Makale Dizini

2014 Yılı NüfuslarıErkekKadınToplam
Adasarhanlı 506 515 1.021
Akçadam 239 230 469
Akıncılar 54 65 119
Alibey 128 117 245
Büyükaltıağaç 325 321 646
Hasırcıarnavutköy 222 231 453
Kadıdondurma 376 378 754
Karahamza 53 66 119
Karayusuflu 161 157 318
Kavaklı 192 212 404
Küçükaltıağaç 151 163 314
Küpdere 72 63 135
Nasuhbey 131 157 288
Olacak 92 96 188
Paşayenice 55 44 99
Rahmanca 138 148 286
Saatağacı 83 85 168
Serem 153 171 324
Umurca 152 161 313
Yakupbey 85 83 168
Yenicegörüce 180 212 392

AdasarhanlıYunanistan sınırını çizen Meriç ırmağının ve Istranca'lardan doğan ve köy sınırlarında Meriç ırmağına karışan Ergene nehrinin arasında yer almaktadır. Bu özelliği ile bir yarımada özelliği göstermektedir. İsmindeki ada kelimesi buradan gelmektedir. Sarhanlı kelimesinin kökeni bilinmemektedir. Köy şu andaki yerine 1930'lu yıllarda kurulmuştur.


AdasarhanlıRivayete göre eski köy, şimdiki köyün güneyinde ve Ergene nehrinin kıyısında yer almakta imiş. Halkın bataklık olan bu bölgede sıtma hastalığı sonucu ölümleri karşısında devlet tarafından zorunlu iskana tabi tutulmuştur. Şu anda yüksek bir tepenin Meriç ovasına doğru olan eteklerinde yer almaktadır.

Meriç ilçesine 13 km, Uzunköprü ilçesine 40 km, Keşan ilçesine 40 km, Edirne’ye 110 km uzaklıktadır.

AdasarhanlıKöyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyün 22.000 dekar ekilebilir tarım arazisi bulunmaktadır. Köyün temel geçim kaynağı Çeltik tarımıdır. Ayrıca ayçiçeği, mısır, şeker pancarı, fasulye, kavun, karpuz, süpürge, domates, patates, soğan, sarımsak, nohut, kabak, domates, ve biber yetiştirilir.

Hayvancılık da yan gelir olarak yapılmaktadır. Önceki yıllarda koyun sürüsü sayısı yirmiler civarında iken son yıllarda ancak dört sürü kalmıştır.

AdasarhanlıHayvancılık daha çok inek bakıcılığı şeklindedir. Daha önceleri manda yetiştiriciliği de yapılmaktaymış.

Tarımdan elde edilen kazançla ihtiyaçlar Meriç ilçesinin küçüklüğü ve sanayi yönünden gelişmemişliği nedeniyle önceleri Uzunköprü ilçesinden, son yıllarda Keşan ilçesinden karşılanmaktadır.

Cumartesi günleri kurulan pazardan da bazı ihtiyaçlar giderilebilmektedir.

AdasarhanlıKüplü kasabası esnaflık yönünden ileridedir. Bazı ihtiyaçlar da buradan temin edilmektedir. Küplü’lü vatandaşlar inşaat işlerinin büyük bir bölümünü de yürütmektedirler.

Köyde dört kahvehane, dört bakkal dükkanı, iki zahireci, bir terzi ve iki tane faal vaziyette internet kafe bulunmaktadır.

AdasarhanlıKöyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Ayrıca köyün "Tarım Kalkınma Kooperatifi" mevcuttur.

2014 yılı nüfusu 1021 kişidir.

Adasarhanlı Adasarhanlı Adasarhanlı Adasarhanlı Adasarhanlı

AkçadamOsmanlı İmparatorluğunda savaşta başarı elde etmiş komutanlarına toprak vermekteydi. Bugünkü Akçadam köyünün bulunduğu yer de Derviş Bey adında bir komutana ikta olarak verilmiştir. Derviş Bey, bu bölgede çiçek ve bitki yetiştirmiştir. Derviş beyin işlerinde Osmanlı Rumları çalışmaktaydı. Zamanla Rum nüfus bu bölgede yoğunlaşmış ve bu yerleşke bir Rum köyü haline gelmiş ve köye Yunancada çiçek anlamına gelen Louloúdi adı verilmiştir. 20. Yüzyılın başlarına kadar Rum’ların yaşadığı köy, mübadele sonucunda bir Türk köyü olmuş ve köyün adı Louloúdi kelimesinden yola çıkılarak halk dilinde Lulu adını almıştır.

