Uzunköprü'ye Hizmeti Geçen ve Uzunköprü'de Yetişen Ünlü Kişiler

SULTAN II. MURAT

Sultan II. Murat1404 yılı haziran ayında Amasya'da doğdu ve 1451 yılında Edirne'de öldü. Babası Çelebi I.Mehmet ve annesi Dülkadiroğlu Süli bey'in kızı Emine hatundur. Uzunköprü'nün kurucusudur. Balkanlar'da Osmanlı egemenliğini pekiştirmiştir. Osmanlı toprakları içinde birçok eseri mevcuttur.MİMAR MUSLİHİDDİN

Osmanlı mimarisinin, üst seviyelere ulaşmasına öncülük etmiştir. Ergene köprüsünün, Edirne'de üç şerefeli caminin ve İstanbul'da Rumeli Hisarının mühendisi ve mimarıdır.

KUM BABA

1357 (H.758) yılında Uzunköprü'nün Bizanslılardan geri alınması esnasında şehit olan serdengeçti Türk akıncısıdır.

GAZİ MAHMUT BEY

Gazi Mahmut BeyErgene köprüsü'nün yapımına nezaret eden ünlü akıncı beyi. (H.847) 1443. Mezarı köprünün başındadır.


PAŞAYİĞİT BEY

Rumeli'nin fethi ve I.Kosava savaşında, Sırbistan, Bosna ve Yunanistan üzerinden yapılan akınlarda görev almıştır. Bu savaşlarda büyük kahramanlıkları görülen Paşayiğit beye, o zamanki adı Paşayiğit köyü olan günümüzdeki Ömerbey köyünün dirlik olarak verildiği vakıf kayıtlarında mevcuttur.

GAZİ TURHAN BEY

Turhan bey, tüm Osmanlı ve Bizans kayıtlarında Paşayiğit beyin oğlu Turhan bey olarak geçer. Ömerbey köyünde doğmuştur. Babasının yanında yetişmiştir. Mora fatihi olarak dünyaca tanınır. Türk soyuna büyük hizmetleri bulunmaktadır.
Gazi Turhan Bey Külliyesi Gazi Turhan Bey Külliyesi

İSHAK BEY

II.Murat dönemi akıncı beylerinden Üsküp sancak beyidir. Paşayiğit beyin yanında yatişmiş ve onun evlatlığıdır. Ergene şehri ve köprüsü ile Edirne'de kurulmasına başlanan üç şerefeli caminin yapımlarında II.Murat'a bilgi ve maddi destek sağlamıştır. İki oğlu vardı. Paşa bey Sırbistan akınlarında şehit oldu. Diğer oğlu İsa bey ise İshak beyin ölümünden sonra Üsküp sancak beyi görevini aldı.

ÖMER BEY

Fatih Sultan Mahmet Akıcılarından Gazi Tuhan Beyin oğludur. 1452 yılında babası Turhan bey ile beraber Mora savaşlarına katıldı. Taselya ve Mora sancak beyliği yapmıştır.

ŞEHSUVAR BEY

Şehsuvar bey, Anadolu'da Maraş ve Elbistan yöresinde, Oğuz boylarından Dülkadir Beyliğinin beyi, Süleyman beyin oğludur. II.Murat döneminde Çirmen sancak beyliği yapmıştır. Uzunköprü ve Ergene kentinin kuruluşunda büyük hizmetleri olmuştur. Mısırdaki Memluk Devleti ile yaptığı savaşta ölmüştür.

SÜLEYMAN PAŞA

Uzunköprülüdür. 1680'de Başbaki kulu, sonra sipahiler ağası ve Mirimiranlıkla 1690 da Maraş, 1691 de Tarsus, 1692 de Silifke, 1694 de Musul ve daha sonra Muğla ve Menteşe Beyliklerinde, 1696 da Hamit Beylerbeyi iken ölmüştür. Başarılı bir yönetici olarak bilinir.

ŞEYH SİNAN

Uzunköprü doğumlu din bilginidir.

HATTAT HACI AHMET

Uzunköprü doğumlu ünlü hattatlarımızdandır.

HATTAT MEHMET KAMİL EFENDİ

Uzunköprü'de yetişmiş ünlü hattatlarımızdandır.

ENİS

Uzunköprü'de yetişmiş ünlü ozanlarımızdandır.

RIZA ÇELEBİ

Uzunköprü'de yetişmiş, müderris ve kadılık yapmıştır. Gazel ve şiirleri mevcuttur.

RUMİ BEY (Katip Davut)

16. yüz yıl Kanuni dönemi ozanlarındandır.Rumeli beylerbeyi katipliğini yapmıştır. Güzel şiirleri mevcuttur.

ZEMANİ

16. yüzyıl Kanuni dönemi ozanlarındandır.

NUREDDİN FAKİH

15. yüzyılda II.Murat döneminde yaşamış, Ergene şehri ve köprüsünün kuruluşunda çalışmış islam hukuku bilginlerindendir.

ŞEYH MUSTAFA FERİDETTİN

Din bilginidir.

MEHMET SADİ EFENDİ

Halk ozanıdır.

AŞKİ

Halk ozanıdır.

KAVLİ

Halk ozanıdır.

KELAMİ

Halk ozanıdır.

MEHMET EMİN EFENDİ

Halk ozanıdır.

MEHMET ITRİ

Hattattır.

ARİF

Halk ozanıdır.

VALAHİ

Halk ozanıdır.

HAFIZ İSMAİL EFENDİ (Yayalar) (1849-1923)

Uzunköprü'nün yerli ve köklü Yayalar ailesindendir. Tanzimat döneminden sonra Uzunköprü'de yapılan örgütlenmelerde 33 yıl süreyle görev yapmıştır. İki dönem belediye başkanlığı esnasında Uzunköprü'ye önemli yapıtlar kazandırmıştır.

BASRİ KARAKUŞ (1916-1987)

Halk ozanıdır.

DERVİŞ KEMAL ÖZCAN (1930- )

Halk ozanıdır.

ÖĞRETMEN LATİF BAĞMAN

15 nci yüzyıldan başlayarak günümüze kadar, Rumeli'de II.Murat tarafından kurulan ilk Türk kenti "Ergene şehri" nin tarihini "Uzunköprü Tarihi ve Belgeleri" adlı eserinde toplayarak Uzunköprü halkını onurlandırmıştır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.