Kofçazİlçe ekonomik bakımdan bölge ve İl standartlarının çok altında seyreden tamamen tarıma dayalı bir yapıya sahiptir.

Kofçaz'ın Kırklareli'ne 26 km. kuzeyde olması dolayısıyla İstanbul, Edirne, Kapıkule yolu üzerine kayan sanayii yatırımlarından mahrum kalmasına yol açmıştır.

Kırklareli'nin Organize Sanayii Bölgesi olmasına rağmen İlçede bir hazır giyim üzerine fabrika kurulması dışında hiçbir ağır, orta ve küçük ölçekli sanayii yatırımları yoktur. İlçe halkı sadece tarım ile kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet sektörlerinde istihdam edilmektedir.

Ekonomik ve ticari faaliyetlerin hareketliliği söz konusu değildir. Ancak Cumhuriyet döneminde var olan ve bugün kapalı olan Malkoçlar köyündeki Türk-Bulgar sınırında gümrük kapısının yeniden açılması İlçe halkını ekonomik ve ticari olarak rahatlatacak hatta ekonomik hayata bir canlılık kazandıracaktır.

İlçede bir Yağlı Tohumlar, bir Tarım Kredi ve bir de Pancar Kooperatifi vardır. Üretim açısından sulu üretim yapılamayışı ve hatta bazı yılların çok kurak geçmesi üretimi de etkilemektedir.

İlçedeki süt ürünleri bir tanesi mevsimlik olmak üzere dört mandıra tarafından değerlendirilmekte, et istihsali ise canlı hayvan biçiminde Kırklareli'nde değerlendirilmektedir.

İlçede yetiştirilen hububat her yıl Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından büro eliyle Ayçiçeği Yağlı Tohumlar Kooperatifi tarafından toplanmaktadır.

Genel olarak, ilçe ekonomisini etkileyen faktörlerin sektör bazında incelenmesi;

Tarım Sektörü

Bitkisel Üretim

Kofçazİlçede kuru tarım yapılmaktadır. Sulanabilir alanlar oldukça sınırlıdır. Toprakların derinliğinin azlığı ve kumsal olması nedeniyle kuraktan etkilenme daha fazladır. Böyle yıllarda mahsul kaybı %100 lere varmaktadır. Bitkisel üretimde verim kayıplarını azaltmak, çiftçilerin daha kazançlı ve istikrarlı üreticiler haline getirmek için alternatif projeler uygulamaya konulmaktadır. Bu mahiyette hem iyi birer münavebe bitkisi olan hem de kaliteli hayvan yemi sağlayan yem bitkilerinin ekimi arttırılmalıdır. Bunun yanında yeşil yem bitkilerinden silaj yapımı ve kullanılması hayata geçirilmiştir.

Hayvansal Üretim

Ülkemizdeki mevcut koşulların gereği olarak öncelikli üretim konusu olması gereken hayvancılık son yıllarda gerilemeye gitmiş, hayvan miktarlarında sayısal olarak düşme görülmüştür. Hayvancılık son iki yıldır uygulamaya konulan Devlet desteklemeleri ile tekrar bir canlılık kazanmaya başlamıştır.

İlçede mevcut olan hayvanlardan elde edilen hayvansal ürün miktarı ise günlük inek sütü olarak 13 ton, koyun sütü olarak yılda iki ay olmak üzere günlük 10 tondur. Bu sütler çeşitli mandıralarda kaşar ve beyaz peynire işlenmektedir.

Yılda ortalama 22.000 baş besi kuzusu ile 900 baş besi danası kesime gönderilmektedir.

Su Ürünleri

İlçe Kocayazı Köyünde bir alabalık üretme tesisi mevcut olup faaliyet göstermemektedir.

Sanayi Sektörü

Kofçaz ilçesinde orta veya büyük ölçekli hiçbir sanayii kuruluşu yoktur.

Hizmet Sektörü

JandarmaKofçaz'da hizmet sektöründe yer alan birimler 1959 yılında Kofçaz'ın İlçe olmasıyla birlikte Belediye teşekkül ettirilmiş ve böylece hizmet sektörü kurulmuştur. Bu sektör içinde başlıca etkinliği olan birim kamu sektörüdür. İlçenin kamu hizmetlerinde çalışanların sayısı 137 civarındadır.

Bankacılık sektörü sadece Ziraat Bankası tarafından hizmet vermektedir. Tarım üretimden doğan ekonomik girdilerin sağladığı ve sadece alım satım ile sınırlı bulunan para akımı bu banka ile canlılık sağlamaktadır. Daha çok süt destekleme ödemeleri, zirai ilaç ödemeleri, kimyevi gübre ödemeleri yapılmaktadır. Hizmet sektörü içinde yer alan diğer bir kuruluş tarımsal faaliyetleri ayni ve nakdi olarak destekleyen Tarım Kredi Kooperatifidir.

İlçede esnaf çok az sayıdadır. Bunlar kısaca bir fırın, bir kasap, dört içkili, bir içkisiz lokanta, bir benzin istasyonu, küçük çapta tamirci ve dört bakkaldan ibarettir.

Devletliağaç ve Kocatarla derelerinde İl Özel İdare Müdürlüğünce büz ve briket tesisleri kurulup köy muhtarlıklarına devredilip işlettirilerek köylere gelir sağlanabilir, kum ocakları açılıp çalıştırılabilir.

Kooperatifler

İlçede 836 Sayılı Kofçaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, 2547 Sayılı Kofçaz Tarım Kredi Kooperatifi ve Pancar Kooperatif bulunmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.
Daha fazla bilgi Kapat