Makale Dizini

TerzidereTerzidere Köyü; Kofçaz ilçesine 8 km Bulgaristan sınırına 13 Km uzaklıkta kurulmuş bir orman köyüdür. Kuzeyinde; Topçular, doğusunda; Kocayazı; güneyinde Tastepe; batısında Yukarı Kanara köyleri ile sınırlıdır. Köyün ortasından geçmekte olan derenin kenarında kuzeybatı güneydoğu istikametinde 1760 m, kuzeydoğu güneybatı istikametinde 300 m yerleşime sahiptir. Toplam yüzölçümü 37,783 km2 olan köyün orman içinde bir vadide kurulmuştur. Nüfusu 241 kişidir, 105 hanelik köyün yaşanır durumda 85 hanesi bulunmaktadır. 20 kadar hane halen Almanya'da çalışmakta bulunan ve yaz aylarında köye gelenler tarafından kullanılmaktadır.

ADININ KÖKENİ

Derenin iki kenarında kurulu olan köyde eskiden topal bir terzi yaşamış. Bu kişinin evi derenin hemen kenarında bulunmaktaymış. Yoğun bir yağış sonucu dere taşmış ve bu terzinin evi ile kendisini alıp götürmüş, köyün adı bu şekilde anılmış.

TARİHİ

TerzidereKöye ilk olarak 1817 yılında Türklerin, daha sonra da Bulgarların geldiği söylenmektedir. O sıralar Duru Dere ismi ile bilinen köyde uzun süre Bulgarlar yaşamış. 1893 yılında Bulgarların gitmesi ve 1918 yılında 1. göç ile Türkler gelmişler. 15 hane olarak gelen bu kişilere 1928 yılında gelen 2.göçmenler de katılarak köyün yapılanması tamamlanmıştır.

EKONOMİ

Köyün ekonomik faaliyetleri hayvancılık ve hayvancılığa dayalı tarım ile sınırlı durumdadır. Köyde yaklaşık 150 civarında büyükbaş ile 2000 kadar küçükbaş kıvırcık koyun ile 300 kadar keçi beslenmektedir. Küçükbaş hayvanların ağılları köy dışında, büyükbaş hayvan ahırları ise köy içerisindedir. Tarım arazilerinin verimsiz olması ve mevsimin elverişsiz olması nedeniyle tarıma önem verilmemektedir.

Bir orman köyü olmasına rağmen yakacak dışında bir fayda sağlanamamaktadır. Köyde 4 kahvehane dışında ticarethane yoktur.

YAŞAM

TerzidereKöydeki meskenler genelde bir ya da iki katlı olup malzemesinde ağırlıklı olarak briket, kerpiç ve tuğla kullanılmaktadır. Her ev aşağı yukarı bir dönümlük bahçeye sahiptir. Bahçelere sebze ve meyve dikilmektedir. Ahır ve diğer binalar da bu bahçelerde bulunmaktadır. Bu bahçeler içerisinde kiremitten yapılma fırınlar da bulunur. Her evin önünde hayat adı verilen çıkmalar vardır. Kapalı su şebekesi mevcut olup telefon her evde vardır. Köyde bir adet ilkokul bulunmaktadır. Bu okul taşımalı eğitim nedeniyle kapalıdır. Köyde köy imkanları ile yapılmış bir cami vardır.

Eğitim düzeyi yüksektir. Yurdun çeşitli yerlerinde görevde bulunan ve emekli olan 65 öğretmen, ebe hemşire, polis, veteriner, tarım teknisyeni bankacı vb bulunmaktadır.

NÜFUSU : 241

İLÇEYE UZAKLIĞI : 10 Km .


Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.