Makale Dizini

Hamitabat Köy adını Sultan II. Abdülhamit'den almıştır. Rivayete göre 93 Harbi nedeniyle Balkanlardan ayrılmak zorunda olan Türklerin bir bölümü buraya yerleşmek için padişahtan talepte bulunmuş ve Sultan Abdülhamit'de kendi adını yaşatacak bir ad koyarlarsa burada bir köy kurmalarına izin vermiştir. Bunun üzerine köyün adı Hamitabat olarak tescil edilmiştir. "Abat veya abad" güzel yer anlamında olup, Hamitabat "Hamit'in güzelleştirdiği yer" anlamına gelmektedir. Halen Asya'da "abad" ekiyle biten şehir adları bu rivayeti doğrular nitelikte olup, II.Abdülhamit'in Trakya'nın Türkler için iskana açılması yolundaki planı ile de uyumludur.

Hamitabat Köyün bu resmi adı yanında, halk arasında kullanılan bir de başka adı vardır: "Domuzorman". Domuzorman adının nereden geldiği hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak, köyün ormanlık bir alana kurulu bulunması nedeniyle ve çevrede domuzların fazla olması nedeniyle halk arasında domuz ormanı olarak anıldığı anlatılsa da, bu adın köy sakinlerinin göç ettiği yöre ile ilgisinin olması olasılığı daha yüksektir.
Hamitabat Zira bugün Bulgaristan sınırları içinde Varna'ya yakın bir yerde "Domuz-Orman" adında bir yer vardır ve bu yer köye göçenlerin önceden yaşadığı Varna-Filibe-Burgas şehirlerinin çok yakınındadır. Bir başka rivayete göre de, bu bölgenin adı köy kurulmadan önce Domuz Ormanları'dır. Bu sebeple köyün Domuz Ormanı ismi ile bir ilgisi olmayıp, köy yerleşiminden önce bölgenin / ormanların ismi olarak geçmektedir.

Hamitabat Köyün ilk yerleşenlerinin ağırlıklı olarak, bugün Bulgaristan sınırı içinde kalan Deliorman bölgesinden oldukları ve kendilerini "gacal" diye tanımladıkları bilinir. Kullanılan lehçe (diyalekt) Gagavuz Türkçesi'ne benzer ("h" harfinin yutulması ve "ş" harfinin "j" gibi söylenmesi v.s.) Köy sakinlerinin lakaplarından, bütün Balkan coğrafyasında olduğu gibi, burada da çok çeşitli Türk boylarına mensup insanların bir arada yaşadığı sonucuna varılabilir (Çıtak, Komanlı v.b).

2013 yılı nüfusu 1303 kişidir.

Hamitabat Köyün geleneklerinde yakın akraba evlilikleri yoktur. Kız isteme ve evlilik düğünlerinde eski gelenekler hala devam etmektedir. Sağdıç, aret (ahiretlik) gibi yakın arkadaşlıklar devam ettirilmektedir.


Hamitabat Kırklareli iline 40 km, Lüleburgaz ilçesine 20 km uzaklıktadır.

Köyde modern tarımcılık ve hayvancılık yapılmaktadır. Hayvansal ürünleri değerlendirip pazarlamak amacıyla kooperatif kurulmuştur.

Hamitabat Türkiye sınırları içerisinde doğal gazın bulunduğu yerlerden birisidir. Köyde doğal gaz ilk olarak 1970'li yıllarda bulunmuş ve ekonomiye kazandırılması amacıyla da 1983 yılında elektrik santrali kurulmuştur. Ayrıca Rusya'dan gelen batı güzergahlı doğal gaz yine, Hamitabat üzerinden geçmekte ve bu hattan da doğal gaz çevrim santralı için yakıt alınmaktadır.

Hamitabat Köy kooperatifi tarafından sucuk fabrikası kurulmuş ve işletilmektedir. Burada yapılan sucuklar diğer köy ve ilçelere pazarlanmaktadır.

Köyde pazar kurulmakta ve köy halkı yetiştirdiği ürünleri bu pazarda satabilmektedir. Köyün sucuğu da meşhurdur.

Köyde ilköğretim okulu vardır. Taşımalı sistem ile çevre köylerden öğrenciler de okulda eğitim görmektedir.

Hamitabat Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol geçme parke taş olup köyde elektrik sabit telefon ve ADSL bağlantısı vardır. Köyde iki adet cami bulunmaktadır.


Hamitabat Termik Santrali Hamitabat Termik Santrali Hamitabat Termik Santrali Hamitabat Termik Santrali

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.