Makale Dizini

ÇukurköyKöy, İlçe merkezinden 9 km. uzaklıkta, Uzunköprü asfaltı üzerinde bulunmaktadır. Kulubalık, Bakışlar, Aslıhan, Şerbettar ve Kuzucu Köyleriyle çevrilidir. Bu sınırlar içerisinde, 11300 dekar araziye sahip bulunan köyün, 1200 dekarı mera ve 10100 dekarı da ekilebilen arazidir. 1500 dekarı sulanabilen ve 8600 dekarı da kıraç arazidir. Köyün, dağı, sazlık, bataklık, göl yeri yoktur. Akarsuyu, Havsa deresidir.

ÇukurköyKöy, Uzunköprü asfaltının batı tarafında ve hemen bitişiğinde yer almaktadır. Ev konumları toplu bir görünüm arz eder, evlerin %50'si düz ve %50'si tatlı bir meyil satın üzerinde kurulmuştur. 113 haneden ibaret olan köyün binalarından, 3 tanesi 2 katlı, 110 adedi de tek katlıdır. Evlerin 13 adedi 3 oda bir salon, 100 adedi ise 2 oda bir salon planı üzerine yapılmış, %60 kerpiç, %30'u briket ve % 10'u tuğla malzemesi ile inşa edilmiş bulunmaktadır. Damlar, çatılı ve kiremit örtülüdür.

ÇukurköyKöyün, kesin olarak hangi tarihte kurulduğu bilinmemekle beraber, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında (93 harbi) Bulgar politikacıların Türk köylerini basarak göçe zorlanmaları neticesinde Edirne’ye akın eden göçmenlerden bir bölümü, Hükümetçe buraya yerleştirmek suretiyle köyün kurulmuş olduğu kesinlik kazanmaktadır.

ÇukurköyKöyün ilk kurulduğu yer, etrafındaki araziye nispeten daha alçak ve çukurumsu bir yer olduğu ve bu nedenle zaman zaman yağan yağmurlardan hasıl olan su taşkınlarına maruz kalması “burası Çukur'dur denmiş ve bunun üzerine adını da “Çukur köy” almış bulunmaktadır.


ÇukurköyEkonomik durumu tamamen tarıma ve hayvancılığa dayanmaktadır. Üretilen sütlerin bir bölümü kooperatif kanalı ile pazarlanmakta, bir bölümü de üreticiler kendileri pazarlamaktadır. Besi hayvanlarını, köye gelen celeplere ve Havsa İlçe merkezinde kurulan pazarında pazarlamakta (Uzunköprü pazarına da gidilmektedir. ) Kurbanlıkların bir bölümü buralarda, bir bölümü İstanbul’a sevk edilip orada pazarlanmaktadır. Köyde bir Sulama Kooperatifi bulunmaktadır. Amacı ortakların arazilerini sulama çalışmalarını geliştirme ve ortakların süt ürünlerini pazarlamakta ve ortakların ihtiyacına kadar süt ve besi yemi temin etmektedir.

ÇukurköyKöyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı yok sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 292 kişidir.


Çukurköy Çukurköy Çukurköy Çukurköy

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.