Makale Dizini

MüsellimHalk arasında 93 harbi denilen ve miladi seneye göre 1877-1878 tarihlerindeki Osmanlı Rus Harbinden sonra Bulgaristan`ın Tırnova'ya bağlı Ahmetli köyünden, şimdiki yerine göç edenler köy kuracak münasip yer ararken, o zaman yerli Rum köyü olan Pancarköy ile Kumrular Köyü arasında bir Müslüman Köy kurulması kararı verilmiş ve köy şimdiki yerine kurulmuştur. Müslümanköy ismi zamanla telaffuz edilmesi değişerek Müsellim Köyü haline dönüşmüştür. Halk arasında böyle bilinmektedir. Köy halkı göçmendir. 1935 yılında yine Bulgaristan`ın Razgrad yöresinden ve 1951 yılında yine aynı memleketin Şumnu, Tırnova yöresinden gelen göçmenler köy halkını oluşturmaktadır. Yine köy halkını oluşturanlardan bir kısmı da Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Karnobat kasabası Şıhlar köyünden gelmiştir.

Müsellim Arapça olup teslim eden anlamındadır. Merkezi otorite adına müsellem askerlerinin komutanı olarak bölgeyi yöneten kişilere bu isim verilirdi. Osmanlı Türklerinin Rumeli'yi almalarını sağlayan kuvvetlerin başında Yörükler (onlardan kurulmuş Yayalar ve Müsellemler) gelir. Sultan Orhan zamanında başlayıp Fatih'e kadar, gittikçe hızı azalarak süregelen büyük Yörük akını, çok kısa zamanda bölge topraklarını kolayca doldurdu ve Türkleştirdi. Müsellimler, Osmanlı Devleti'nde, pek çok görevi yerine getiren, harp zamanlarında ordunun geçeceği yolları temizlemek, köprüleri tamir etmek ve yol açmak gibi hizmetlerle de mükellef idiler. Buna karşılık barış zamanlarında bütün vergilerden muaf sayılıyorlardı. Zaten bu ismi bu yüzden almışlardı.

MüsellimBarışta da seçkin (ayan) sınıftılar. 1695'ten sonra iltizam sisteminden vazgeçilmesiyle taşradaki üst düzey yöneticiler bölgelerine gitmeyerek kendi yerlerine müsellim, voyvoda ve subaşı gibi isimlerle âyanları vekil tayin ettiler. Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması üzerine devlet ayanlarla işbirliğini artırarak onları meşrulaştırdı. Âyanlar halk tarafından seçiliyor, kendilerine padişah tarafından berat veriliyordu. Trakya'da, hatta Türkiye'de birçok müsellim köyü vardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında adı sadece müsellim olan köylerin bazıları diğer müsellim köyleriyle karıştırılmasın diye Trakya müsellim köylerine de ya coğrafi özelliğine, yada kurucusu müsellimin özelliğin göre isimlendirilmiştir. Taşlımüsellim, Çerkezmüsellim, Kızılcamüsellim , Susuzmüsellim gibi.

Köy, Babaeski ilçe merkezinin doğusunda bulunur. Köyden Babaeski`ye ulaşmak için 10 km yol kat etmek gerekir. Kırklareli il merkezine ise 30 km uzaklıktadır. Müsellim Köyü, doğuda Kırıkköy, batıda Sofuhalil, kuzeyde Kumrular Köyü ve güneyde Pancarköy ile komşudur.

Tarıma elverişli arazilere sahiptir. Otlaklara, ormanlara, av sahasına ve iki tane gölete sahiptir.

Köyde tipik karasal iklim görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçer. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar ise Ocak ve Şubattır. En fazla yağış kış ve ilkbaharda düşer.

MüsellimNüfus sayım sonuçlarından köyün nüfusunu ve özelliklerini öğrenmek mümkündür. Nüfusta azalma görülmektedir. Bunun nedeni azda olsa şehre göç olmuş ikinci neden ise halk nüfus planlamasında bilgi sahibi olmuştur.

2013 yılı itibariyle nüfusu 360 kişidir.

Eski yıllarda köyde toprak evler bulunurdu. Şu anda ise beton evler vardır. Evler bir avlu içinde bulunur ve etrafında ahır, samanlık gibi eklentiler yer alır. Önceden evlerin camları küçüktü, şimdi ise büyük camlar mevcuttur. Modern yapı malzemeleri kullanılarak yapılan evler mevcuttur

Köyde bulunan ilkokul kapanmış ve 1997 yılında taşımalı eğitime başlanmıştır. Öğrencilere tahsil edilen bir minibüs onları her sabah Babaeski`ye, bir kısım öğrencileri ise komşu köy olan Sofuhalil'e götürmekte ve akşamları geri getirmektedir. Müsellim Köyü`nde okuma yazma bilenlerin oranı %97dir.

Mahalli kıyafeti kadınlarda şalvardır. Erkeklerde mahalli kıyafet yok edilmiştir. Köyde ekonomi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyün içme suyu 1984 yılında köy yalısında açılan artezyenden temin edilir. Köyde, kahvehane, süt toplama merkezi, futbol sahası ve kooperatif bulunmaktadır. Ayrıca iki katlı cami vardır.

MüsellimKöyün toplam arazisi 22000 dekardır ve 15000 dekarı tarım arazisidir. Köyde ziraat faaliyetleri ve hayvancılık köy ekonomisinde en önemli rolü oynamaktadır. Köyde 135 hane bulunmakta olup topraksız aile yoktur. Her aile tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Köyde ziraat faaliyetleri, geleneksel yöntemlerle yapılmakta olup teknolojiden de faydalanılmaktadır. Tarım arazileri genellikle köy arazisinin orta, güney ve doğu kesimlerinde yer alır. Köyde kuru tarım yapılmaktadır. Gübre kullanımı oldukça yaygındır. Köy, tarım aletleri bakımından iyi durumdadır. Köyde tarım arazileri genellikle küçük işletmeler şeklindedir. Tarım arazilerinin küçük parseller halinde oluşunda miras yoluyla bölünmeler etkilidir. Yetiştirilen ürünlerde çok çeşitlilik yoktur. Bunun başlıca sebebi kuru tarımın hakim olmasıdır. Ürünler arasında buğday ve ayçiçeği ilk sırada gelmektedir. Köyde ihtiyaç için sebze yetiştirilen bahçeler de yer alır. Köy arazisinin%40`ı buğday, %35`i ayçiçeği, %10`u sarımsak, %5 i arpa, %2 si bağ, %5`i yulaf, %2'si meyve ve % 1'i kavaktır.

Köyde hayvancılık faaliyetleri geleneksel yöntemlerle yürütülmektedir. Eskiden küçükbaş hayvan (koyun, keçi) yetiştiriciliği yaygın iken bu faaliyet yerine yavaş yavaş büyükbaş hayvancılığa bırakmıştır.

6,7,8, Mayısta köyde ve çevre köylerde Hıdrellez coşkuyla kutlanır.

Köyün Babaeski ilçe merkezine uzaklığı 10 km dir. Babaeski`nin haftalık pazarının kurulduğu gün ulaşım aracı olarak genellikle köye ait minibüsler kullanılır.

Köyde ilköğretim okulu yoktur. Köyün içme suyu şebekesi vardır. kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.