Su kirliliği nedenlerine göre 5 gruba ayrılabilir. Kirli Gala Gölü
  1. Fiziksel kirlenme; (Sularda renk, koku, bulanıklık gibi nedenlerle olan değişiklik)
  2. Kimyasal kirlenme; (Tuzlar, tarım ilaçları, deterjanlar, inorganik ve organik maddelerin yarattığı kirlenme)
  3. Biyolojik kirlenme; (Suların hastalık yapan çeşitli organizmalarla kirlenmesi)
  4. Radyoaktif kirlenme; (Nükleer silahların denenmesi sonucu görülen yağışlardan, nükleer gemilerden ve sahillerde kurulmuş nükleer istasyonların artıklarından veya nükleer yağışlarla kirlenen suların taşınması sonucu görünmektedir)
  5. Termal kirlenme; (Nükleer ve Termik santrallerden fabrika soğutma sularından kaynaklanmaktadır)
Su Kirlenmesinin Yarattığı Etkiler: Kirli Gala Gölü
  1. Kirlenmenin balıkçılığa olan etkileri: Kirlenmeye neden olan maddeler, balık türleri ve onların yaşamlarına bağlı olarak biyolojik birikim ve toksit etkiye neden olmaktadır. Çok az dozda bazı kirleticiler ölüme neden olarak balık miktarını düşürür, sürü kompozisyonunda değişikliklere yol açar. Kirlenme; balıklarda büyüme hızı, büyüme modeli, beslenme, olgunluğa erme döllenme yeteneği ve yumurta gelişmesine, fonksiyon bozukluklarına, fizyolojik ve kimyasal bozukluklara, balık biçiminde histolojik ve sitolojik bozukluklara neden olmaktadır. Dolayısıyla su kirlenmesinden dolayı su ürünlerinin verimliliği büyük ölçüde azalmakta, bünyelerinde biriken zehirli maddelerle insan sağlığını geniş ölçüde etkilemektedir.
  2. Tarıma olan etkileri: Dünyanın birçok bölgelerinde kirli sular sulama maksadıyla artan oranlarda kullanılmaktadır. Suyun yüksek ph da olması veya toksik maddelerin eser miktarda dahi bulunması bitkilere zararlı olmakta, ürün miktarında azalma ve kalitesinde bozulmalara neden olmaktadır.Gala Gölü'nde balıkçılıkla ilgili araştırma yapmak için 8 adet örnekleme yerinde 2 sene kadar kirlilik etütleri yapılmıştır. Bunlarla ilgili fiziksel ve kimyasal veri ortalamaları aşağıda verilmiştir.
Kirli Gala GölüGala Gölü Tahliyesi: Bir sulama şebekesinde sulama suyunun temini kadar sulamadan dönen suyun tahliyesi de aynı derecede önemlidir. Altınyazı-Karasaz sulamasından ve İpsala ovasından dönen sular İP-1 kanalı ile, Cimra ve Telmata havzalarındaki sular drenaj pompaları ile ve Keşan-Kadıköy sulamalarından dönen sular Gala Gölü'ne boşalmaktadır.

Gala Gölünden deşarj suları da (2.00x3.00) ebatlarında yapılan 10 gözlü ve balık geçidi menfezleriyle Meriç Nehri'ne ayrıca taş yarma kanalıyla da Ege Denizi'ne ulaşmaktadır.


Kirli Gala Gölü10 gözlü menfezin taban kotu + 0.28 m.dir. Gala Gölü su kotu, Meriç Nehri su kotunun altına düş­tüğünde veya bir başka deyişle Meriç'e feyezan geldiğinde Gala Gölü'ne suların girmesini önlemek için 10 gözlü menfezin kapakları kapatılmaktadır. Göldeki su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde ise arazinin ekime çabuk hazırlanması için menfezin kapakları açılmaktadır.

Gala Gölü'ne bilhassa göçmen balıkların girebilmesi için -1.17 m. taban kotunda balık çeşidi menfezi yapılmıştır.

1984 yılı taşkınlarında Gala Gölü maksimum seviyesi 2.31 m., Meriç kotu ise 1.93 m. olmuştur. Taş yarma kanalı maksimum su seviyesi + 2.00 m olduğunda kapasitesi 45.00 m'/sn. 10 gözlü menfezde aynı seviyede 111.00 m3/sn atabilmektedir

Kaynak: M. Ali Sarı İnş. Müh. DSİ XI. Bölge Müd. Planlama Şube Müdürü

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.