Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Ey can ü dil sırrına sultan ya Hüseyin
Ey Kerbela'da şah-ı şehidan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Çeşm-i çerağ-ı aleme nur-ı cemal-i Hak
Can-ı cihana rahmet-i rahman ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Ruşen yüzünde sure-i veş şems-i vedduha
Şanında nazil ayet-i Kur'an ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Hüsnün gülünde olmayan bir berg-i sebzce
Bağı- behiştü ravza-i rıdvan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Hal-i ruhin katında şeha seng-i rizedir
Dürr-i adenle lal-i bedahşan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Ceddin resul-i pak atan şah-ı Murtaza
Emmin imam-ı din şeh-i merdan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Fatima mahbub-ı ins ü can
İnletti bizi mihnet-i devran ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Mah-ı muharrem erdi dem-i matem oldu ah
Oldun bu ayda gün gibi pinhan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Kan ağladı felek de şafak vaktinde ah
Ol dem ki ettiler seni kurban ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Devr-i zamane döndü dü alem yıkıldı san
Tuttu cihanı nale vü efgan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Matem donunu geydi bulutlar bölük bölük
Boran-ı gamınla koptu vü tufan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Gökler boyandı kana gün giydi kareler
Mahvoldu arada mah-ı taban ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Yırttı yüzünü nahun-i hasretle mihr ü mah
Ağladı yer gök sana yeksan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Çerhin büküldü beli vü sındı sitaresi
Encam saçıldı yere çü boran ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Deryalar acıdı sana akan sular dahi
Taşlar alub döğündü pü revan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Kanlar döküp figan ile her kişi der ki ah
Hani ne oldu sevgili canan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Gül gibi çehren kana boyandı firakınla
Çak-ı secap mı gonca giriban ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin
Sünbül saçını çözdü vü gül gitti kendinden
Süsen elinde hançer-i bürran ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

İder zeban-ı hal ile kim kanı yerdedir
Şimr-i lain ü nekbet-i mervan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Al-i Resul'e kastetti ol yüzü kareler
Olsun Yezide lanet-i Yezdan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Her kim seni vü alini can gibi sevmeye
İtten beterdir ol nice insan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Bezm-i gamında ateş-i hasretle yanmayan
Olsun hemişe nay gibi nalan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Derda ki tas-ı çerh-i felek hanedanına
Gahı içirdi zehir gibi kan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Sen dest-i Kerbela'da susuz edib ah ü vah
Yere mi geçti çeşme-i hayvan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Dervişim asitanına yüz süregelmişim
Şah-ı keremsin eylegil ihsan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Mahşer gününde el benim etek senin şeha
Kovmagıl anda teşne vü üryan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Rahmet seni sevip yoluna can verenlerin
Olsun hemişe hilat-ı elvan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Olsun sana vü aline ruhü'l-emin müdam
Kerrubiyanlar hamd ü senahan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin

Kandır şarab-ı kevsere Safi kulunu sen
Geydir libas-ı hulle-i rıdvan ya Hüseyin

Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyin
Ey yadigar-ı Haydar-ı kerrar ya Hüseyin


Kılavuzlu Köyü Halkı

18.03.1995 tarihinde Hüseyin Yaltırık tarafından Tekirdağ'ın Kılavuzlu köyünde derlenmiştir. Trakya Bölgesinin Tasavvufî Halk Müziği, Hüseyin Yaltırık, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.