Akçadam Daha sonraları İsmet İnönü zamanında Türkçeleştirme çabaları neticesinde adı Uluköy olarak değiştirilmiş ancak Ulu’luk kelimesinin Tanrıya mahsus bir unvan olarak görülmesi sebebiyle kısa bir süre sonra tekrar değiştirilerek Akçadam adını almıştır. Köyün adının Akçadam olarak değiştirilmesinin sebebi ise, bu bölgeden alelacele gitmek zorunda kalan Rum’ların paralarının bir kısmını alamamaları nedeniyle, mevcut paralarını, yani Akça'larını (akça ya da akçe) evlerin damlarına saklamış olmalarındandır.

Edirne iline 68, Meriç ilçesine 17, Uzunköprü ilçesine 14, Keşan ilçesine 59 km uzaklıktadır.

AkçadamKöyde, ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır.(Aile Hekimliği uygulaması nedeniyle kapalıdır) Ulaşımı sağlayan yol toprak olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 469 kişidir.
AkıncılarBu bölgede en eski Türk köyü olarak bilinir. Osmanlı İmparatorluğunun gerileme döneminde Akıncıların buraya yerleştikleri rivayet edilir. Önceleri Deregovuşan (derelerin birleştiği yer) denilirken çevrede bulunan Bulgar ve Rumların dili dönmediğinden Draguşan denilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra da şimdiki adını almıştır.

Edirne iline 77 km, Meriç ilçesine 8 km uzaklıktadır.

AkıncılarKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 119 kişidir.

Akıncılar Akıncılar Akıncılar Akıncılar

AlibeyEdirne iline 96, Meriç ilçesine 11 km uzaklıktadır.

Köyün iklimi, Trakya Karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

AlibeyKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamakta, taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem de kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı yoktur. Sağlık evi vardır fakat personel olmadığı için kapalıdır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 245 kişidir.

Alibey Alibey Alibey Alibey

BüyükaltıağaçRivayete göre Rumeli fetihleri için bölgeden geçen Osmanlı Akıncıları köyün bulunduğu yerde mola vermiş ve atlarını bağlamak için yere 6 adet kazık çakmışlardır. Ertesi sene yine aynı yerden geçerken bir önceki yıl at bağlamak için çaktıkları kazıkların 6 adet ulu ağaca dönüştüğüne şahit olmuşlardır. Köyün adının bu ağaçlardan geldiği rivayet edilir.

Edirne iline 99 km, Meriç ilçesine 13 km uzaklıktadır.

BüyükaltıağaçKöyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem de kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


Büyükaltıağaç2014 yılı nüfusu 646 kişidir.

HasırcıarnavutköyKöyün adı Hasırcı ve Arnavut kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Köy halkı, Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra Ocak 1923’te İsviçrenin Lozan kentinde imzalanan “Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi” gereği 1926 yılında Yunanistan’ın Drama kasabasının Raşova ve Biçevo köylerinden mübadele zamanında gelerek o günlerde bir Rum köyü olan bugünkü Hasırcıarnavut köyüne yerleşmişlerdir.

HasırcıarnavutköyRaşova'dan göç sonrası köylülerin yaşadığı topraklara ise Türkiye'den 15-20 Rum aile yerleştirilmiş ve bu Rum aileler 2. Dünya Savaşına kadar Raşova'da yaşamlarını sürdürmüş, fakat 2. Dünya Savaşında Almanların tüm Balkanları işgal etmesi ve burada bulunan tüm küçük yerleşim yerlerini yakıp yıkmasıyla burada yaşayan aileler de Drama'ya göç etmek zorunda kalmışlardır. Savaş sonrası ise tekrar geriye dönmemiş ve dolayısıyla 2. Dünya Savaşından sonra bu topraklarda (Raşova) yerleşim olmamış ve günümüze kadar devam etmiştir.

HasırcıarnavutköyBiçova'dan göç sonrası ise Türklerin buraları terk etmesiyle bu topraklara herhangi bir Rum aile yerleşmemiş ve 1926 yılından sonra Biçova topraklarında yaşam sona ermiştir.

Edirne iline 75 km, Meriç ilçesine 10 km uzaklıktadır.

HasırcıarnavutköyKöyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 453 kişidir.

Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy
Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy
Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy
Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Hasırcıarnavutköy Sağlık Evi

KadıdondurmaKadıdondurma, Edirne'ye 100km. ilçe merkezi Meriç'e ise 5 km. uzaklıkta bir köydür. Köyün bilinen eski adı Edeköy'dür. Köyün iklimi, Trakya Karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Başlıca ürünleri Çeltik, ayçiçeği, pancar, kavun, karpuz, fasulye, susam ve buğdaydır. Köyde 6 kahvehane, 5 bakkal dükkanı ve 4 berberhane vardır. Köylü diğer ihtiyaçlarını Meriç ve Uzunköprü’den temin eder.

KadıdondurmaKöyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


Kadıdondurma2014 yılı nüfusu 754 kişidir.

Kadıdondurma Kadıdondurma Kadıdondurma Kadıdondurma Kadıdondurma
Kadıdondurma Kadıdondurma Kadıdondurma Kadıdondurma Kadıdondurma

KarahamzaKöy adını, sınırları içerisinde bulunan yatırdan almaktadır. Karahamza Köyü eski bir Rum köyüdür. Köyde bulunan Rumlar 1923 yılında imzalanan nüfus mübadelesi nedeniyle Yunanistan’a gönderilmiştir. Şu anda Karahamza köyünde yaşayanlar ise mübadele sonucunda Yunanistan’ın Kavala İlinin Drama ilçesine bağlı Şurdilva Köyünden 1924 yılının Mayıs ayında 60 hane olarak Karahamza Köyüne yerleştirilmişlerdir. Köyün içinde bulunan ve yaklaşık 2,5 m boyunda olan eski bir mezarın Köyün kurucusu Hamza babaya ait olduğu ve köyün isminin buradan geldiğine inanılır. Bu mezar 2004 yılında İstanbul’da kurulu bulunan köy derneği tarafından restore edilmiştir.

Karahamza, Yakupbey ve Karayayla adlı üç komşu köyün isimlerinin Hamza Bey, Yakup Bey ve Yusuf Bey adlı üç fetih askerinden değişerek kendilerine tımar olarak verilen bu topraklara verildiğine ve bu üç fetih askerinin de kardeş olduğuna inanılır.

Köyün tamamı Pomak’tır. Pomakların kendine özgü Pomakça dedikleri bir konuşma dilleri vardır. Bu dili yaşlıların çok iyi bilmelerine karşın genç nüfusun %3'ü bilmektedir.

Edirne iline 71 km, Meriç ilçesine 14 km uzaklıktadır.

Köy halkından 1970'li yıllardan başlayarak özellikle 1985'ten sonra çok yoğun bir şekilde İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere göç olmuştur. 1985'te 750 olan köy nüfusu şimdilerde 100 küsur kişiye kadar düşmüştür. Genç nüfus göç ettiğinden dolayı köyde yaşayan insanların yaş ortalaması 60'ı bulmaktadır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. En önemli tarım ürünleri buğday, ayçiçeği ve pancardır. Kanola da köyün tarım hacminde artış göstermektedir.

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak taşımalı eğitimden yararlanılmakta olduğundan faal değildir. Köyün içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 119 kişidir.
KarayusufluKöyün aslı Yunanistan'dan mübadeleyle gelen Gacallarlardır.

Edirne iline 93 km, Meriç ilçesine 8 km uzaklıktadır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

KarayusufluKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem de kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak çalışmamaktadır. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 318 kişidir.

Karayusuflu Karayusuflu göleti

KavaklıKavaklı Köyü Edirne İlinin Meriç İlçesi'ne bağlı Pomaklardan oluşan bir köydür.

Kavaklı Köyü eski bir Rum Köyüdür. Bir ara ilçe görevi yapan köye, şimdiki halkının gelişi 1923 yılına rastlar. Yunanistan topraklarında kalan Drama İlçesine bağlı Pulevu ve Kalçovu Köylerinden toplam 80 hane olarak göç eden köylülere yerleşme yeri olarak aynı ilçeye bağlı ve nahiye durumunda olan Küplü gösterilir. Küplü'de Yunanistan çıkışlı Pomaklar oturmaktadır.

