Makale Dizini

KuzucuKöy İlçe merkezine 5 km. uzağında ve Uzunköprü asfaltının hemen batı bitişiğinde bulunmaktadır. Köyü, Havsa, Kulubalık, Çukurköy, Şerbettar ve Abalar köyleri çevrelemektedir. Bu sınırlar içinde, 17. 200 dekar arazi bulunmaktadır. Bu arazinin 3 bin dekarı otlakıye, 1000 dekarı sulu ve 13. 200 dekarı kıraçtır. Köy arazilerinde göl, bataklık, sazlık, ormanlık, dağ yoktur. Akarsuyu Havsa deresidir.

KuzucuKöy, Uzunköprü asfaltının batı bölümünde bulunmakta, ev konumları, toplu olup, asfalta kadar uzanmaktadır. Düz bir satıh üzerine kurulan 96 adet binadan, 4 adedi 2 katlı, diğerleri tek katlıdır. 56 ev 2 oda bir salon, 40 ev 3 oda ve bir salon şeklinde yapılmıştır. Binaların %60'ı tuğla, %30'u kerpiç ve %10'u Briket malzemesiyle inşa edilmiştir. Damlar çatılı ve kiremit örtülüdür.

KuzucuKöyün kuruluşu, 93 denilen Osmanlı-Rus Savaşından sonra, Bulgar komitacıların, Türk köylerine baskın yaparak halkı göçe zorlamalarından Bulgaristan’da yerini yurdunu terk ederek 1878'de gelen ve Hükümetçe Selimiye çiftliğine yerleştirerek iskan edilen göçmenlerle kurulmuştur. Bulgaristan’ın Harmanlı kasabasından gelen bir bölüm göçmen Hacıgazi adında bir zatın başkanlığında gelmişler, Havsa’da iki yıl kaldıktan sonra, Devletçe iskanları Selimiye çiftliğine yapılmış. Buraya yerleşenler tarımdan çok hayvancılığa dönük çalışmaları ve yetiştirilen kuzuların, diğer yerlerdeki kuzulardan çok daha semiz ve üstün olmalarından nam almış bulunan Selimiye’ye “KUZUCU” denmeye başlanmış, köy halkına “KUZUCU” denmesinden köyün resmi adı da resmiyet kazanmış oldu.

KuzucuKöy halkı geleneğini sürdürmeğe çalışmaktadır. Dini inançları gereği, ramazanda ve cuma günlerinde cemaat fazlalaşmakta, diğer günlerde azalmaktadır. Köyün kerpiçten yapılı eski camii yıkılarak, yenisi 1958 yılında köy halkı tarafından yapılmıştır.


KuzucuKöyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 333 kişidir.


Kuzucu Kuzucu Kuzucu

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.