Makale Dizini

Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig

I. Carol
I. Carol
Hüküm süresi 20 Nisan 1866 - 10 Ekim 1914
Önce gelen Alexandru Ioan Cuza
Sonra gelen I. Ferdinand
Hanedan Hohenzollern-Sigmaringen
Babası Karl Anton
Annesi Josephine
Doğum 20 Nisan 1839 Sigmaringen, Almanya
Ölüm 10 Ekim 1914 (75 yaşında) Sinaia, Romanya
Dini Roman Katolik
I. Carol, tam adı Hohenzollern-Sigmaringen Prensi Karl Eitel Friedrich, Romanya prensi (1866-1881), daha sonra Romanya'nın ilk kralı (1881-1914). Uzun yönetimi sırasında askeri ve ekonomik alanlarda Batı'yı örnek alan önemli gelişmeler sağlamakla birlikte, büyük ölçüde kırsal özellikler taşıyan ülkenin temel sorunlarını çözmekte başarısız kalmıştır.

Köken olarak bir Alman prensi olan Carol, Prens Hohenzollern-Sigmaringenli Karl'ın ikinci oğludur. Dresden ve Bonn'da öğrenim gördükten sonra, Danimarka'ya karşı yapılan Düklükler Savaşı'na (1864) Prusya subayı olarak katıldı. Romanya prensi Alexandru Cuza'nın Şubat 1866'da tahttan indirilmesinden sonra, kuzeni olan Fransa imparatoru III. Napolyon'un üstü kapalı desteğiyle, Romanya tahtına aday gösterildi. Nisan 1866'da yapılan Plebisitle prens oldu. Romanya prensi seçildikten sonra, Osmanlı Devleti'nin karşı çıkmasına, Avusturya ve Rusya'nın ise çekimser bir tavır almalarına karşın, III. Napolyon'un desteğiyle tahtı ele geçirdi.

Temmmuz 1866 Anayasası ile kendisine önemli yetkiler sağladı. Reform yapmak istediyse de aristokrasinin feodal ayrıcalıklarının yarattığı engelle karşılaştı. Alman yanlısı tutumundan dolayı 1870-1871 Fransız-Alman Savaşı sırasında gözden düştü. 1871'de çıkan yerel bir ayaklanmada, tahttan çekilmenin eşiğine geldi. 1877'de Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş açınca prens Carol, Çar ile ittifak yaptı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, Plevne'deki çarpışmada ordunun başında yer alarak halkın sevgisini yeniden kazandı. 9 Mayıs 1877'de Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bağımsızlığını ilan etti. Ayastefanos Antlaşması (3 Mart 1878) ile Romanya'nın bağımsızlığı ve egemenliği tanındı; ancak, Berlin Kongresi (Haziran-Temmuz 1878), çar II. Aleksandr'ın baskısıyla, Carol'u, Dobruca karşılığında (Rusya'nın ele geçirdiği) Güney Besarabya'yı vermek zorunda bıraktı. Carol, 22 Mayıs 1881'de krallık tacını giydi.

Çarın Berlin'deki tutumunu affetmedi, 1883'te Almanya ve Avusturya-Macaristan ile gizli antlaşmalar yaptı. Bununla birlikte, I. Dünya Savaşı'nın başında (1914) Romanya, 1883 anlaşmalarına ve kralın isteğine karşın yansız kaldı. Tüm umutlarını yitiren Carol, iki ay sonra öldü.

Carmen Sylva takma adıyla şair olarak ün kazanan Prenses Wiedli Elisabeth ile 1869'da yaptığı evlilikten hayatta kalan çocuğu olmadığı için, tahta varis olmak üzere, yeğeni Hohenzollernli Ferdinand'ı evlat edindi.

Kentlerdeki sanayi ve finans çevrelerinin gelişmesine önem veren I. Carol bunda büyük ölçüde başarılı oldu. Ayrıca ülkede silahlı kuvvetleri kurup geliştirdi. Kırsal kesimdeki sorunlara aynı ilgiyi gösterememesi, özellikle de köylülerin toprak gereksinimini karşılayamaması, yaklaşık 10 bin kişinin hayatına mal olan kanlı bir köylü ayaklanmasına (1907) yol açtı. Devlet yönetimine saygın ve kararlı bir yapı kazandırdıysa da, siyasi partilere karşı fırsatçı yaklaşımı ülke yönetimindeki bazı olumsuz özelliklerin sürüp gitmesine neden oldu.

Ferdinand Viktor Albert Meinrad

I. Ferdinand
I. Ferdinand
Hüküm süresi 10 Ekim 1914 - 20 Temmuz 1927
Önce gelen I. Carol
Sonra gelen Mihai
Hanedan Hohenzollern-Sigmaringen
Babası Leopold Hohenzollern
Annesi Antónia Braganza
Doğum 24 Ağustos 1865 Sigmaringen, Almanya
Ölüm 20 Temmuz 1927 (61 yaşında) Sinaia, Romanya
Dini Roman Katolik
I. Ferdinand, 1914-1927 arasında Romanya kralı. Hohenzollernli olmasına ve Alman gücüne inanmasına karşın, I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin safına katılmıştır.

