (5l.72Hm3/Yıl) Çorlu İlçesine ait olduğu dikkat çekicidir. Ayrıca Çorlu İlçesinin içme, kullanma ve sanayi amaçlı çektiği su miktarının, sulama suyundan daha fazla olduğu görülmektedir. İlçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacı Havuzlar, Kızılağaç, Şeyhsinan, Muhittin, Nüsratiye, Yeni Sanayi, Toplu Konut, Kazımiye Emlak Konut, Sağlık Mahallesi, Yeşiltepe, Panayır Yeri semtlerinde açılmış olan toplam (26) adet derin sondaj kuyusu ve bu bölgelerdeki yer altı gömme dolapları ile toplam 330 Lt/sn su verilmek suretiyle karşılanmaktadır.

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. Madde (26) bendi gereği Tekirdağ ilinde, Marmaracık Belediyesi merkez olmak üzere aşağıdaki listede belirtilen Çorlu Belediyesinin mahalleri, köyler ve belediyelerden oluşan Ergene İlçesi kurulmuştur.

Çorlu İlçesinden Ergene İlçesine bağlanan mahalleler:
 • Sağlık
 • Yeşiltepe
Çorlu İlçesinden Ergene İlçesine bağlanan belediye ve köyler:
 • Ulaş Belediyesi
 • Misinli Belediyesi
 • Velimeşe Belediyesi
 • Paşaköy
 • Pınarbaşı
 • Ahimehmet
 • İğneler
 • Vakıflar
 • Esenler
 • Kırkgöz
 • Bakırca
 • Karamehmet
 • Yulaflı

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.