UzunköprüAdını eşsiz köprüsünden alan Uzunköprü, Sultan II.Murat tarafından ERGENE kenti adı ile kuruldu. Ergene Kentinin kuruluşu, Mehmet Neşri kitabı Cihannüma adlı tarihinde (S-160) şöyle ifade edilir;


Sınırda demiryolu köprüsü"Ol köprünün iki başını mamur itdürüp bir tarafına ERGENE nam bir latif kasaba kondurup, bir yüce imaret yaptırdı. Andan o vakit ki imaret yürüdü. Sultan Murat Edirne'den bilginleri ve yoksulları toplayıp, getirtip, şölen edip, akçeler ve filoriler üleştirip, önce aşını kendi eliyle üleştirdi. Mumlarını kendi yaktı. Ve yapan mimara hilatlar giydirdi. Çiftlikler bağışladı. Ol kasabanın halkını avarızdan muaf ve müsellem kıldı."

1970 Uzunköprü Tren istasyonuSultan II.Murat'ın kurdurduğu bu yeni ERGENE kenti, Rumeli yakasında kurulan ilk Türk kentidir. Kuruluş biçimine baktığımızda, Orta Asya'daki Türk kentleri strüktürü özelliklerini içermektedir.

Doğan KUBAN; Sanat Tarihimizin Sorunları adlı kitabında (S.121) Buhara, Belh, Yarkent, ve Semerkant gibi Türk kentlerinde kentsel yapıyı oluşturan üç ana unsur tespit etmiştir:

Şehrinsal; Kentin merkezini oluşturur. Yöneticiler, ibadethaneler ve aristokratların oturduğu bölüm.
Rabat; Ticaret yapanlar, alışveriş yerleri ve esnaflar,
Birun; Bu bölümde, toprağı işleyerek geçimlerini sağlayan insanlar ikamet ediyordu. Bu bölümlere dış mahalleler deniliyordu.

1970 Uzunköprü Tren istasyonuTayyip GÖKBİLGİN; Edirne Paşa Livası yapıtındaki Ergene Vakfı bölümünde (S.217), günümüzdeki Muradiye, Rıza Efendi ve Halisehatun mahallelerinin, Ergene kentinin merkezini oluşturduğunu ve mahallerde Şehristan gibi, cami, imaret ve kent yöneticilerinin oturduğunu ifade etmektedir.

Mehmet HEMDEBİ; Solak Zade Tarihi adlı yapıtında (S.189), "Köprünün bir başında bir kasaba ve bir başında da büyük bir köy kondurmuşlardı. Buyrultuları ile bu kasabaya etraftan zengin, güçlü ve çalışkan halk getirtilip tüccarlar yerleştirilmiş ve rahat bir yaşam sürmeleri sağlandı." şeklinde ifade etmektedir.

1970 Uzunköprü Tren istasyonuAli MUSTAFA; Künh ül-Ahbar adlı yazma tarihinde, "Vaktaki binasın tamam ettiler, yüce huzurlarına masrafın bildirdiler, Buyrultuları ile köprünün iki ucunda iki kasaba kuruldu. Etraftan zengin, güçlü halk sürülüp, ticaret erbabı için dükkanlar ve iş yerleri yaratılıp, ol iki kasabada iskanları emrolundu." şeklinde ifade etmektedir.

Yukarıdaki kaynaklarda ifade edildiği gibi Ergene kasabasına zengin, güçlü ve çalışkan halk, çevredeki Türk köylerinden toplanarak yerleştirilmiştir.

Uzunköprü'ye Yapılan Saldırılar

1912-13 UzunköprüErgene Şehri olarak kurulduğu 1427 yılından beri 400 yıllık bir zaman diliminde kasaba sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmiş ve yörenin en güzel, en varlıklı kenti durumuna gelmiştir. Ancak, bu mutlu dönem zaman zaman yabancı devletlerin işgalleri ile kesintiye uğratılmıştır. Bu işgaller ;

1829 Rus işgali
1878 Rus İşgali
1912-1913 Bulgar işgali
1920-1922 Yunan işgali.

Muradiye Camii Şadırvanı Oniki Çeşme Çeşme Çeşme Lokomotif

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.