Kavaklı Ancak Pulevu ve Kalçovu Köylerinden gelenlere Kavaklı'da yerleşme teklifi edilir ve köylüler o yıllarda Kavaklı denen köye yerleşirler. Bu adın geliş nedeni bilinmez. Yaklaşık 420 kişiden oluşan göçmen köylüler, köy içinden geçen bir dereyi sınır yaparlar ve böylece geldikleri yerdeki komşuluk geleneğini bozmamaya dikkat ederler. Ancak bu yerleşme iki ayrı köy değil, bir köyün iki mahallesi biçiminde olmuştur. Köyde Pomakça'yı bilmeyen yok denecek kadar azdır.

KavaklıKavaklı Köyü, Uzunköprü'yü Meriç'e bağlayan yol üzerindedir ve aynı yol köyü Uzunköprü yönünde Yakupbey'e, Meriç tarafından ise Olacak köylerine bağlar. Karahamza ile Hasırcıarnavut Köyleri kuzeyde, Paşayenice Köyü ise güneyde komşusu olduğu diğer köylerdir. En yakın köy olan Yakupbey'e 3 km, İlçeye (Meriç'e) 10 km, pazarlama yönünden ilçeye oranla daha fazla etkilendiği Uzunköprü'ye ise 15 km. uzaklıktadır. Devamlı motorlu araçların geçtiği stabilize yol ile ulaşım sıkıntısı olmayan Kavaklı, konum tipi olarak merkez bir köydür.

KavaklıSon 20-25 yılda köy çok yoğun bir şekilde dışarı göç vermiştir. Birçok insan Çorlu, Çerkezköy, İstanbul (Sultangazi Malkoçoğlu mh., Bayrampaşa, Atışalanı, Esenler) Edirne, Kırklareli vb. yerlere çalışma amacıyla göç etmiştir. Bu göç, köy nüfusunun önemli ölçüde azalmasına sebep olmuştur.

KavaklıKöyde çiftçilik ve çoğunlukla büyükbaş hayvancılık yapılır. Köyde sulu tarım çok az olduğundan, genelde buğday, ayçiçeği ve pancar ekimi yapılır. Köyde biri köy kahvesi olmakla birlikte toplam 5 kahvehane, 3 bakkal, 2 berber, 3 tamir atölyesi, 1 de benzinlik bulunmaktadır.

KavaklıEdirne iline 75 km, Meriç ilçesine 10 km, Uzunköprü'ye de 18 km. uzaklıktadır. Kuzeyden Türkiye-Yunanistan sınırına 10 km.mesafededir. 10 km. Kuzeyinde Meriç Nehri, 10 km. Güneyinde ise Ergene Nehri bulunmaktadır. İki tane Gölet bulunmaktadır. Köyün nehirlere yakın arazisi olmadığından veya uzak olduğundan, sulu tarım yok denecek kadar azdır. Bu nedenle tarım ürünlerinin %90 a yakınını buğday ve ayçiçeği oluşturmaktadır.

KavaklıHürmüz ve İbrahim Ataş İlköğretim Okulu 1985-1986 yılında ilk kez eğitim ve öğretime açılmıştır. Okul 2005 yılında tadilat geçirmiş olup, yeni haliyle 2005- 2006 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Köyde bulunan okula merkez konumda olması nedeniyle çevrede bulunan 10 köyden taşımalı eğitim olarak öğrenci gelmektedir.

KavaklıKöyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi vardır. Köy içi yolları Arnavut kaldırımı denen taşlarla döşelidir. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 404 kişidir.


Kavaklı Kavaklı Kavaklı Kavaklı Kavaklı

KüçükaltıağaçKöy halkı Bulgaristan göçmenleri, Pomaklar ve Eski yerleşimcilerden oluşmaktadır.

Edirne iline 97 km, Meriç ilçesine 12 km uzaklıktadır.

KüçükaltıağaçKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı yoktur ancak sağlık evi vardır. Ebe-Hemşiresi olmadığı için atıl vaziyette bulunmaktadır. Sağlık Hizmetleri Subaşı Beldesinde mevcut Aile hekimlerince verilmekte ve haftada 1 gün Doktorlar (Sağlık Evi) köye gelerek hasta kişileri muayene etmektedir. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 314 kişidir.
KüpdereKöyün geçmişi 1930'lu yıllara dayanmaktadır. Köyün halkı Bulgaristan'dan şimdiki köye göç etmiştir. Köyün adı ise yıllar önce köy deresinde bulunan küplerden gelmektedir. Küpdere ismi önce dereye, sonra köye verilmiştir.

