Kuzey Trakya Bölgesi
Kuzey Trakya, Yukarı Trakya veya Bulgaristan Trakya'sı, Trakya'nın Bulgaristan sınırları içinde kalan kuzey bölümüdür. Kuzeyinde Balkan Dağları, batısında Rila ve Pirin dağları, güneyde Batı ve Doğu Trakya ve son olarak doğuda Karadeniz ile çevrili Güney Bulgaristan'daki coğrafi bölgedir.

Ana yer şekilleri; Rodop dağları, Orta Dağ ve Kuzey Trakya Düzlüğüdür.

Bulgaristan'ın 2. büyük kenti olan Plovdiv ile 5. büyük ve aynı zamanda Varna şehrinden sonraki en büyük kıyı kenti olan Burgaz bu bölgededir.

Rodop Dağları

Dağların uzandığı arazinin %83'ü Bulgaristan'ın güney sınırları içerisinde; kalan %17'si Yunanistan'ın sınırları içerisindedir. 2.191 metrelik tepe noktasıyla Bulgaristan'ın yedinci büyük dağıdır.

Karstik arazilerin çokça görüldüğü Rodop Dağları, yaklaşık 220 kilometre uzunluğunda, 100-120 kilometre enindedir. Toplam kapladığı alan 14.735 km² olup ortalama yükseltisi 785 metredir. Dağlarda bazıları UNESCO koruması altında 15 millî park bulunmaktadır. En ünlüsü Velingrad ve Narechen'de olmak üzere birçok maden suyu kaynağı da bulunmaktadır.

Dağlar, Balkanlar'daki en büyük pinopsida sınıfı ağaç yapısı ile ünlüdür. Bölge ayrıca, zengin bitki örtüsü içinde bol yırtıcı kuş nüfusuna da sahiptir.

İklim

Rodop Dağları, Balkanlar'ın bu güneydoğu kesimindeki iklimi büyük oranda etkiler. Kuzeyinden gelen soğuk havanın da, güneyinde bulunan Akdeniz'den gelen sıcak havanın da bölge üzerinde etkisi görülür.

Doğu Rodoplar'da ortalama yıllık sıcaklık 12–13°C'dir. Yağış en çok Aralık ayında, en az da Ağustos ayında düşer. Batı Rodoplar'da ortalama sıcaklık 5°C ila 9°C arasında değişir ve bu kesimde yaş yağışları hâkimdir.

Su Yapısı

Bu dağlarda bol su rezervi vardır. Kaynaklar ve nehirler arasında yoğun bir ağ bulunur. Bölgede birçok doğal göl yer alır. Bunlar içinde en ünlüsü, Bulgaristan içinde yer alan Paşmaklı Gölü'dür. Bölgedeki önemli barajlardan birkaçı Dospat, Batak, Golyam Beglik, Kırcaali, Studen Kladenets, Vaça Barajı'dır.

Nüfus

Rodop Dağları bölgesinin hem Bulgaristan hem Yunanistan kesimi, oldukça yüksek ve yoğun Müslüman nüfusa sahiptir. Bu Müslüman nüfus içinde en büyük oranı Türkler oluşturur. Bunun yanında kökenleri konusunda birçok görüş bulunan Pomaklar da bölgenin bir diğer Müslüman nüfusunu oluştururlar.

Yerleşimler

Rodop Dağları; Pirin, Vardar, Filibe, İskeçe, Kırcaali, Mestanlı, Madan, Dand, Eğridere, Hasköy bölgelerinde çoğunluk olmak üzere 700 binden fazla Türk ve Pomak yaşamakta ve Bulgaristan nüfusunun %10'unu teşkil etmektedir

Orta Dağ:

Balkan Dağlarına paralel uzanan Orta Dağ (Sredna Dağları), Kızanlık havzasını Kuzey Trakya Düzlüğünden ayrır.

Kuzey Trakya Düzlüğü:

Düzlük ya da ova da denilebilecek alan dağlık bir ülke olan Bulgaristan'ın Tuna Nehri kıyılarından sonraki ikinci önemli düzlük arazisidir.


Başlıca akarsular Meriç Nehri ile kolları olan Arda Nehri ve Tunca Nehridir.

Meriç Nehri

Meriç Nehri (Bulgarca: Марица, Maritsa, Yunanca: Εβρος, Evros) Yunanistan ile Türkiye sınırının bir kısmını oluşturan, Bulgaristan'da doğarak Türkiye'ye giren ve Edirne üzerinde Ege Denizi'ne dökülen ırmaktır.

Balkanlar'ın en büyük nehirlerinden biri olan Meriç, Rila Dağı'nın kuzey eteği yakınlarından çıkar. Bulgaristan'da Filibe ovasını, Türkiye'de Edirne şehrini, Batı Trakya'yı suladıktan sonra, Ege Denizi'ne dökülür. Meriç, 480 km uzunluğundadır. Başlıca kolları Ergene, Arda ve Tunca'dır. Meriç nehri Türkiye'nin 10. büyük nehridir.

Meriç'in 172/211 kilometresi Türkiye'dedir.

Nehir, Türkiye sınırları içinde ilk olarak Edirne kuzeyinde Arda Nehri ile karışır. Bundan sonra Edirne güneyinde Tunca Nehri, Meriç ile birleşir. Uzun bir süre Türk-Yunan sınırını çizerek akan Meriç Nehri'ne İpsala yakınlarında Balabancık köyü batı kısmında Ergene Nehri karışır.

Meriç Nehri, İpsala güneyinde başlıca iki kola ayrılır. Birinci kol Türkiye sınırını terk ederek Yunanistan'a geçer ve Saros Körfezi'ne dökülür. Diğer kol ise bataklıklar oluşturarak Gala gölü gibi göllenmeler yaparak Türkiye topraklarından Enez yakınlarında Saros Körfezi'ne (Ege Denizi) dökülür.

Arda Nehri

Arda veya Arda Nehri güney Bulgaristan'da Rodop dağlarından doğar ve Yunanistan - Türkiye sınırında, Yunanistan topraklarında Meriç nehrine karışır. Yaklaşık 300 km uzunluğundadır. Üzerinde Kırcaali ve Ortaköy barajları bulunmaktadır.

Nehrin Bulgaristan kısmında hidroelektrik santralları ve sulama barajı vardır. Bulgaristan'daki 241 kilometrelik uzunlukla Arda, Rodoplar'ın en uzun akarsuyu olmaktadır.

Bulgaristan'da Eğridere'nin 10 kilometre uzağında Orta Çağ'dan kalma Şeytan Köprüsü, Arda'nın üstünde yer alır.

Tunca Nehri

Tunca, Bulgaristan'dan doğar ve Edirne'den Türkiye sınırlarına girer. Tunca Nehri'nin 12 kilometrelik bölümü Türk-Bulgar sınırını oluşturur. Meriç Nehrinin başlıca kollarındandır.

Kuzey Trakya hakkındaki diğer makaleler için tıklayın.


Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.