Hohenzollern-Sigmaringen prensi Leopold'un oğluydu. Amcası Kral I. Carol, 1889'da Ferdinand'ı evlat edinerek veliaht ilan etti. Ferdinand, 1893'te Kraliçe Victoria ile Rus çarı II. Aleksandr'ın torunu olan, Edinburgh dükünün kızı Lady Marie ile evlendi. Çekingen bir kişi olmasına ve zaman zaman kararsız davranışlar göstermesine karşın, Romanya'nın askerlik sorunlarına büyük ilgi gösterdi ve II. Balkan Savaşı'nda (1913) Rumen ordusuna komuta etti. Amcasının ölümü üzerine Ekim 1914'te tahta geçti.I. Dünya Savaşı'nın başlarında olayları gözlemekle yetinen Ferdinand, sonunda savaşa İtilaf Devletleri'nin safında katıldı (Ağustos 1916). 1916'nın sonuna doğru Almanların Bükreş'i işgali üzerine hükümetini Iaşi'ye (Yaş) taşıdı. Nisan 1917'de Rumen birliklerinin önünde toprak reformu konusunda söz vermesi, olası bir devrimi önledi. Ama Ferdinand'ın bu sözü savaş sonrası hükümetlerin hiçbir zaman tam olarak çözemediği bir sorunu yarattı.

Romanya Mart 1918'de İttifak Devletleri'ne teslim olmak zorunda kaldıysa da, Kasım 1918'de yeniden savaşa katıldı; daha sonra Erdel, Bukovina, Banat'ın bir bölümü ve Besarabya'yı Büyük Romanya devleti içinde birleştirdi. Böylece, krallığın sınırlarını genişleterek topraklarını iki katına çıkardı. Savaşı izleyen dönemde, Ferdinand, Romanya'nın durumunu sağlamlaştırmaya, yeni topraklarda yaşayan halkları bütünleştirmeye, toprak reformunu sürdürmeye ve toplumsal yenilikler getirmeye çalıştı.

1920'de düzenlediği bir saray darbesiyle General Alexandru Averescu'yu başbakanlığa getirdi. Ferdinand'ın uzun süre önce söz verdiği toprak reformunu sınırlı bir biçimde de olsa gerçekleştiren yönetim (1921) Averescu hükümeti oldu. Ekim 1922'de Alba Iulia'da görkemli bir törenle bütün Rumenleri kralı olarak taç giydi. 1925'te eğlence düşkünü oğlu veliaht II. Carol hakkında yaşadığı düş kırıklıkları Ferdinand'ı veraset hakkından vazgeçmeye zorladı. Vasiyetinde tahtı küçük torunu Prens Mihai'ye bıraktı.

Alexandru Averescu

Alexandru Averescu
Doğum 3 Nisan 1859 Ozerne, Ukrayna
Ölüm 2 Ekim 1938 (79 yaşında) Bükreş, Romanya
Hizmet Yılları 1876-1918
Savaşları 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı
2. Balkan Savaşı
1.Dünya Savaşı
Rütbesi Mareşal
Alexandru Averescu, Romanyalı mareşal ve siyaset adamı.

Türklere karşı girişilen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'na gönüllü yazıldı ve orduda kaldı. Millî Savunma bakanı oldu. 1907'de bir köylü ayaklanmasını bastırdı. 1912-1913 Balkan Savaşı'nda genelkurmay başkanı oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya orduları kumandanları arasında yer aldı (1916). Mart 1918'de, hükûmeti kurmakla görevlendirildi. Romanya yenilgiye uğradığı zaman, merkezî devletlerle görüşmelere girişti. Halk Partisi (Partidul poporului) başkanı oldu. Mart 1920'de iktidara geldi, fakat 1921'de iktidardan çekildi. 1926'da Bratianu'nun düşmesi üzerine tekrar hükûmet başkanı oldu. Kısa bir süre sonra görevinden istifa etti. Devlet işlerine ancak 1938'de Krallık Konseyi üyesi olarak karıştı.


Komutanların Çeşitli Fotoğrafları

I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol
I. Carol 6 yaşındayken
I. Carol 6 yaşındayken
I. Carol Bükreş'e ilk gelişi 10 Mayıs 1866
I. Carol Bükreş'e ilk gelişi 10 Mayıs 1866
I. Carol ailesiyle. Kızı daha sonra öldü 1873
I. Carol ailesiyle. Kızı daha sonra öldü 1873
I. Carol 1897
I. Carol 1897
I. Carol Plevne'de
I. Carol Plevne'de
I. Carol Plevne'de
I. Carol Plevne'de
I. Carol ve Wilhelm II
I. Carol ve Wilhelm II
I. Carol cenaze töreni
I. Carol cenaze töreni
I. Ferdinand
I. Ferdinand
I. Ferdinand
I. Ferdinand
I. Ferdinand
I. Ferdinand
I. Ferdinand 1893
I. Ferdinand 1893
I. Ferdinand ailesiyle 1913
I. Ferdinand ailesiyle 1913
I. Ferdinand 1922
I. Ferdinand 1922
I. Ferdinand Rumen askerleri denetlerken
I. Ferdinand Rumen askerleri denetlerken
I. Ferdinand ve eşi Rumen askerleri denetlerken. Marasesti Ağustos 1917
I. Ferdinand ve eşi Rumen askerleri denetlerken. Marasesti Ağustos 1917
Alexandru Averescu
Alexandru Averescu
Alexandru Averescu
Alexandru Averescu
Alexandru Averescu
Alexandru Averescu
Alexandru Averescu ve II. Carol törende Ağustos 1930
Alexandru Averescu ve II. Carol törende Ağustos 1930
 

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.