Edirne iline 78 km, Meriç ilçesine 5 km uzaklıktadır.

KüpdereKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem de kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 135 kişidir.


Küpdere Küpdere Küpdere Küpdere Küpdere

NasuhbeyBölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olup "Beyköy" olarak da anılmaktadır. Nasuhbey köyünde tarihsel bir hamam kalıntısına da rastlanmaktadır. Hamam 1752 yılında meydana gelen depremle yerle bir olmuştur. Bugün bu tarihi hamam kalıntısının soyunma yerlerinin bulunduğu kısma camii yapılmıştır. Diğer kalıntıları üzerine ise köy konağı inşa edilmiştir.

Edirne iline 92 km, Meriç ilçesine 7 km uzaklıktadır.

NasuhbeyKöyün iklimi, Trakya Karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Ancak konumu itibarıyla karasal iklimin karakteristik özelliği olan gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları gözlenmez. Meşe koruluklarıyla kaplı çevresinde yer yer Akdeniz iklim kuşağına ait çalılıklar göze çarpar. Bu nedenle yörede tipik karasal iklimden çok geçiş iklimi hüküm sürmektedir.

NasuhbeyKöyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Üretilen ürünlerin başında çeltik (pirinç) ve karpuz gelmektedir. Kendine has toprağıyla üretilen karpuzu meşhurdur. Köyde 30 yıla yakın süredir kooperatifleşme görülür. Köyün, son birkaç yıldır arazi toplulaştırmasına ve yeraltı sulama sistemine geçmiş olması çevresindeki köylere güzel bir örnek oluşturacak niteliktedir.

NasuhbeyKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi olmasına rağmen kapatılmıştır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 288 kişidir.


Nasuhbey Nasuhbey Nasuhbey Nasuhbey Nasuhbey

OlacakKöy, 93 muhaciri olup, iskan sırasında şimdiki bulunduğu yere yerleşim olacağı veya olmayacağı hususunda çıkan tartışmada iskan gören kişilerin burası Olacak diye diretmeleri üzerine bu ismi almıştır.

Edirne iline 79 km, Meriç ilçesine 5 km uzaklıktadır.

OlacakKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılmamakta ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı sağlık evi vardır fakat kullanılmamaktadır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

OlacakKöyde kalanlar emekli ve yaşlılardır. Çerkezköy ve İstanbul gibi şehirlere ekonomik nedenlerden göç vermiştir.

2014 yılı nüfusu 188 kişidir.


Olacak Olacak Olacak
Olacak Olacak Olacak

PaşayeniceEski zamanlarda süsüne düşkün adı bilinmeyen bir paşa, İstanbul sosyetesine eşdeğer bir yaşam biçimini benimsemiş ve yaşadığı dönemdeki halk tarafından dalgaya alınmıştır. Yaptığı yenilikler alay konusu olsa da yaşadığı yere adını vermiştir.

Edirne iline 70 km, Meriç ilçesine 15 km uzaklıkta bir köydür.

PaşayeniceKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak bu okul kullanılmayıp bunun yerine taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol Taşlı olup köyde elektrik ve sabit telefon şebekesi vardır.

Bu küçük köyden doktor, savcı, subay, astsubay, öğretmen, polis gibi birçok eğitimli insan yetişmiştir. Ayrıca köy aşağı ve yukarı olmak üzere iki mahalleye ayrılır. Ergene Nehri'nin kirlenmesinden sonra köy ekonomisi bozulmuş ve köy sürekli göçlerle boşalma noktasına gelmiştir.

2014 yılı nüfusu 99 kişidir.
RahmancaKöyün adı Anadolu'dan gelen Rahmanoğulları'ndan gelmektedir.

Edirne iline 73 km, Meriç ilçesine 12 km uzaklıktadır.

RahmancaKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 286 kişidir.


Rahmanca Rahmanca Rahmanca

SaatağacıKöyün ilk adı Valideyeri olarak geçmektedir. Çünkü köy o yıllarda Valide Sultan vakfına aitmiş. Cumhuriyetle birlikte köyün adı Saatağacı olarak değişmiş.

Edirne iline 73 km, Meriç ilçesine 12 km uzaklıktadır.

