Trakya Bölgesi genel olarak, Türkiye yaş ortalamasının çok az üstünde bir ortalamaya sahiptir. Bağımlılık oranının %28'lerde olduğu Trakya'da, 25 yaş altı nüfusun yaklaşık %52 olması, Türkiye nüfus dinamiklerine uygun olduğu gibi; Trakya'nın da genç bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. 1990'lar sonrasında Bölgedeki illerden Edirne ve Kırklareli'nin dışarıya göç veren; Tekirdağ'ın dışarıdan göç alan il olma özelliği giderek kaybolmaktadır. Kırklareli ve Edirne'deki dışa göç verme oranları oldukça azalmıştır ve Tekirdağ'daki dışarıdan göç alma durumu Bölgedeki sanayi üretimin miktarıyla doğrudan ilgilidir. Ekonomik krizin yaşandığı dönemlerde sanayi üretimi azalma gözlenmiştir. Buna bağlı olarak da Tekirdağ'a dışarıdan gelen göçün azaldığı sonucuna ulaşılabilir.

Trakya'da ortalama yıllık nüfus artışı %2'lere yakındır. Tarımsal üretimden sanayi üretimine geçişin hızlanması Bölge nüfusunu ve kırsal alandan il ve ilçe merkezlerine göçü artırıcı etki yapmaktadır. 2000 yılına kadar bu etki izlenmiştir. 2000 yılında yaşanan ekonomik kriz ve Bölgede topraksızlaşarak tarımdan kopan nüfusun hareketlen ile Bölge içi göç artış göstermiştir. 2000 - 2010 döneminde yaklaşık %2'lik bir nüfus artış hızı ile Bölgenin durağan bir demografik yapıya büründüğü görülmektedir. Bu dönemde gençlerin eğitime daha yüksek katılım göstermesi bu durağanlıkta bir istisna oluşturmaktadır. Bölge içindeki göç, Bölge dışından gelen göç, kırsal kesim ve şehir merkezleri nüfus oranları 2000 yılı öncesi döneme göre daha durağan bir seyir izlemektedir.

Nüfusun üçte ikilik bölümü il ve ilçe merkezlerinde, üçte birlik bölümü ise kırsal alanlarda yaşamaktadır. 1990'larda bu oran yarı yarıya iken, giderek il ve ilçe merkezlerine doğru bir nüfus akımı görülmektedir.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.