İstasyonUzunköprü'nün ülke ulaşımında önemli bir yeri vardır. Eskiden İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demiryolu hattı Eskiköy'den Yunanistan'ın Pithion istasyonuna geçerdi. 33 Km'si Yunanistan topraklarında olan bu demiryolu daha sonra yine Türkiye sınırlarına girerek Karaağaç istasyonuna ulaşırdı.

İstasyon1971'de Pehlivanköy-Edirne-Kapıkule hattının işletmeye açılmasından sonra Avrupa ile demiryolu ulaşımının sağlanması açısından Uzunköprü eski önemini yitirdi. Günümüzde Sirkeci'den Atina'ya her gün düzenli olarak sefer yapan tren Uzunköprü'nün Eskiköy sınır kapısından Yunanistan'a geçer.

Uzunköprü'ye Trenin Gelişi

1970 Uzunköprü Tren istasyonuUzunköprü'de sosyal, ekonomik ve ticari durumun gelişmesinde demiryolunun yapılmasının büyük etkisi olmuştur. Böylece bu yörede yetiştirilen ürünler, bu dönemde ülkenin en büyük pazarı başkent İstanbul'a trenle gönderilme ve İstanbul'dan kolayca mal getirilmesi olanaklarına kavuşulmuş oldu. Yalnız Uzunköprü için değil, İpsala, Keşan ve Malkara köyleri ürünlerinin de kolayca taşınması ve pazarlanması sağlandı.

1970 Uzunköprü Tren istasyonu1867'de Padişah Abdülaziz, Paris, Londra ve Viyana gezisinden dönerken, Viyana'da sermayedarlarla görüşerek demiryolunun İstanbul'a kadar uzatılmasını istedi. Olumlu karşılanan bu isteğin gerçekleşmesi için Nafia Nazırı Davut Paşa Avrupa'ya gönderildi. Paris'te Baron Hirisch, Avusturya Şimendüferi Direktörü Alfons Rochild'in yardımı ile 17/4/1869 da anlaşma yapıldı. Böylelikle demir yolunun Selanik ve İstanbul'a uzatılması sözleşmesi imzalandı.

1970 Uzunköprü Tren istasyonuEdirne-İstanbul demir yolunun yapımına 1870 yılında, İstanbul yönünden başladı. Üç yıl gibi kısa bir sürede 1873 yılında tamamlandı.

Uzunköprü istasyon binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri 1872 yılında yapıldı. Trenin Edirne'ye varışı büyük törenlerle kutlandı. Bununla ilgili, o günler İstanbul'da çıkan Hulasatü'l-Efkar ve Basiret gazetelerinde özet olarak şu bilgileri görüyoruz. .

İstasyon"...İstanbul — Edirne demiryolu haziranda tamamlanmış ve Şark Demiryolları Kumpanyası tarafından, demiryolunun Edirne'de açılışı törenine padişah ve hükümet ileri gelenleri davet edilmiştir. 18 Haziran 1873 Salı günü Edirne'de açılışı yapmak üzere Sadrazam Rüştü Paşa, Adliye Nazırı Mithat Paşa, Maarif Nazırı Ahmet Cevdet Paşa ve seksen kişiden oluşan seçkin devlet adamları ile Şark Demiryolları Kumpanyası sahibi Baron Hirisch olduğu halde, alaturka sabah saat 11 de Sirkeciden hareket edilerek tüm istasyonlarda yerel yönetici ilgilileri halk ve okul öğrencileri tarafından karşılanmışlardır.

İstasyon... Tren öğleden sonra alaturka saat dokuza on dakika kala Uzunköprü istasyonuna gelmiş, istasyonda başta kaymakam Hacı Hasan efendi, Naip Ebubekir Sadık efendi, Müftü Ahmet Sabri Efendi, belediye Reisi Hacı Şerif Ağa ve ilçenin tüm memurları, kasaba ve köylerden gelen kalabalık halk topluluğu ile okul öğrencileri karşılama törenine katılmışlardır.

İstasyonHalk ve öğrenciler "Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa" bağırışları ile konuklan karşılamışlardır. Sadrazam ve nazırlar trenden inmişler ve istasyon binasının açılışını yapmışlardır. Akşam yaklaşmakta olduğundan Edirne'ye erken varabilmek için, Uzunköprü istasyonunda on dakika kalarak halkı selamlamışlar ve Edirne'ye hareket etmişlerdir."

Sınır KöprüsüAyrıca Ergene üzerinde "Ak Köprüler" olarak bilinen köprü ayakları bulunmaktadır. Bu ayaklar üzerinde demiryolu köprüsü bulunmakta olup bu köprü ile Harmanlı ve Çavuşlu bölgesinde bulunan kömür ocaklarından buharla çalışmakta olan trenlere ihtiyaçları olan kömür taşınmaktaydı. Günümüzde Yeniköy arkasında yıkılmış durumda eski bir istasyon daha bulunmaktadır. Bu istasyondaki makaslar ile kömür trenlerinin Uzunköprü istasyonuna geçişleri kontrol edilmekteydi.

Sınır Köprüsü  Sınır Köprüsü  Türk treni Yunan tarafında (Pythion)  Yunan istasyonu (Pythion)


Ayrıca, E-80 ile E-87 karayolları Uzunköprü'yü Keşan, Edirne ve İstanbul'a bağlar.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.