Makale Dizini

AzatlıEdirne iline 24 km, Havsa ilçesine 17 km uzaklıktadır. Abalar, Şerbettar, Kuzucu, Karakasım ve Elçili Köyleri ile çevrili bulunan köyün, resmi kayıtlarına göre 23750 dekar, Ziraat Odası kayıtlarına göre ise 24553 dekar arazi ve 3500 dekar otlakıye bulunmaktadır.


AzatlıKöy, doğusundan geçen 3 km. Tren istasyonunun batısında ve 9 km. D-100 karayolunun güneyindedir. Köyü ikiye bölen, kumu bol kuru derenin iki yakasında bulunan evler, dağınık bir görünümü arz eder. Elçili köyünün yolu bu köyün içinden geçmektedir. Konum itibariyle derenin her iki yakasına, az meyilli bir satıh üzerine 227 hane bulunmakta olduğu kayıtlardan anlaşılmıştır. Evlerin 8 adedi iki katlı, 219 adedi tek katlı plan üzerine yapılanmış. 200 ev 3 oda bir salon, 27 ev 2 oda bir salon şekli üzerinde inşa edilmiş ve bu binaların, %20'si tuğla, %1'i briket ve %79'u kerpiç malzemesinden yapılmış, damlar çatılı ve kiremit örtülüdür.

AzatlıKöyün kesin olarak ne zaman kurulmuş olduğuna dair bir kayıt yoktur. Bilinen tek şey, Köy, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir Rum-Gagavuz halklarına ait olduğudur. Ne zaman ve kimler tarafından kurulmuş olabileceği de bilinmemekle beraber, ilk adı Azaplı olduğu bilinmektedir. Osmanlı döneminde köy, cezaya her nedense çarptırılmış ve azap çekmeye mahkum edilmiş olduğu söylenmektedir. Daha sonra Devlet tarafından bu cezadan af edilerek Azad edilmiş, bu Azad sözcüğe benzer AZADLU olarak adı kalmış, daha sonraları bu AZATLI olarak tekamül etmiş bulunuyor.

AzatlıTürklerin bu köye, 1924 yılında 54 hane Drama'dan gelen göçmenlerin yerleşmesiyle iskan edilmişler. İlk gelenler Rum ve Gagavuzların köyü terk ederek Yunanistan’a gitmiş olduklarından boş bulunan evlere yerleşmişler. Daha sonra muhtelif yerlerden gelen göçmenlerle bu günkü duruma gelmiş oluyor. Köyün ekonomik varlığı tarıma dayanmaktadır. Yan gelir olarak da hayvancılıktır. Köyde en çok ekimi yapılan ürünler, buğday, ayçiçeği, süpürge ve mısırdır.

Köy ilkokulu 1950 yılında yapılmış, 1972 yılında ek derslik olarak betonarme ilave okul yapılmıştır. Köyde, 1979-80 öğretim yılında ortaokul da kurulmuştur. 1983 yılında ortaokul binası inşa edildi.

AzatlıKöyün kuruluşu ile beraber, kerpiçten yapılan camii yıkılmış ve yerine yeni bir camii 1970 yılında yapılmıştır. Köy cemaatine cevap veremeyen bu camii, ikinci bir camiye ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Köylünün katkısıyla ikinci cami 1984 yılında inşa edildi.

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 813 kişidir.

Azatlı Azatlı

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.