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 168 kişidir.
Edirne ili Meriç ilçesine bağlı şirin bir sınır köyü olan Serem'e Uzunköprü - Meriç karayolunun 200. metresinden sağa dönülerek yaklaşık 18 km sonunda ulaşılır. Köy 1923 mübadelesi sırasında Selanik'ten göç edenler tarafından oluşturulmuştur. Eskiden Rumların yaşadığı bir köydür.

Köyün en eski adı Bizanslardan öncesine dayanmaktadır. Rivayete göre Bizans'tan önce köyün olduğu yerde Küsti krallığı yaşıyormuş. Hatta bayırda Rahmanca ve Serem arasında sivri tepe denilen yer Küsti kralının mezarıymış. Dolmen (tümülüs, höyük) denilen bu mezarlara krallar ve önemli kişiler değerli eşyalarıyla beraber gömülürmüş. Hatta atları bile canlı canlı gömülürmüş bu mezarlara. Ve üzerleri toprakla örtülürmüş. Köydeki bu dolmenin içinde de değerleri eşyalar olduğu varsayılıyor ancak gidenler görecektir bu tepenin ortasında bir çukur bulunmaktadır. Bu da bu mezarın daha önce açılmış olduğunu gösterir. Dolmenlerin açılması yasaklanmıştır ve cezası da büyüktür. Bazı dolmenleri korumak adına (dolmenler yapılırken) o değerli eşyalar zehirle kaplanırdı, mezarları açanların lanetlendiği düşünülmesine rağmen aslında mezarı açanlar bu zehir yüzünden kanser olmuş ve ölmüşlerdir. Bu arada doğal olarak köyün en eski adı da Küsti'dir .

Köy Seren (diğer bir rivayete göre de Senem) hanım adında bir hanım ağaya miri arazi olarak tahsis olunmuştur. Hanım ağa öldükten sonra sonra köy devlete geçmiş ve zamanla ismi telaffuz yanlışlarıyla değişerek Serem adını almıştır. Komşu köy olan Akçadam'ın da hikayesi benzer nitelik taşımaktadır. Önceki adı (Lulu hanımdan dolayı) Luluköy'dür.

Edirne iline 69 km, Meriç ilçesine 16 km uzaklıktadır.

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır ancak kullanılmamaktadır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köyde ayrıca 3 temiz içme suyu kaynağı bulunmaktadır.

2014 yılı nüfusu 324 kişidir.UmurcaKöyün adı Ali Bey'in oğlu olan Umur Bey'in adını taşımaktadır. Ali Bey, Umurca Köyünün olduğu yer olan, dönemlerde otlak olarak kullanılan araziyi oğluna vermiştir. Dönemde birçok Akıncı Beyi araziye yerleşmiş ve üretime elverişli olan bu arazide yerleşik yaşama geçmişler ve burada ikamet etmeye başlamışlardır. Köyün adı da sahibinin adını alarak ilk dönemlerde Umur Bey Köyü iken zaman içerisinde Umurca olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Günümüzde de Umurca Köyü olarak geçmektedir.

Edirne iline 90 km, Meriç ilçesine 5 km uzaklıktadır.

UmurcaKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 313 kişidir.


Umurca Umurca Umurca Umurca Umurca

YakupbeyKöy adını, arazisi kendisine tımar olarak verilmiş Yakup adlı bir askerden alır. Karahamza köyünün Hamza, Yakupbey köyünün Yakup, Karayayla köyünün ise Yusuf adlı üç askerden geldiğine ve bu üç fetih askerinin ise kardeş olduğuna inanılır. Sadece Karahamza köyünde bulunan ve Hamza Bey'e ait olduğuna inanılan mezar bu üç kardeşten sadece birine aittir. Diğer ikisinin mezarlarının ise nerede olduğuna dair bir bilgi yoktur.

Edirne iline 72 km, Meriç ilçesine 13 km uzaklıktadır.

YakupbeyKöyde, ilköğretim okulu yoktur. Taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır. Kanalizasyon şebekesi 2007 Haziran ayında yapılmıştır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır ama kullanılmamaktadır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 168 kişidir.


Yakupbey Yakupbey Yakupbey Yakupbey
Yakupbey Yakupbey Yakupbey  

YenicegörüceEdirne iline 93 km, Meriç ilçesine 8 km uzaklıktadır.

Köyün iklimi, Trakya Karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

YenicegörüceKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem de kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 392 kişidir.


Yenicegörüce Yenicegörüce Yenicegörüce

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.