Makale Dizini

HabillerEdirne iline 25 km, Havsa ilçesine 19 km uzaklıkta, Kırklareli-Edirne asfaltının 4 km. kuzeyinde bulunmaktadır. Köyü, Musulca, Geçkinli, Köşen Çiftliği, Demirhanlı, Hacıömer, Söğütlüdere Köyleri ile çevrilidir. Bu sınırlar içinde, 23000 bin dekar araziye sahip bulunan köyün, 3000 dekar mera ve 20 bin dekarı ekilir arazisi güzel ve verimlidir.


HabillerDağı, bataklığı, sazlığı yoktur. Arazi hafif engebeli ve iki dere ile bölünmektedir. Bu Oğulpaşa Köyünden geçen dere ve Söğütlüdere Köyünden geçen derelerdir. D. S. İ. tarafından yapılan bir gölet bulunmaktadır. Bundan başka göl ve akarsuyu da yoktur.


HabillerEv konumları genelde bir topluluk kümesi arz eder. Köyün doğusundan Kesili deresi (bu dereye Havsa1 da Oluklu denir) geçmektedir. Köyü ikiye bölen Pepin (Kuru) deresi bulunmaktadır. Köyün evleri bu derenin batısında %25'i ve doğusunda %75'i bulunmaktadır. Binalar hafif meyilli bir satıh üzerine yapılmıştır. 146 hanelik köy evlerinden, 7 tanesi iki katlı, 132 tanesi de tek kat planı şeklindedir. Bu binalardan 60 adedi 4 oda bir salon, 21 adedi 2 oda bir salon, 65 adedi 3 oda bir salon biçiminde inşa edilmişlerdir. Binaların %35'i kerpiç, %44'ü briket, %15'i tuğla ve %6'sı betonarme malzemesi ile yapılmıştır.

HabillerKöyün ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak belli değildir. 1913 tarihinden önce burası bir Bulgar köyü idi. 1912-13 Balkan Savaşı sırasında, Bulgaristan’dan 12 hane gelip, bu köyün yakınında geçici olarak yerleşiyorlar. Balkan Savaşı sonrasında, Bulgarlar köyü terk edip gidince 12 hanelik göçmenler köyün boş evlerine yerleşiyorlar. Daha sonraki yıllarda gerek Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen göçmenlerle bu günkü duruma geliyor.

HabillerKöyün batı tarafında, bir eski mezarlık var ki halen ölüler buraya gömülmektedir. Bu mezarlıkta yan yana iki dikili taş bulunmaktadır; aslında bu taşlar, yapılan kültürel araştırmalara göre “MENHİR” denilen ve dikilişleri milat öncesine dayanmış oldukları kesinlik kazanmıştır. Halk arasında bunlara Habil ile Kabil denilmekte ve bu taşların adlarına izafeten köyün adı “HABİLLER” olmuş. Köyün ekonomik yapısı tarıma dayanmakta ve yan gelir olarak hayvancılık da yapılmaktadır. Az olarak çeşitli konularda ticaret yapılmaktadır.

HabillerKöyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır . PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 253 kişidir.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.