Makale Dizini

ÖmerbeyTürkler 1356 yılında Rumeli'ye geçtiklerinde Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın yanında Gazi Evrenos, Hacı İl Bey, Paşayiğit ve Malkoç gibi ünlü Türk akıncı beyleri vardı. Rumeli'nin fethi sırasında Malkara, Tekirdağ, Hayrabolu ve Keşan yöreleri, Gazi Evrenos, Paşayiğit ve Malkoç Beyler tarafından ele geçirildi. Bu fetihlerde büyük yararlılıkları görülen Paşayiğit Bey'e günümüzde adı Ömerbey olarak bilinen köy ve arazisinin dirlik olarak verildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır.

Paşayiğit Bey, Saruhan (Manisa) ilinde yaşayan bir Türkmen boyu mensubudur. Ayrıca Yıldırım Beyazıt zamanında bu Türkmen aşireti Manisa'dan getirilerek Filibe ve Kırkavak yöresine yerleştirildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Paşayiğit Bey 1. Kosova savaşında öncü kuvvetlerin başında büyük kahramanlıklar göstermiştir. Ve Yıldırım Beyazıt kendisini Üsküp Sancak Beyliğine atamıştır. Paşayiğit Bey'in oğlu Gazi Turhan Bey, Bu günkü Ömerbey, o günlerde Paşayiğit denilen köyde doğmuş ve orada yetişmiştir. Mora fatihi olarak bilinir. Yunanistan'ın zaptında ve Türkleştirilmesinde büyük rol oynamıştır. Yıldırım Beyazıt ile Niğbolu ve Ankara Savaşlarına katılmıştır. Daha sonra da 2. Murat ile katıldığı 2. Kosova ve Varna savaşlarında büyük hizmetlerde bulunmuştur. Yunanistan'a Türkmen aşiretlerini yerleştiren Gazi Turhan Bey'dir. İstanbul'un alınışı sırasında yardım gelmesini oğlu Ömerbey ve Ahmet Beyle beraber Gazi Turhan Bey engellemiştir. Bu akınlarda Ahmet Bey esir düşerken Ömer Bey ise büyük kahramanlıklar göstermiştir. Daha sonra Atina'yı zapt ederek , Fatih Sultan Mehmet'in en ünlü komutanlarından biri haline gelmiştir. Hatta Fatih Sultan Mehmet Atina'ya gittiğinde gördüğü manzara karşısında "Turhan Bey oğlu Ömer bey'e biz çok şey borçluyuz "demiştir. Ömer Bey , Fatih Sultan Mehmet'le beraber Otlukbeli Savaşına katılmış, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'a tutsak olmuştur. Savaş kazanılınca Ömer Bey tutsaklıktan kurtulmuştur. Babası Gazi Turhan Bey Kırkavak Köyünde kurduğu vakfın yönetimini oğlu Ömer Bey'e bırakır. Ömer Bey bu vakfı, daha önce adı Paşayiğit olan, daha sonra da Turhan Bey köyü olarak anılan köyden yönetecektir. Bu köye sonradan Ömerbey adı verilecektir. Ömer Bey Malkara'da bir cami ve medrese yaptırmıştır. Mezarının bu cami haziresinde olduğu söylenmekte ise de, Ömerbey Köyünün yaşlıları , Ömer Bey'in mezarının Ömerbey köyünün mezarlığında ulu bir ağacın gölgesinde olduğunu belirtmektedir. Bu ağaç kutsal sayıldığı için yakın zamana kadar Ömerbey köyü halkı tarafından korunmuştur. Adil Baba'nın ağacı olarak da bilinen bu ağacın dibinde, içinde mum yakılan küçük bir mumluk vardır. Vatandaşların bazıları belli zamanlarda burada mum yakmaktadır.

ÖmerbeyKısacası Paşayiğit Bey, Gazi Turhan Bey ve Ömer Bey ünlü akıncı beyleridir. Bugün adı hala Ömerbey Köyü olan köy, bu akıncı beylerin yaşadığı dönemlerdeki isimleriyle anılmıştır. Paşayiğit Köyü , Turhan Bey Köyü, Ömer Bey Köyü olarak.

2013 yılı nüfusu 267 kişidir.

Köyün gelenek ve görenekler konusunda ciddi bir hassasiyeti vardır. Köyde düğünlere ve adetlere önem verilir. Köylüler birbirine sevgi saygı çerçevesinde bağlıdır. Köyde özel yapılan bir yemek yoktur.

Edirne iline 73 km, Uzunköprü ilçesine 13 km uzaklıktadır.

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.