Makale Dizini

MalkoçlarKöy, Osmanlı Devletinin Rumelide ilerlediği, topraklarını genişlettiği sıralarda büyük kahramanlıkları görülen Akıncı komutanlarından "MALKOÇOĞULLARI" ailesinin adını taşımaktadır. Malkoçoğullarının atası Sivas kale komutanlarından Mustafa beydir. Timur Anadolu'ya geldiği 1400'lü yıllarda orada idi.

"Malkoç Mustafa bey'in iki oğlu vardır. Malkoçoğulları bunların zamanında daha da üne kavuştu. Vali bey (büyük koca paşa) 1448 yılında Semendire, Silistre ve daha sonra da akıncı beylerbeyi oldu. Yahya paşa (1450-1507) ise Rumelide akıncı olarak sancakbeyi, Beylerbeyi gibi önemli görevlerde bulundu hatta vezirlik de yaptı. Bulgaristan'da Filibe, Tatar Pazarcığı ve Sofya'da çeşitli emlakı bulunmaktadır. Ayrıca Lofça'da ve Saraybosna'da 1484 yılında yapılmış bir camii, İstanbul Kadırga'da bir camii ve okul, Yugoslavya Üsküp'te adını taşıyan mahallede (1505'de yapılmış) külliyesi bulunmaktadır.

MalkoçlarMalkoçoğullarından Yahya Paşa'nın oğullarından Mehmet Paşa 16. yüzyılda Osmanlıların Rumelideki en güçlü akıncı beylerinden idi. İşte Malkoçlar köyünün adı Balkan Türklüğü arasında yüzyıllar boyu şöhret olmuş bu aileden gelmektedir. Bir süre de Fatih imaretine bağlı köyler arasında yer almıştır.

Bulgaristan sınırı üzerinde bulunması ve daha sonraki yıllarda bir geçit yolu olması zaman içerisinde önemini artırmıştır. Osmanlı devletinin son yıllarında Malkoçlar'da birde gümrük kapısı vardı. Gümrük kapısına ait kalıntılar yakın zamana kadar duruyordu. Balkan savaşı öncesi yapılmış bulunan Kırklareli demiryolunun Malkoçlar üzerinden Bulgaristan'a geçirilmesi gibi bir de proje bulunuyordu. Projenin gerçekleştirilmesinin ekonomik olacağı düşünülmekteydi.

Malkoçlar'da ekonomi hayvancılığa ve çiftçiliğe dayanmaktadır. Eski Türk kültürünü yaşatan bir köydür.

MalkoçlarMalkoçlar köyü Kofçaz İlçe merkezinin 21 km kuzey batısında bulunmaktadır. Köyün doğusunda Beyci köyü, güneyinde Devletliağaç köyü, batısında Edirne ili Lalapaşa İlçesi ile Devletliağaç köyü, kuzeyinde Bulgaristan builunmaktadır.

Köy halkı çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. Son zamanlarda gençler büyük il ve ilçe merkezlerine giderek iş aramaktadırlar.

Köyün asayiş durumu genel olarak iyidir fakat alkolün etkisi ile darp bölgede genel olarak meydana gelen kız kaçırma ve sınıra yakın olması sebebi ile yasadışı yollar ile sınır geçişi yaşanmaktadır.

Köyde herhangi bir sağlık ocağı olmadığından köy halkı sağlık ile ilgili işleri için İlçe merkezinde bulunan Sağlık ocağından istifade etmektedirler. Daha büyük sağlık sorunları için Kırklareli İl merkezine gitmektedirler.

Malkoçlar köyünün toplam yüzölçümü 7935 dekar olup bunun 7435 dekarı ekili arazileri, 500 dekarı da köy merasını oluşturmaktadır. Malkoçlar köyünde buğday, arpa, ayçiçeği yetiştirilmekte olup buğday ve arpa Ekim ayında ekilip Haziran ve Temmuz aylarında hasat yapılmaktadır.

NÜFUSU : 109

İLÇEYE UZAKLIĞI : 22 Km .

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.